Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της
Το ΚΑΠΗ Δήμου Ιεράπετρας διοργανώνει διήμερη εκδρομή στην περιοχή του Ρεθύμνου στις 21-4-2024.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε  συνεδρίαση  Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρακαι ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Ιεράπετρας που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 στην  αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:      Εσωτ. διανομή:         1. Γραφείο κ. Δημάρχου 2. […]

Εκπόνηση Μελέτης (Τ.Χ.Σ)
Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31
Ταχ.Κώδικας: 72200
Ιεράπετρα Πληροφορίες: Τσικαλουδάκη Θεονύμφη
Τηλέφωνο:      (28423) 40361 E-mail:  n.tsikaloudaki@0448.syzefxis.gov.gr
Ιεράπετρα 07/03/2024              
Αριθμ. πρωτ.:2842

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

Τακτικά Μέλη
Σκουλούδη Ανδρέα
Τζώρτζη Εμμανουήλ  
Χατζάκη Γεώργιο
Κουγιουμουτζάκη Γεώργιο 
Γουλιδάκη Ιωάννη      
Πανταζή Αργύρη   
Αναπληρωματικά μέλη      
Γιακουμάκη Γεώργιο      
Σπυριδάκη Μιχαήλ                          
Παπαδάκη Νεκτάριο     
Περακάκη Φωτεινή     
Ζερβάκη Εμμανουήλ     
Χρυσού Μαρία

Σε περίπτωση απουσίας σας παρακαλώ να ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής.

Σας προσκαλούμε στις 11/03/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ιεράπετραςπου θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 (Γραφείου Δημάρχου) στον 3ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου που βρίσκεται στο ύψωμα «Κεφάλια» Κορυφή Κούτσουλα της δημοτικής κοινότητας Ορεινού.(Εισηγητής: Χατζάκης Γεώργιος).
2Οργάνωση άρδευσης και έγκριση  πρόσληψης υδρονομέων  θερινής αρδευτικής περιόδου για το έτος 2024. (Εισηγητής: Κουγιουμουτζάκης Γεώργιος).
3ΕξΕξειδίκευση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6443 με τίτλο «Δαπάνες δεξιώσεων & Εθνικών ή Τοπικών εορτών (Στεφάνια & Ηχητική κάλυψη παρέλασης 25ης Μαρτίου), συνολικού ποσού 3.499,00€».(Εισηγητής: Χατζάκης Γεώργιος).
4)     Εξειδίκευση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 02.10.6691 με τίτλο «Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφήσεων (σημαίες), συνολικού ποσού 491,04€». (Εισηγητής: Χατζάκης Γεώργιος).
5Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου: «Νέο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία Ιεράπετρας-ΚΔΑΠ ΜΕΑ Ιεράπετρας» .(Εισηγητής: Τζώρτζης Εμμανουήλ).
6 Επείγουσες και Απρόβλεπτες Πρόσθετες Εργασίες (βάσει του αρ.155 του ν.4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε από το αρ.74 του ν.4782/2021) του έργου «ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΕΛ ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ» .(Εισηγητής: Τζώρτζης Εμμανουήλ).
7Εξειδίκευση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α.02.00.6451.01 με γενικό τίτλο «Συνδρομές σε Εφημερίδες & Περιοδικά & Ηλεκτρονικά Μέσα», ποσού 1.004,40 ευρώ.(Εισηγητής: Χατζάκης Γεώργιος).

                                                                    Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Φραγκούλης