Πρόσληψη προσωπικού στο Δήμο Ιεράπετρας

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση, την 24η Απριλίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00
Η Ολυμπιακή Φλόγα ξεκίνησε το ταξίδι της από την Αρχαία Ολυμπία με
Από το Δήμο Ιεράπετρας ανακοινώνεται ότι για τη διευκόλυνση των υποψηφίων ευρωβουλευτών
Η Ολυμπιακή Φλόγα ξεκίνησε το ταξίδι της από την Αρχαία Ολυμπία σηματοδοτώντας την αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων 2024
Η Επιτροπή Διοργάνωσης Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του Δήμου Ιεράπετρας πραγματοποίησε την

Πρόσληψη προσωπικού στο Δήμο Ιεράπετρας

Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας, τεσσάρων (4) ατόμων, για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Ιεράπετρας συγκεκριμένα:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
  Κωδικός Θέσης  ΥπηρεσίαΈδρα υπηρεσίαςΕιδικότηταΔιάρκεια σύμβασηςΑριθμός ατόμων
101Δήμος ΙεράπετραςΙεράπετρα Περιφερειακή Ενότητα ΛασιθίουΔΕ Οδηγών  6 μήνες και 6 ημέρες1
102Δήμος ΙεράπετραςΙεράπετρα Περιφερειακή Ενότητα ΛασιθίουΔΕ Οδηγών  8 μήνες1
103Δήμος ΙεράπετραςΙεράπετρα Περιφερειακή Ενότητα ΛασιθίουΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών οχημάτων8 μήνες1
104Δήμος ΙεράπετραςΙεράπετρα Περιφερειακή Ενότητα ΛασιθίουΔΕ  Υδραυλικών8 μήνες1

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ2ΔΕ/ΥΕ από  8/3/2024 έως και 19/3/2024  και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

  •  Δήμος Ιεράπετρας, Δημοκρατίας 31, Τ. Κ. 72200 Ιεράπετρα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας υπόψιν κας Ρ. Παπατζανάκη (τηλ. επικοινωνίας: 2842340331-364).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Με εντολή Δημάρχου

ο Αντιδήμαρχος Ιεράπετρας

Γεώργιος Χατζάκης