Πρόσκληση σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σύσκεψη υπό την Υφυπουργό Εσωτερικών Βιβή Χαραλαμπογιάννη, τον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Η  Διεύθυνση Ύδρευσης  Άρδευσης  Αποχέτευσης του Δήμου Ιεράπετρας ενημερώνει ότι λόγω σπασίματος στον κεντρικό αγωγό ύδρευσης θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης σε αρκετές περιοχές, από  Νέα Ανατολή, Στόμιο έως και την πόλη της Ιεράπετρας.   Συνεργείο της Υπηρεσίας εργάζεται στο σημείο για την αποκατάσταση της ζημιάς.  Ευχαριστούμε για την κατανόηση. Ο […]

Τις υπηρεσίες τους προσέφεραν στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας  19 Αμερικανοί φοιτητές Ιατρικών Επιστημών
«Νιώθουμε ιδιαίτερη χαρά όταν μαθητές με τους εκπαιδευτικούς τους μας επισκέπτονται και γεμίζουν με χαρά και χαμόγελα το Δημαρχείο»,
Ο  Δήμαρχος Εμμανουήλ Φραγκούλης συναντήθηκε με  τον πρόεδρο Κωστή Πανταζή και μέλη του Δ.Σ. του Επιστημονικού Συλλόγου Ελεύθερων Επαγγελματιών

Πρόσκληση σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31

Ταχ.Κώδικας: 72200 Ιεράπετρα

Πληροφορίες: Τσικαλουδάκη Θεονύμφη

Τηλέφωνο:      (28423) 40361

E-mail:  n.tsikaloudaki@0448.syzefxis.gov.gr

 

 

Ιεράπετρα  03/03/2023

Αριθμ. πρωτ. 2500

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   ΠΡΟΣ

Τακτικά Μέλη

Χατζημαρκάκη Χρυσούλα

Ασπραδάκη Γεώργιο

Βρυγιωνάκη Εμμανουήλ

Μαστοράκη  Πέτρο

Κουγιουμουτζάκη Γεώργιο

Πανταζή Αργύρη

     Αναπληρωματικά μέλη

Αστροπεκάκη Κων/νο

Μπινιχάκη   Ευάγγελο

Πετρά  Αντώνιο

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρο 78 του Ν. 4954/09-7-2022 (ΦΕΚ 136 Α΄) «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 σας προσκαλούμε σε τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιεράπετρας στις 07/03/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

1  Άσκηση ή μη προσφυγής κατά της με αρ. 01/2023 αποφάσεως του Λιμενάρχη Ιεράπετρας.(Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
2 Εξειδίκευση πίστωσης,  σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6073 με τίτλο «Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια», συνολικού ποσού 400,00 €  (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
3 Αντικατάσταση εγγυητικών επιστολών καλής λειτουργίας με νέες ίσης αξίας για τις προμήθειες:

α) «Εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων οικισμού Αγίου Στεφάνου» και

β) «Εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων οικισμού Ανατολής» .(Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)

4 Εξειδίκευση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α.02.10.6265.04 με γενικό τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού».(Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
5 Εξειδίκευση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α.02.00.6451 με γενικό τίτλο «Συνδρομές σε Εφημερίδες & Περιοδικά & Ηλεκτρονικά Μέσα».(Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
6 Έγκριση  πρακτικού  διαγωνισμού  για την Προμήθεια τροφίμων έτους 2023, (Προμήθεια Γάλακτος Εργαζομένων Δήμου Ιεράπετρας Προμήθεια Τροφίμων Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Ιεράπετρας Προμήθεια Τροφίμων & Γάλακτος Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας).(Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)

Επιπλεόν :

Τέθηκαν τα παρακάτω θέματα για να συζητηθούν ως κατεπείγοντα στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 07/03/2023 :

  1. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα
  2. Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου Εμμανουήλ Γεωργαλάκη στην Αθήνα.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Θεοδόσιος Καλαντζάκης