Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 22/05/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής
19 Μαΐου, μια ιστορική και σημαντική μέρα για ολόκληρο τον Ελληνισμό απανταχού της γης.
Ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού»  σε συνεργασία με την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, τον Ιατρικό
Σας προσκαλούμε στις 21/5/2024, ημέρα Τρίτηκαι ώρα 13:30 σε τακτική συνεδρίαση της
Γνωστοποίηση εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                Ιεράπετρα 06/11/2023
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                                          Αριθμός Πρώτ.: 14923
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Πληροφ.: Πρόεδρος Δ.Σ
Τηλ :  28423-4036

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Α.
Προς τον κ. Δήμαρχo

Β. Προς τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους:

  1. Αγγελάκη Γεώργιο 14. Μουζουράκη Αλέξανδρο
  2. Αντωνάκη Γεώργιο 15. Πανταζή Αργύρη
  3. Ασπραδάκη Γεώργιο 16. Παπαδάκη Νεκτάριο
  4. Αστροπεκάκη Κωνσταντίνο 17. Παπαδοπετράκη Ανδρέα
  5. Βλάσση Ελένη 18. Πετάση Εμμανουήλ
  6. Βρυγιωνάκη Εμμανουήλ 19. Πετρά Αντώνιο
  7. Γεωργαλάκη Εμμανουήλ 20. Σαραντώνη Ιωάννη
  8. Ζερβάκη Εμμανουήλ 21. Σαρρή Παναγιώτη
  9. Κοτσιφάκη Μαρία 22. Σκυβάλου-Ρουμελιωτάκη Μαρία
10. Κουγιουμουτζάκη Γεώργιο 23. Χατζάκη Σταύρο
11. Μαστοράκη Πέτρο 24. Χατζημαρκάκη Χρυσούλα (Χρύσα)
12. Ματζαράκη Νικόλαο 25. Χηνόπουλο Αθανάσιο
13. Μεραμβελιωτάκη Νικόλαο 26. Ψιμουλάκη Μιχαήλ

 

Γ. Προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Ιεράπετρας κ. Χατζάκη Γεώργιο, με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη του συμβουλίου της Κοινότητας, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Δ. Προς τους Προέδρους των Κοινοτήτων του Δήμου Ιεράπετρας, με την παράκληση να ενημερώσουν τα μέλη των συμβουλίων τους, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

  1. Αλεξάκη  Εμμανουήλ (Ρίζας) 11. Παντελάκη Αλέξανδρο (Μύρτου)
  2. Βολυράκη Μαρία  (Μαλών) 12. Περυσινάκη Νικόλαο (Μεσελέρων)
  3. Δαμασκηνάκη Ιωάννη (Μουρνιών) 13. Πετσαγγουράκη  Αιμίλιο (Χριστού)
  4. Ζαχαρόπουλο Βασίλειο (Ανατολής) 14. Πιτροπάκη Μιχαήλ (Σχινοκαψάλων)
  5. Ζουμπουλάκη Ιωάννη (Σταυροχωρίου) 15. Πυργιωτάκη Εμμανουήλ (Λάκη)  (Κ.Χωριού)
  6. Κοντοπόδη Αγλαΐα (Μακρυλιάς) 16. Ραπάνη  Γεώργιο  (Π.Άμμου)
  7. Κουρμουλάκη Εμμανουήλ (Ορεινού) 17. Σπυριδάκη-Μπεκράκη Φωτεινή (Γδοχίων)
  8. Κρασσά Κωνσταντίνο (Καλαμαύκας) 18. Ταυλάκη Γεώργιο  (Μύθων)
  9. Κυδωνάκη Εμμανουήλ (Αγ.Ιωάννη) 19. Τσαμπανάκη Εμμανουήλ (Αγ.Στεφάνου)
10. Λαμπράκη Κωνσταντίνο (Μεταξοχωρίου) 20. Χαλκιαδάκη Μαρία (Καβουσίου)

Σας προσκαλούμε στις 10 Νοεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

 1. Συζήτηση και έκδοση Ψηφίσματος στήριξης του Νοσοκομείου Ιεράπετρας (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
 2. Αποδοχή απόφασης ένταξης και έγκριση του τεχνικού παραρτήματος υλοποίησης με ίδια μέσα της Πράξης «Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ιεράπετρας» με Κωδικό ΟΠΣ 6002639 στο Πρόγραμμα «Κρήτη 2021-2027» (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
 3. Έγκριση για την κίνηση διαδικασιών πρόσληψης ενός (1)  επιπλέον ατόμου ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης αποκλειστικά από πόρους του Δήμου Ιεράπετρας  (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
 4. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού, 3ου τριμήνου 2023 (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
 5. Άδεια Λειτουργίας  Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ) Δήμου Ιεράπετρας «Συμεών Ορφανουδάκης» (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
 6. Έγκριση της με αρ. 84/2023 απόφασης του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας» που αφορά στη 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του, έτους 2023 (Εισηγήτρια: Μαρία Σακαδάκη)
 7. Έγκριση τεχνικής μελέτης που αφορά στη σύνδεση του κτιριακού συγκροτήματος Irene Villa με το δίκτυο αποχέτευσης Ιεράπετρας (Εισηγητής: Κωνσταντίνος Αστροπεκάκης)
 8. Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης με αρ. πρωτ. 6930/10-06-2022 (22SYMV010730399_2022) και με αντικείμενο την «Προμήθεια ανταλλακτικών & ελαστικών οχημάτων & μηχανημάτων έργων Δήμου Ιεράπετρας 2021(Β΄Εξάμηνο) -2022 – 2023 (Α΄ Εξάμηνο)» Ομάδα ανταλλακτικών (Εισηγήτρια: Μαρία Ρουμελιωτάκη)
 9. Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Μακρύ Γιαλού » με αυτεπιστασία  (Εισηγητής: Γεώργιος Ασπραδάκης)
 10. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Επεμβάσεις αποκατάστασης οδικής ασφάλειας στην πόλη της Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Γεώργιος Ασπραδάκης)
 11. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Βελτίωση οδικής ασφάλειας στην περιφερειακή οδό Εθνάρχου Μακαρίου» (Εισηγητής: Γεώργιος Ασπραδάκης)
 12. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου, για συμμετοχή σε γνωμοδοτικές Επιτροπές θεμάτων ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
 13. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου για συμμετοχή σε Επιτροπές αρμόδιες για τη χορήγηση ή ανανέωση άδειας εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

                                                                                                                                           Ο Πρόεδρος  Δ.Σ.

 

                                                                                                                                                    Ευάγγελος Μπινιχάκης

Κοινοποίηση:

Α. Γενική Γραμματέα του Δήμου

Β. Διευθυντές Υπηρεσιών του Δήμου

Γ. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης