Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σύσκεψη υπό την Υφυπουργό Εσωτερικών Βιβή Χαραλαμπογιάννη, τον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Η  Διεύθυνση Ύδρευσης  Άρδευσης  Αποχέτευσης του Δήμου Ιεράπετρας ενημερώνει ότι λόγω σπασίματος στον κεντρικό αγωγό ύδρευσης θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης σε αρκετές περιοχές, από  Νέα Ανατολή, Στόμιο έως και την πόλη της Ιεράπετρας.   Συνεργείο της Υπηρεσίας εργάζεται στο σημείο για την αποκατάσταση της ζημιάς.  Ευχαριστούμε για την κατανόηση. Ο […]

Τις υπηρεσίες τους προσέφεραν στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας  19 Αμερικανοί φοιτητές Ιατρικών Επιστημών
«Νιώθουμε ιδιαίτερη χαρά όταν μαθητές με τους εκπαιδευτικούς τους μας επισκέπτονται και γεμίζουν με χαρά και χαμόγελα το Δημαρχείο»,
Ο  Δήμαρχος Εμμανουήλ Φραγκούλης συναντήθηκε με  τον πρόεδρο Κωστή Πανταζή και μέλη του Δ.Σ. του Επιστημονικού Συλλόγου Ελεύθερων Επαγγελματιών

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31

Ταχ.Κώδικας: 72200 Ιεράπετρα

Πληροφορίες: Τσικαλουδάκη Θεονύμφη

Τηλέφωνο:      (28423) 40361

E-mail:  n.tsikaloudaki@0448.syzefxis.gov.gr

 

 

Ιεράπετρα  02/06/2023

Αριθμ. πρωτ. 7193

   ΠΡΟΣ

Τακτικά Μέλη

Χατζημαρκάκη Χρυσούλα

Ασπραδάκη Γεώργιο

Βρυγιωνάκη Εμμανουήλ

Μαστοράκη  Πέτρο

Κουγιουμουτζάκη Γεώργιο

Πανταζή Αργύρη

     Αναπληρωματικά μέλη

Αστροπεκάκη Κων/νο

Μπινιχάκη   Ευάγγελο

Πετρά  Αντώνιο

Σε περίπτωση απουσίας σας παρακαλώ να ενημερώστε τον αναπληρωτή σας.

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

Σας προσκαλούμε στις 06/06/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιεράπετρας που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 στην μικρή αίθουσα (δίπλα στην αίθουσα θεάτρου) στον 1ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1 Συγκρότηση επιτροπής διαπραγμάτευσης στα πλαίσια διαδικασίας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών «Υπηρεσίες Βασικού Μελετητή  για την υλοποίηση της πράξης υποδομές ύδρευσης στο Δήμο Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Γιώργος Ασπραδάκης).
2 Έγκριση απόδοσης λογαριασμού για πάγια προκαταβολή Προέδρων Κοινοτήτων. (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
3 Έγκριση Πρακτικού  4  της Επιτροπής Διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης: «Νομιμοποίηση και Βελτίωση – Συμπλήρωση Λιμενικών Έργων Λιμένα Μακρύ Γυαλού». (Εισηγητής: Γιώργος Ασπραδάκης).
4 Έγκριση Πρακτικού  4 της Επιτροπής Διαγωνισμού  για την εκπόνηση της μελέτης «Νομιμοποίηση και βελτίωση-συμπλήρωση λιμενικών έργων λιμένα Φέρμα». (Εισηγητής: Γιώργος Ασπραδάκης).
5 Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την παραχώρηση προς τρίτους του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έναντι ανταλλάγματος. (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
6 Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού  ακινήτου – Αναψυκτήριου που βρίσκεται  μέσα στο πάρκο  εκθεσιακών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων στο χώρο του εργοστασίου «ΜΙΝΩΣ». (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
7 Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αναψυκτηρίου στο πευκοδάσος αναψυχής «Απηγανιάς» στον Κουτσουρά της Κοινότητας Σταυροχωρίου. (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
8 Έγκριση μετακίνησης απορριμματοφόρου οχήματος με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΙ-8750 εκτός ορίων Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου για εργασίες επισκευής.(Εισηγήτρια: Μαρία Ρουμελιωτάκη)
9 Έγκριση μετακίνησης απορριμματοφόρου οχήματος με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΗ 4918 εκτός ορίων Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου για εργασίες  επισκευής.(Εισηγήτρια: Μαρία Ρουμελιωτάκη)
10  Έγκριση  Πρακτικού 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού για το υπόεργο: «Βελτίωση οδικής ασφάλειας στην περιφερειακή οδό Εθνάρχου Μακαρίου».(Εισηγητής: Γιώργος Ασπραδάκης).
11 Έγκριση  Πρακτικού 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού για το υπόεργο: Επεμβάσεις αποκατάστασης οδικής ασφάλειας στην πόλη της Ιεράπετρας.(Εισηγητής: Γιώργος Ασπραδάκης).
12 Έγκριση απόδοσης λογαριασμού για την «Εκπόνηση-Σύνταξη Μελέτης φωτοσήμανσης του έργου Εκτέλεση αντιδιαβρωτικών έργων προστασίας στο Παραλιακό Μέτωπο Ιεράπετρας». (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
13 Έγκριση απόδοσης λογαριασμού για την «Επέκταση δημοτικού φωτισμού – χορήγηση νέας παροχής μετά τον 2ο κόμβο Επισκοπής (προς Άγιο Νικόλαο)». (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
14 Έγκριση μετακίνησης οχημάτων με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΗ-4949  και ΜΕ -142061 εκτός ορίων Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου για εργασίες  επισκευής. (Εισηγήτρια: Μαρία Ρουμελιωτάκη)
15 Έγκριση μετακίνησης οχήματος με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΗ-4948 εκτός ορίων Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου για μεταφορά προσωπικού. .Εισηγήτρια: Μαρία Ρουμελιωτάκη)
16 Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Εργασία Μικροβιολογικών & Χημικών Αναλύσεων» και «Εργασία Μικροβιολογικών & Χημικών Αναλύσεων Δ.Ε. Μακρύ Γιαλού». (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
17 Έγκριση πρακτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) για την «Προμήθεια μηχανημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Ιεράπετρας» Ομάδα 2 (Ηλεκτρικό σάρωθρο πεζού χειριστή). (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
18 Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 8.680,00 € για την εργασία με τίτλο «Προμήθεια εφαρμογών – προγραμμάτων πληροφορικής (λογισμικά)».Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
19 Καθορισμός των όρων διακήρυξης για την επιλογή ανάδοχου κατασκευής  του έργου «Δημιουργία μεγάλου πράσινου σημείου στη  θέση «Πλατειά Όψη» Δήμου Ιεράπετρας». (Εισηγητής: Γιώργος Ασπραδάκης).
20 Έγκριση πρακτικού 1 της Επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: «Επεμβάσεις αποκατάστασης ζημιών στο οδικό δίκτυο Ιεράπετρας». (Εισηγητής: Γιώργος Ασπραδάκης).
21 Αποδοχή επιχορήγησης από το υπουργείο εσωτερικών πόσου 32.991,83€ για ναυαγοσωστική κάλυψη σε οργανωμένες ή μη παράλιες και τροποποίηση προϋπολογισμού. (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
22 (Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023. (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Θεοδόσιος Καλαντζάκης