Συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου Καλαμαύκας

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της
Το ΚΑΠΗ Δήμου Ιεράπετρας διοργανώνει διήμερη εκδρομή στην περιοχή του Ρεθύμνου στις 21-4-2024.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε  συνεδρίαση  Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρακαι ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Ιεράπετρας που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 στην  αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:      Εσωτ. διανομή:         1. Γραφείο κ. Δημάρχου 2. […]

Εκπόνηση Μελέτης (Τ.Χ.Σ)
Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

Συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου Καλαμαύκας

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση, στις 21 Μαρτίου 2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ, στο γραφείο της Κοινότητας Καλαμαύκας, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

 1. Λειτουργία Δημοτικού σχολείου.
 2.  α) Επισκευή του χώρου που στεγάζει το αγροτικό ιατρείο

 β) Επισκευή της κοινοτικής δημοτικής βιβλιοθήκης.

 • Αποπεράτωση του έργου δημοτικό κτήριο Σμαργιανάκη.
 • α)Συντήρηση και δια πλάτυνσή όλου του  δρόμου Ιεράπετρας- Καλαμαύκας  με ασφαλτοτάπητα

β) Διαπλάτυνση και επισκευή στη γέφυρα του Γιαννάκου

γ) Διαπλάτυνση του δρόμου Καλαμαύκα-Ανατολή μετά το κοιμητήριο                     δ) Διαπλάτυνση του δρόμου Καλαμαύκα-Ιεράπετρα πριν την ταβέρνα του Γιαννάκου  

δ) Τσιμεντόστρωση του δρόμου από Κεφαλοβρύση- Περβόλια μέχρι κεντρικό δρόμο.

 • Δημιουργία αθλητικού χώρου με 5×5 μπασκέτες, και οργανωμένη παιδική χαρά στο χώρο του γηπέδου.
 • α)Καθαρισμός του υδραγωγείο ύδρευσης στο Κεφαλοβρύση β)Υπογειοποίηση της σωλήνας ύδρευσης από τη δεξαμενή ύδρευσης έως το χωριό, από τον κεντρικό δρόμο

γ) Σύνδεση στο βιολογικό καθαρισμό Καλαμαύκας τα τρία κομμάτια του χωριού που δεν έχουν ακόμα συνδεθεί.

 •  Συμπλήρωση τοιχίου βόρεια του γηπέδου.
 • Καθαρισμός του χώρου στο κέντρου Νεράιδα και επαναλειτουργία της.
 •  Φωταγώγηση του Δρόμου του Κεφαλοβρυσίου μέχρι τις πηγές.
 •  Παραχώρηση κάδου στην περιοχή Σελιά
 • Επανεξέταση παραχώρησης χώρου στην πλατεία
 • Την ΑΠ 3186/13-3-24 αίτηση κ. Μαράκη Ιωάννη

Η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Καλαμαύκας

Ψυλλινάκη-Μπιλανάκη Ειρήνη

 και ώρα 11:00 π.μ, στο γραφείο της Κοινότητας Καλαμαύκας, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

 1. Λειτουργία Δημοτικού σχολείου.
 2.  α) Επισκευή του χώρου που στεγάζει το αγροτικό ιατρείο

 β) Επισκευή της κοινοτικής δημοτικής βιβλιοθήκης.

 • Αποπεράτωση του έργου δημοτικό κτήριο Σμαργιανάκη.
 • α)Συντήρηση και δια πλάτυνσή όλου του  δρόμου Ιεράπετρας- Καλαμαύκας  με ασφαλτοτάπητα

β) Διαπλάτυνση και επισκευή στη γέφυρα του Γιαννάκου

γ) Διαπλάτυνση του δρόμου Καλαμαύκα-Ανατολή μετά το κοιμητήριο                     δ) Διαπλάτυνση του δρόμου Καλαμαύκα-Ιεράπετρα πριν την ταβέρνα του Γιαννάκου  

δ) Τσιμεντόστρωση του δρόμου από Κεφαλοβρύση- Περβόλια μέχρι κεντρικό δρόμο.

 • Δημιουργία αθλητικού χώρου με 5×5 μπασκέτες, και οργανωμένη παιδική χαρά στο χώρο του γηπέδου.
 • α)Καθαρισμός του υδραγωγείο ύδρευσης στο Κεφαλοβρύση β)Υπογειοποίηση της σωλήνας ύδρευσης από τη δεξαμενή ύδρευσης έως το χωριό, από τον κεντρικό δρόμο

γ) Σύνδεση στο βιολογικό καθαρισμό Καλαμαύκας τα τρία κομμάτια του χωριού που δεν έχουν ακόμα συνδεθεί.

 •  Συμπλήρωση τοιχίου βόρεια του γηπέδου.
 • Καθαρισμός του χώρου στο κέντρου Νεράιδα και επαναλειτουργία της.
 •  Φωταγώγηση του Δρόμου του Κεφαλοβρυσίου μέχρι τις πηγές.
 •  Παραχώρηση κάδου στην περιοχή Σελιά
 • Επανεξέταση παραχώρησης χώρου στην πλατεία
 • Την ΑΠ 3186/13-3-24 αίτηση κ. Μαράκη Ιωάννη

Η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Καλαμαύκας

Ψυλλινάκη-Μπιλανάκη Ειρήνη