Πρόσκληση σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σύσκεψη υπό την Υφυπουργό Εσωτερικών Βιβή Χαραλαμπογιάννη, τον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Η  Διεύθυνση Ύδρευσης  Άρδευσης  Αποχέτευσης του Δήμου Ιεράπετρας ενημερώνει ότι λόγω σπασίματος στον κεντρικό αγωγό ύδρευσης θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης σε αρκετές περιοχές, από  Νέα Ανατολή, Στόμιο έως και την πόλη της Ιεράπετρας.   Συνεργείο της Υπηρεσίας εργάζεται στο σημείο για την αποκατάσταση της ζημιάς.  Ευχαριστούμε για την κατανόηση. Ο […]

Τις υπηρεσίες τους προσέφεραν στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας  19 Αμερικανοί φοιτητές Ιατρικών Επιστημών
«Νιώθουμε ιδιαίτερη χαρά όταν μαθητές με τους εκπαιδευτικούς τους μας επισκέπτονται και γεμίζουν με χαρά και χαμόγελα το Δημαρχείο»,
Ο  Δήμαρχος Εμμανουήλ Φραγκούλης συναντήθηκε με  τον πρόεδρο Κωστή Πανταζή και μέλη του Δ.Σ. του Επιστημονικού Συλλόγου Ελεύθερων Επαγγελματιών

Πρόσκληση σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31

Ταχ.Κώδικας: 72200 Ιεράπετρα

Πληροφορίες: Τσικαλουδάκη Θεονύμφη

Τηλέφωνο:      (28423) 40361

E-mail:  n.tsikaloudaki@0448.syzefxis.gov.gr

Ιεράπετρα  08/12/2022

Αριθμ. πρωτ.:  15087

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

Τακτικά Μέλη

Χατζημαρκάκη Χρυσούλα

Ασπραδάκη Γεώργιο

Βρυγιωνάκη Εμμανουήλ

Μαστοράκη  Πέτρο

Κουγιουμουτζάκη Γεώργιο

Πανταζή Αργύρη

     Αναπληρωματικά μέλη

Αστροπεκάκη Κων/νο

Μπινιχάκη   Ευάγγελο

Πετρά  Αντώνιο

 

Σε περίπτωση απουσίας σας παρακαλώ να ενημερώστε τον αναπληρωτή σας.

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρο 78 του Ν. 4954/09-7-2022 (ΦΕΚ 136 Α΄) «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 σας προσκαλούμε σε τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιεράπετρας στις 12/12/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

 

1 Άσκηση ή μη Αίτηση Αναίρεσης κατά της με αρ. 2594/2022 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 3ο ) (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη).
2 Έγκριση 1ου ΑΠΕ και χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης (2η) για το έργο: «Επισκευή μονώσεων διδακτηρίων Δήμου Ιεράπετρας». (Εισηγητής: Γιώργος Ασπραδάκης).
3 Έγκριση απόδοσης λογαριασμού για πάγια προκαταβολή Προέδρων Κοινοτήτων. (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη).
4 Διαγραφή τελών άρδευσης λόγω λανθασμένων χρεώσεων της υπηρεσίας. (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη).
5 Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Εργασίες ανάπλασης στους οικισμούς Κεντρί  και Μύρτος του Δήμου Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Γιώργος Ασπραδάκης).
6 Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών και βατότητας οδών Δήμου Ιεράπετρας». (Εισηγητής: Γιώργος Ασπραδάκης).
7  Τροποποίηση προϋπολογισμού για την κάλυψη των δαπανών του 3ου ΑΠΕ της κύριας Σύμβασης και του 1ο ΑΠΕ της Συμπληρωματικής Σύμβασης για το έργο  «Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού γυμναστηρίου Ιεράπετρας «Μάρκος Φωνιαδάκης». (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη).
8     Τροποποίηση προϋπολογισμού για λειτουργικές δαπάνες σχολείων.(Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη).

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Θεοδόσιος Καλαντζάκης