Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 22/05/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής
19 Μαΐου, μια ιστορική και σημαντική μέρα για ολόκληρο τον Ελληνισμό απανταχού της γης.
Ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού»  σε συνεργασία με την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, τον Ιατρικό
Σας προσκαλούμε στις 21/5/2024, ημέρα Τρίτηκαι ώρα 13:30 σε τακτική συνεδρίαση της
Γνωστοποίηση εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.                                 Ιεράπετρα 30/06/2023

Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31                                            Αριθμ, πρώτη. 8672

Ταχ.Κώδικας: 72200 Ιεράπετρα

Πληροφορίες: Τσικαλουδάκη Θεονύμφη

Τηλέφωνο:      (28423) 40361

Emailn.tsikaloudaki@0448.syzefxis.gov.gr

                                             ΠΡΟΣ

 

Τακτικά Μέλη                                  Αναπληρωματικά μέλη

Χατζημαρκάκη Χρυσούλα.                         Αστροπεκάκη Κων/νο

Ασπραδάκη Γεώργιο                                 Μπινιχάκη   Ευάγγελο

Βρυγιωνάκη Εμμανουήλ                            Πετρά  Αντώνιο

Μαστοράκη  Πέτρο

Κουγιουμουτζάκη Γεώργιο

Πανταζή Αργύρη

Σε περίπτωση απουσίας σας παρακαλώ να ενημερώστε τον αναπληρωτή σας.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Σας προσκαλούμε στις 04/07/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιεράπετρας που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 στην μικρή αίθουσα (δίπλα στην αίθουσα θεάτρου) στον 1ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1 Έγκριση μετακίνησης του οχήματος με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΗ4025 εκτός ορίων Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου. (Εισηγήτρια: Μαρία Ρουμελιωτάκη)
2 Έγκριση πρακτικού 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «Κατασκευή γηπέδων αντισφαίρισης στον Δήμο Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Γιώργος Ασπραδάκης).
3 Έγκριση μετακίνησης του οχήματος με αρ. κυκλοφορίας  ΚΗH – 4934  εκτός ορίων Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου. (Εισηγήτρια: Μαρία Ρουμελιωτάκη)
4 Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Ιεράπετρας οικονομικού έτους 2023.  (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
5 Τροποποίηση προϋπολογισμού που αφορά στην Πράξη «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Ιεράπετρας». (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
6 Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής – οικονομικής προσφοράς και δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ (διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Υποέργο 2 Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου).(Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
7 Εξειδίκευση πίστωσης με γενικό τίτλο «Συνδρομές σε Εφημερίδες & Περιοδικά & Ηλεκτρονικά Μέσα». (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
8 Εξειδίκευση  πίστωσης με τίτλο «Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια». (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Θεοδόσιος Καλαντζάκης