Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης Συμβουλίου Κοινότητας Καβουσίου

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 22/05/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής
19 Μαΐου, μια ιστορική και σημαντική μέρα για ολόκληρο τον Ελληνισμό απανταχού της γης.
Ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού»  σε συνεργασία με την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, τον Ιατρικό
Σας προσκαλούμε στις 21/5/2024, ημέρα Τρίτηκαι ώρα 13:30 σε τακτική συνεδρίαση της
Γνωστοποίηση εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024

Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης Συμβουλίου Κοινότητας Καβουσίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

KOINOTHTA ΚΑΒΟΥΣΙΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

 Πληροφορίες

Προεστάκη Ελισάβετ 

Τηλ. 2842340367                                        

E-mil:elizapr166@gmail.com      Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31

Ιεράπετρα 21-02-2022

Αριθ. Πρωτ.:14

Προς

-Μέλη Συμβουλίου Κοινότητας:

Καψωριτάκη Μιχαήλ

Περβολαράκη Αντώνιος

Φουντουλάκη Αντώνιος

Χαλκιαδάκη Ιωάννη

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης Συμβουλίου Κοινότητας Καβουσίου,

 

Έχοντας υπόψη:

α) το άρθρο 184 Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α/30-10-2019),

β) το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Καταπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/ 11-03-2020)

γ) την με αρ.18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας

δ) το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις σας προσκαλούμε σε  τακτική διά ζώσης συνεδρίαση  του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινότητας Καβουσίου  τη Παρασκευή 25/02/2022 και ώρα 11.00π.μ., για συζήτηση  των παρακάτω θεμάτων:

 

θέμα 1ο: Πρόγραμμα σύμβασης για την διερεύνηση ανάπτυξης

τουριστικών παράκτιων παρεμβάσεων στην παράλια θόλος.

 

θέμα 2ο:  Αποδοχή χορηγίας σήμανσης και ενημερωτικού υλικού από

τον σύλλογο Stutzheim – Offenheim δήμου Αλσατίας για

δημιουργία βοτανικού μονοπατιού στο φαράγγι του Μέσωνα.

 

 θέμα 3ο: Χαρακτηρισμός του υπάρχοντος διανοιγμένου δρόμου που

αρχίζει από το οικισμό Καβουσίου και ενώνει του ορεινούς

οικισμούς Παναγία, Μέλισσες, Τσαμάντι, Δρακαλεύρι, θρυπτή

χαρακτηρισμένους με προεδρικό διάταγμα σε Δημοτικό Δρόμο.

 

θέμα 4ο: Διαπλάτυνση κοινόχρηστου δρόμου από τα όρια του οικισμού

Καβουσίου έως την τοποθεσία Σχίστρα (ΦΕΚ 158/7-08-2015)

 

θέμα 5ο : Αιτήσεις πολιτών  στα πλαίσια της συντήρησης αγροτικής οδοποιίας,  για καθαρισμό δρόμων, διαμόρφωση δρόμου και διάνοιξη δρόμου,  στη Κοινότητα Καβουσίου.

 

θέμα 6: Μελέτη επισκευής δρόμου που οδηγεί στο παλιό σχολείο

 

 

Η Πρόεδρος  της Κοινότητας

Καβουσίου

 

 

Μαρία Χαλκιαδάκη