Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σύσκεψη υπό την Υφυπουργό Εσωτερικών Βιβή Χαραλαμπογιάννη, τον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Η  Διεύθυνση Ύδρευσης  Άρδευσης  Αποχέτευσης του Δήμου Ιεράπετρας ενημερώνει ότι λόγω σπασίματος στον κεντρικό αγωγό ύδρευσης θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης σε αρκετές περιοχές, από  Νέα Ανατολή, Στόμιο έως και την πόλη της Ιεράπετρας.   Συνεργείο της Υπηρεσίας εργάζεται στο σημείο για την αποκατάσταση της ζημιάς.  Ευχαριστούμε για την κατανόηση. Ο […]

Τις υπηρεσίες τους προσέφεραν στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας  19 Αμερικανοί φοιτητές Ιατρικών Επιστημών
«Νιώθουμε ιδιαίτερη χαρά όταν μαθητές με τους εκπαιδευτικούς τους μας επισκέπτονται και γεμίζουν με χαρά και χαμόγελα το Δημαρχείο»,
Ο  Δήμαρχος Εμμανουήλ Φραγκούλης συναντήθηκε με  τον πρόεδρο Κωστή Πανταζή και μέλη του Δ.Σ. του Επιστημονικού Συλλόγου Ελεύθερων Επαγγελματιών

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

                                                      Ιεράπετρα 5-11-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    
Ταχ.Δ/νση:      Δημοκρατίας 31 Ταχ.Κώδικας:    72200 Ιεράπετρα Πληροφορίες:    Μαριδάκη Αρετή Τηλέφωνο:            (28423) 40361 Fax:                      (28420) 26110       
E-mail:   amaridaki@0448.syzefxis.gov.gr
Αρ.πρωτ.: 15049
ΠΡΟΣ Τακτικά Μέλη
Χατζημαρκάκη Χρυσούλα 
Μαστοράκη  Πέτρο
Μπινιχάκη   Ευάγγελο                     
Βρυγιωνάκη Εμμανουήλ
Πετρά  Αντώνιο
Πανταζή Αργύρη     
ΠΡΟΣ
Αναπληρωματικά μέλη Αστροπεκάκη Κων. Παπαδοπετράκη Ανδρέα Αγγελάκη  Γεώργιο
Σαρρή  Παναγιώτη ΚΟΙΝ.κ.κ. Αντιδημάρχους
 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

Έχοντας υπόψη: α) το άρθρο 184 Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α/30-10-2019),

β)το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Καταπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/ 11-03-2020).

γ) την με αρ.18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας.

δ) το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις σας προσκαλούμε σε τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση  της Οικ. Επιτροπής Δήμου Ιεράπετρας στις 9Nοεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00  για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

Θέμα 1ο: Έγκριση πρακτικών (δικαιολογητικών κατακύρωσης) για την “Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων του Δήμου (παροχές ένδυσης) 2020 (κατακύρωση αναδόχου).

Εισηγητής :Γεώργιος Πανακομιχελάκης-Χρύσα Χατζημαρκάκη

Θέμα 2ο: Έγκριση πρακτικών (δικαιολογητικών κατακύρωσης) για την προμήθεια με τίτλο “Συντήρηση δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης (προμήθεια υλικών) Δ.Ε. Ιεράπετρας 2020”

Εισηγητής :Γεώργιος Πανακομιχελάκης-Χρύσα Χατζημαρκάκη

Θέμα 3ο: Έγκριση πρακτικών για την εργασία με τίτλο “Εργασίες συντήρησης και επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Ιεράπετρας (2ος άγονος διαγωνισμός)

Εισηγητής :Γεώργιος Πανακομιχελάκης-Χρύσα Χατζημαρκάκη

Θέμα 4ο: ΄Εγκριση πρακτικων δημοπρασίας για  τη«Προμήθεια Ελαστικών Οχημάτων – Πολιτική Προστασία 2018»(έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης.

Εισηγητής :Γεώργιος Πανακομιχελάκης-Χρύσα Χατζημαρκάκη

Θέμα 5οΕγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την Προμήθεια τροφίμων τροφίμων ετών 2020-2022 Δήμου Ιεράπετρας,ΝΠΔΔ.Κοινωπολιτια Ιεράπετρας,Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης.

Εισηγητής :Γεώργιος Πανακομιχελάκης-Χρύσα Χατζημαρκάκη

Θεμα 6ο:Τροποποίηση προυπολογισμού οικ. Έτους 2020

Εισηγητής :Μαρίνα Φανουράκη -Χρύσα Χατζημαρκάκη

Θέμα 7ο: Οριστική παραλαβή της κατηγορίας των Τοπογραφικών της μελέτης: «Εκπόνηση Μελετών για την χωροθέτηση καταδυτικού πάρκου στον Δήμο Ιεράπετρας»

Εισηγητής :Γεώργιος Ψαρρός

 Θέμα 8οΕγκριση απολογισμού Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής οικ. Έτους 2019

 Εισηγητής :Χρύσα Χατζημαρκάκη

Θέμα 9οΕγκριση πρακτικων δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου Βελτίωση δημοτικού γηπέδου Κοτσιφιανής.

Εισηγητής:Γ. Βαρδάκης

Ο πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής

Θεοδόσιος Καλαντζάκης