Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 22/05/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής
19 Μαΐου, μια ιστορική και σημαντική μέρα για ολόκληρο τον Ελληνισμό απανταχού της γης.
Ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού»  σε συνεργασία με την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, τον Ιατρικό
Σας προσκαλούμε στις 21/5/2024, ημέρα Τρίτηκαι ώρα 13:30 σε τακτική συνεδρίαση της
Γνωστοποίηση εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Ιεράπετρα 04/07/2022

 ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ                                                             Αριθμ. πρωτ. 8134

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                           

Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31

Ταχ.Κώδικας: 72200 Ιεράπετρα

Πληροφορίες: Τσικαλουδάκη Θεονύμφη

Τηλέφωνο:     (28423) 40361

E-mail:  n.tsikaloudaki@0448.syzefxis.gov.gr

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

     

                            ΠΡΟΣ

Τακτικά Μέλη

Χατζημαρκάκη Χρυσούλα  

Ασπραδάκη Γεώργιο    

Βρυγιωνάκη Εμμανουήλ

Μαστοράκη  Πέτρο 

Κουγιουμουτζάκη Γεώργιο        

     Πανταζή Αργύρη     

    

 

 Αναπληρωματικά μέλη

Αστροπεκάκη Κων/νο

Μπινιχάκη   Ευάγγελο                     

Πετρά  Αντώνιο

     

 

Σε περίπτωση απουσίας σας παρακαλώ να ενημερώστε τον αναπληρωτή σας.

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

Σας προσκαλούμε στις 08/07/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30 σε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιεράπετρας που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 στην μικρή αίθουσα (δίπλα στην αίθουσα θεάτρου) στον 1ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:

 

1 Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού και εποχιακού προσωπικού του Δήμου Ιεράπετρας  έτους 2023.
2 Καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου: «Βελτίωση πρόσβασης στους κοινόχρηστους χώρους του ανατολικού παραλιακού μετώπου Ιεράπετρας».
3 Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 925,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6451, για το έτος 2022 και ποσού 925,00 ευρώ για το έτος 2023, με γενικό τίτλο «Συνδρομές σε Εφημερίδες & Περιοδικά & Ηλεκτρονικά Μέσα».
4 Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την  Προμήθεια Συστημάτων Έξυπνης Πόλης & Βιώσιμης Κινητικότητας» (Υποέργο 2 Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Ιεράπετρας) – Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός.
5 Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού Ύδρευσης – Άρδευσης – Αποχέτευσης & Β.Κ. – Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός.
6 Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της εργασίας «Σύνταξη φακέλου ανανέωσης περιβαλλοντικής αδειοδότησης του ΣΜΑ Ιεράπετρας και τροποποίηση ΑΕΠΟ για το έργο του  Πράσινου Σημείου» με Κ.Α. 20.6117.19.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Θεοδόσιος Καλαντζάκης