Πρόσκληση σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σύσκεψη υπό την Υφυπουργό Εσωτερικών Βιβή Χαραλαμπογιάννη, τον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Η  Διεύθυνση Ύδρευσης  Άρδευσης  Αποχέτευσης του Δήμου Ιεράπετρας ενημερώνει ότι λόγω σπασίματος στον κεντρικό αγωγό ύδρευσης θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης σε αρκετές περιοχές, από  Νέα Ανατολή, Στόμιο έως και την πόλη της Ιεράπετρας.   Συνεργείο της Υπηρεσίας εργάζεται στο σημείο για την αποκατάσταση της ζημιάς.  Ευχαριστούμε για την κατανόηση. Ο […]

Τις υπηρεσίες τους προσέφεραν στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας  19 Αμερικανοί φοιτητές Ιατρικών Επιστημών
«Νιώθουμε ιδιαίτερη χαρά όταν μαθητές με τους εκπαιδευτικούς τους μας επισκέπτονται και γεμίζουν με χαρά και χαμόγελα το Δημαρχείο»,
Ο  Δήμαρχος Εμμανουήλ Φραγκούλης συναντήθηκε με  τον πρόεδρο Κωστή Πανταζή και μέλη του Δ.Σ. του Επιστημονικού Συλλόγου Ελεύθερων Επαγγελματιών

Πρόσκληση σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31

Ταχ.Κώδικας: 72200 Ιεράπετρα

Πληροφορίες: Τσικαλουδάκη Θεονύμφη

Τηλέφωνο:      (28423) 40361

E-mail:  n.tsikaloudaki@0448.syzefxis.gov.gr

 Ιεράπετρα  23/12/2022

Αριθμ. πρωτ.: 15800

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                                                 ΠΡΟΣ

Τακτικά Μέλη

Χατζημαρκάκη Χρυσούλα

Ασπραδάκη Γεώργιο

Βρυγιωνάκη Εμμανουήλ

Μαστοράκη  Πέτρο

Κουγιουμουτζάκη Γεώργιο

Πανταζή Αργύρη

     Αναπληρωματικά μέλη

Αστροπεκάκη Κων/νο

Μπινιχάκη   Ευάγγελο

Πετρά  Αντώνιο

 

Σε περίπτωση απουσίας σας παρακαλώ να ενημερώστε τον αναπληρωτή σας.

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρο 78 του Ν. 4954/09-7-2022 (ΦΕΚ 136 Α΄) «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 σας προσκαλούμε σε τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιεράπετρας στις 27/12/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

 

1 Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για τη μίσθωση ιδιωτικής λιμνοδεξαμενής για την κάλυψη αρδευτικών αναγκών Κοινότητας Ορεινού. (Εισηγητής: Εμμανουήλ Βρυγιωνάκης)
2 Έγκριση 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: Ενδιαίτημα-Καταφύγιο αδέσποτων ζώων με ιατρείο Δήμου Ιεράπετρας (Εισηγητής: Γιώργος Ασπραδάκης).
3 Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης του έργου: «Ανακαίνιση των ΚΕΠ Δήμου Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Γιώργος Ασπραδάκης).
4 Έγκριση 3ης παράτασης του έργου «Κατασκευή μονάδας διαχείρισης  και κομποστοποίησης βιοαποβλήτων  Ιεράπετρας στη θέση Πλατιά Όψη  Δήμου Ιεράπετρας»
5 Έγκριση απολογισμού και Οικονομικών Καταστάσεων ΝΠΔΔ «Περιβάλλον Δήμου Ιεράπετρας», έτους 2021
6 Παράταση ΠΣ για το έργο «Διατήρηση επί τόπου του κεδρόδασους της Νήσου Χρυσής, Ιεράπετρας Κρήτης»
7 Προμήθεια τροφίμων Δήμου & & ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α έτους 2023 (Προμήθεια Γάλακτος εργαζομένων Δήμου, Προμήθεια Ειδών Παντοπωλείου Κοινωνικού Παντοπωλείου, Προμήθεια Τροφίμων & Γάλακτος ΝΠΠΔ Κοινω.Πολιτι.Α)

 

8 Ενίσχυση μικροκινητικότητας στο Δήμο Ιεράπετρας
9 Αποδοχή των όρων συμμετοχής, συμμετοχή στο πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ» του Άξονα προτεραιότητας 03 «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» και 03Σ «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», υποβολή πρότασης με τίτλο «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Ιεράπετρας»  με δικαιούχο το Δήμο Ιεράπετρας, καθώς και έγκριση μελετών και όρων διακήρυξης της παραπάνω συμμετοχής
10 Έγκριση εξόδων μετακίνησης Δημάρχου και  Αντιδημάρχου στην Αθήνα
11 Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δ.Ιεράπετρας οικ. Έτους 2023
12 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022
13 Απαλλαγή υπολόγων πάγιας προκαταβολής (Προέδρων Κοινοτήτων)

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Θεοδόσιος Καλαντζάκης