Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής.

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση, την 24η Απριλίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00
Η Ολυμπιακή Φλόγα ξεκίνησε το ταξίδι της από την Αρχαία Ολυμπία με
Από το Δήμο Ιεράπετρας ανακοινώνεται ότι για τη διευκόλυνση των υποψηφίων ευρωβουλευτών
Η Ολυμπιακή Φλόγα ξεκίνησε το ταξίδι της από την Αρχαία Ολυμπία σηματοδοτώντας την αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων 2024
Η Επιτροπή Διοργάνωσης Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του Δήμου Ιεράπετρας πραγματοποίησε την

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31
Ταχ.Κώδικας: 72200 Ιεράπετρα
Πληροφορίες: Τσικαλουδάκη Θεονύμφη
Τηλέφωνο:      (28423) 40361 E-mail:  n.tsikaloudaki@0448.syzefxis.gov.gr
 Ιεράπετρα 22/03/2024                 Αριθμ. πρωτ.:3635

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

  ΠΡΟΣ

Τακτικά Μέλη
Σκουλούδη Ανδρέα
Τζώρτζη Εμμανουήλ  
Χατζάκη Γεώργιο
Κουγιουμουτζάκη Γεώργιο
Γουλιδάκη Ιωάννη      
Πανταζή Αργύρη   
 Αναπληρωματικά μέλη    
Γιακουμάκη Γεώργιο      
Σπυριδάκη Μιχαήλ                          
Παπαδάκη Νεκτάριο     
Περακάκη Φωτεινή     
Ζερβάκη Εμμανουήλ     
Χρυσού Μαρία

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής.

Σας προσκαλούμε στις 26/03/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ιεράπετραςπου θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 (Γραφείου Δημάρχου) στον 3ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου που βρίσκεται στο ύψωμα «Κεφάλια» Κορυφή Κούτσουλα κοινότητας Ορεινού.(Εισηγητής: Χατζάκης Γεώργιος).
2Έγκριση μετακίνησης οχημάτων Δήμου Ιεράπετρας εκτός ορίων Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου. (Εισηγητής Γιακουμάκης Γεώργιος)
3Kαθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου για προσωρινή εγκατάσταση και λειτουργία Λούνα Πάρκ. .(Εισηγητής: Χατζάκης Γεώργιος).
4Έγκριση πρόσληψης  προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης  έργου έτους 2024 στο πλαίσιο υλοποίησης Ευρωπαϊκού προγράμματος με τίτλο «Προώθηση  και  υποστήριξη  παιδιών για  την  ένταξή  τους   στην   προσχολική  εκπαίδευση  καθώς  και  για  την   πρόσβαση  παιδιών  σχολικής  ηλικίας, εφήβων  και  ατόμων  με  αναπηρία,  σε  υπηρεσίες  δημιουργικής  απασχόλησης περιόδου  2024-2025» (Εισηγητής: Χατζάκης Γεώργιος).
5«Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου για το έτος 2024» Εισηγητής: Χατζάκης Γεώργιος).
6Έγκριση του 4ου (τακτοποιητικού) ΑΠΕ Κύριας και 1ης Συμπληρωματικής  Σύμβασης του έργου ««Κατασκευή μονάδας διαχείρισης και κομποστοποίησης βιοαποβλήτων Ιεράπετρας στη θέση πλατιά όψη Δήμου Ιεράπετρας». (Εισηγητής: Τζώρτζης Εμμανουήλ).
7Εξειδίκευση πίστωσης με τίτλο “Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων (Σύνταξη συμβολαιογραφικού πληρεξούσιου για τους Δικηγόρους) και απευθείας ανάθεση σε συμβολαιογράφο της σύνταξης συμβολαιογραφικού Γενικού Δικαστικού Πληρεξούσιου. Εισηγητής: Χατζάκης Γεώργιος).  
8Εξειδίκευση πίστωσης .με τίτλο «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων (Σύνταξη 3ης Πρόσθετης Πράξης) και απευθείας ανάθεση σε συμβολαιογράφο της σύνταξης 3ης πρόσθετης πράξης επί του υπ΄αριθμ. 13.475/09-09-2019 δανειστικού συμβολαίου. . Εισηγητής: Χατζάκης Γεώργιος).  
9)     Έγκριση τεχνικών και καθορισμός των όρων διακήρυξης για τη «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών». (2024) (Εισηγητής: Χατζάκης Γεώργιος).
10Καθορισμός των όρων διακήρυξης για τις «Εργασίες Συντήρησης & Επισκευής Οχημάτων & Μηχανημάτων Δήμου Ιεράπετρας 2024» (Εισηγητής: Χατζάκης Γεώργιος).
11Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την «Προμήθεια & Εγκατάσταση Εξοπλισμού για Πρόσβαση ΑΜΕΑ σε Ακτές του Δήμου Ιεράπετρας» μετά την με αρ.388/2024 Απόφαση του 2ου Κλιμακίου ΑΕΠΠ. (Εισηγητής: Χατζάκης Γεώργιος).
12Σύσταση Πάγιας Προκαταβολής στους Προέδρους των Κοινοτήτων.(Εισηγητής: Χατζάκης Γεώργιος).
13Εξουσιοδότηση Δήμαρχου για υπογραφή δανειακών συμβάσεων που αφορούν τα έργα του ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος Αντώνης Τρίτσης. (Εισηγητής: Χατζάκης Γεώργιος).

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Φραγκούλης