Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 25.04.2018

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Ο Δήμος Ιεράπετρας ενημερώνει ότι από την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου  πραγματοποιούνται εργασίες καθαρισμού
Καλοκαιρινές δράσεις  παραγωγικής  ενασχόλησης και πολιτιστικής δημιουργίας για  παιδιά  από  5-12  ετών από το  Δήμο Ιεράπετρας
Σας προσκαλούμε, σε  τακτική συνεδρίαση, την 17η  Ιουνίου 2024
Χημικές Αναλύσεις Νερού Ύδρευσης

Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 25.04.2018

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31
Ταχ.Κώδικας: 72200 Ιεράπετρα
Πληροφορίες Μαριδάκη Αρετή
Τηλέφωνο: 28423 40361
Fax: 28420 26110
E-mail: amaridaki@0448.syzefxis.gov.gr
Ιεράπετρα 20-04-2018
Αρ.Πρωτ.οικ. 4443

ΠΡΟΣ
Τους κ.κ.
Σκυβάλου-Ρουμελιωτάκη Μαρία του Νικoλάου.
Λουτσέτη Εμμανουήλ του Ανδρέα
Σουραβλή Χριστόφορο του Εμμ .
Πανταζή Αργύριο του Θεοδοσίου
Κουγιουμουτζάκη Γεώργιο του Ιακώβου
Κοτσιφάκη Μαρία του Νικολάου

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

[dropcap]Σ[/dropcap]ας προσκαλώ να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στις 25-04-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων στον πρώτο όροφο του κτιρίου «Μελίνα Μερκούρη» για συζήτηση και λήψη απόφασης στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο Πρόεδρος της  Επιτροπής

Θεοδόσιος Καλαντζάκης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα  1ο: Εισήγηση της επιτροπής ποιότητας Ζωής   για επιβολή περιοριστικών μέτρων άρδευσης στην ΤΚ Ανατολής.