Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Ιεράπετρας

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε, στις 29 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Πέμπτη 
Σας προσκαλούμε, σε  τακτική συνεδρίαση, στις  27 Φεβρουαρίου 2024
Σας προσκαλούμε στις  28 Φεβρουαρίου 2024,ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00
Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει ότι όσοι δημότες κάνουν χρήση ή ενδιαφέρονται να κάνουν χρήση κοινόχρηστου χώρου 

Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Ιεράπετρας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ                                             
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ      
Ταχ. Δ/νση : Δημοκρατίας 31Τ.Κ  72200   
Πληροφορίες:
Μαρία Φραγκούλη                               
Τηλ.: 2842340304                                                                                          
E-mail: dimkier@0448.syzefxis.gov.gr.      
Ιεράπετρα:   7-2-2024
Αρ. Πρωτ. :  5      
ΠΡΟΣ:
Περακάκη Τηλέμαχο
Αρώνη Θεονύμφη (Έφη)
Σταθοράκη Ειρήνη (Έρη)
Φωνιαδάκη Τσαγκαράκη Δέσποινα
Καλαϊτζάκη Αναστασία
Μανδουραράκης Ιάκωβος
Χρυσοφάκη Δοργιάκη Καλλιόπη Κάκκου Καλλιόπη
Χριστοφάκη Στυλιανή
Μαστοράκη Πέτρο

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε  συνεδρίαση

Σας προσκαλούμε σε  τακτική  συνεδρίαση στις 12-2-2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

  1. Εξέταση αίτησης της κ. Παντερμαλή Μαρίας για χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής για το κατάστημα που λειτουργεί ως «Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης» το οποίο ευρίσκεται στην οδό Δημοκρατίας 16 στην Ιεράπετρα
  2. Έκφραση γνώμης για την εκμίσθωση ακινήτου στη θέση Κοτσιφιανή της Δημοτικής Κοινότητας Ιεράπετρας
  3.  Έκφραση γνώμης στην αίτηση του κ. Δακανάλη Δημητρίου για παραχώρηση χρήσης δημοτικού χώρου για την εγκατάσταση και λειτουργία Λούνα Παρκ.
  4. Θέματα που αφορούν τους οικισμούς που ανήκουν στη Δημοτική Κοινότητα

         Ο Πρόεδρος

        Γιάννης  Σκύβαλος