Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σύσκεψη υπό την Υφυπουργό Εσωτερικών Βιβή Χαραλαμπογιάννη, τον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Η  Διεύθυνση Ύδρευσης  Άρδευσης  Αποχέτευσης του Δήμου Ιεράπετρας ενημερώνει ότι λόγω σπασίματος στον κεντρικό αγωγό ύδρευσης θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης σε αρκετές περιοχές, από  Νέα Ανατολή, Στόμιο έως και την πόλη της Ιεράπετρας.   Συνεργείο της Υπηρεσίας εργάζεται στο σημείο για την αποκατάσταση της ζημιάς.  Ευχαριστούμε για την κατανόηση. Ο […]

Τις υπηρεσίες τους προσέφεραν στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας  19 Αμερικανοί φοιτητές Ιατρικών Επιστημών
«Νιώθουμε ιδιαίτερη χαρά όταν μαθητές με τους εκπαιδευτικούς τους μας επισκέπτονται και γεμίζουν με χαρά και χαμόγελα το Δημαρχείο»,
Ο  Δήμαρχος Εμμανουήλ Φραγκούλης συναντήθηκε με  τον πρόεδρο Κωστή Πανταζή και μέλη του Δ.Σ. του Επιστημονικού Συλλόγου Ελεύθερων Επαγγελματιών

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31

Ταχ.Κώδικας: 72200 Ιεράπετρα

Πληροφορίες: Τσικαλουδάκη Θεονύμφη

Τηλέφωνο:      (28423) 40361

E-mail:  n.tsikaloudaki@0448.syzefxis.gov.gr

 

 

Ιεράπετρα  20/04/2023

Αριθμ. πρωτ. 4890

   ΠΡΟΣ

Τακτικά Μέλη

Χατζημαρκάκη Χρυσούλα

Ασπραδάκη Γεώργιο

Βρυγιωνάκη Εμμανουήλ

Μαστοράκη  Πέτρο

Κουγιουμουτζάκη Γεώργιο

Πανταζή Αργύρη

     Αναπληρωματικά μέλη

Αστροπεκάκη Κων/νο

Μπινιχάκη   Ευάγγελο

Πετρά  Αντώνιο

Σε περίπτωση απουσίας σας παρακαλώ να ενημερώστε τον αναπληρωτή σας.

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

Σας προσκαλούμε στις 24/04/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιεράπετρας που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 στην μικρή αίθουσα (δίπλα στην αίθουσα θεάτρου) στον 1ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:

1

Έγκριση Πρακτικού 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο  «Κατασκευή αγωγού ομβρίων στον οικισμό Φέρμα του Δήμου Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Γεώργιος Ασπραδάκης)

2
Έγκριση Πρακτικού 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού το έργο «Κατασκευή Υδρευτικής Γεώτρησης Δήμου Ιεράπετρας Τ.Κ. Ανατολής θέση ΛΕΙΒΑΔΙΑ» (Εισηγητής: Γεώργιος Ασπραδάκης)

3

Έγκριση Πρακτικού 3 της Επιτροπής Διαγωνισμού  για την εκπόνηση της μελέτης  «Νομιμοποίηση και Βελτίωση-Συμπλήρωση Λιμενικών έργων Λιμένα Κουτσουρά» (ανάδειξη προσωρινού αναδόχου) (Εισηγητής: Γεώργιος Ασπραδάκης)

4 Αποδοχή χρηματοδότησης 74.400,00€ από το Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής για το έργο «Βελτίωση δικτύων ύδρευσης ΔΕ Μ.Γιαλού» και τροποποίηση προϋπολογισμού   Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
5 Αποδοχή χρηματοδότησης 74.400,00€ από το Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής για το έργο «Βελτίωση αντλιοστασίων Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Ιεράπετρας» και τροποποίηση προϋπολογισμού   (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
6 Αποδοχή χρηματοδότησης 20.000,00€ από την Περιφέρεια Κρήτης για «Ερευνητικές τομές γύρω από τον Ι.Ν. Αφέντη Χριστού Δήμου Ιεράπετρας»-τροποποίηση προϋπολογισμού (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
7 Έγκριση Πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης (έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικής προσφοράς) για την «Προμήθεια μηχανημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού» Δήμου Ιεράπετρας,  Ομάδα 2 Ηλεκτρικό σάρωθρο πεζού χειριστή  (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
8 Εξειδίκευση πίστωσης  ποσού 868,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 02.30.6414 με γενικό τίτλο «Μεταφορές εν γένει»  (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
9 Έγκριση μετακινήσεων οχημάτων του Δήμου εκτός ορίων Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Θεοδόσιος Καλαντζάκης