Πρόσληψη καθαριστων/ιων για τις σχολικές μονάδες του Δήμου Ιεράπετρας

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 22/05/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής
19 Μαΐου, μια ιστορική και σημαντική μέρα για ολόκληρο τον Ελληνισμό απανταχού της γης.
Ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού»  σε συνεργασία με την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, τον Ιατρικό
Σας προσκαλούμε στις 21/5/2024, ημέρα Τρίτηκαι ώρα 13:30 σε τακτική συνεδρίαση της
Γνωστοποίηση εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024

Πρόσληψη καθαριστων/ιων για τις σχολικές μονάδες του Δήμου Ιεράπετρας

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τριών (21) ατόμων

για την καθαριότητα σχολικών μονάδων  στο Δήμο Ιεράπετρας.

Οι ενδιαφερόμενοι αφού ενημερωθούν προσεκτικά από το παράρτημα της ανακοίνωσης καλούνται να συμπληρώσουν προσεκτικά μόνο την συνημμένη

αίτηση με αριθμό ανακοίνωσης 9197/9-8-2021 και να την υποβάλουν  ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: ddyierapetras@0448.syzefxis.gov.gr

 

 

Συνημμένα:

1)            Ανακοίνωση ΣΟΧ-2021

2)            Παράρτημα με οδηγίες συμπλήρωσης

3)            Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση υποψηφίου