Τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 20.10.2020

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σύσκεψη υπό την Υφυπουργό Εσωτερικών Βιβή Χαραλαμπογιάννη, τον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Η  Διεύθυνση Ύδρευσης  Άρδευσης  Αποχέτευσης του Δήμου Ιεράπετρας ενημερώνει ότι λόγω σπασίματος στον κεντρικό αγωγό ύδρευσης θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης σε αρκετές περιοχές, από  Νέα Ανατολή, Στόμιο έως και την πόλη της Ιεράπετρας.   Συνεργείο της Υπηρεσίας εργάζεται στο σημείο για την αποκατάσταση της ζημιάς.  Ευχαριστούμε για την κατανόηση. Ο […]

Τις υπηρεσίες τους προσέφεραν στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας  19 Αμερικανοί φοιτητές Ιατρικών Επιστημών
«Νιώθουμε ιδιαίτερη χαρά όταν μαθητές με τους εκπαιδευτικούς τους μας επισκέπτονται και γεμίζουν με χαρά και χαμόγελα το Δημαρχείο»,
Ο  Δήμαρχος Εμμανουήλ Φραγκούλης συναντήθηκε με  τον πρόεδρο Κωστή Πανταζή και μέλη του Δ.Σ. του Επιστημονικού Συλλόγου Ελεύθερων Επαγγελματιών

Τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 20.10.2020

                                                      Ιεράπετρα 16-10-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ EΠΙΤΡΟΠΗ                                                  
Ταχ.Δ/νση:      Δημοκρατίας 31 Ταχ.Κώδικας:    72200 Ιεράπετρα Πληροφορίες:    Μαριδάκη Αρετή Τηλέφωνο:            (28423) 40361 Fax:                      (28420) 26110        E-mail:   amaridaki@0448.syzefxis.gov.gr
Αρ.πρωτ.14143 
         ΠΡΟΣ Τακτικά Μέλη Χατζημαρκάκη Χρυσούλα        Μαστοράκη  Πέτρο           Μπινιχάκη   Ευάγγελο                       Βρυγιωνάκη Εμμανουήλ  Πετρά  Αντώνιο  Πανταζή Αργύρη              ΠΡΟΣ Αναπληρωματικά μέλη Αστροπεκάκη Κων. Παπαδοπετράκη Ανδρέα Αγγελάκη  Γεώργιο Σαρρή  Παναγιώτη ΚΟΙΝ.κ.κ. Αντιδημάρχους
 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

Έχοντας υπόψη: α) το άρθρο 184 Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α/30-10-2019),

β)το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Καταπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/ 11-03-2020).

γ) την με αρ.18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας.

δ) το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις σας προσκαλούμε σε τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση  της Οικ. Επιτροπής Δήμου Ιεράπετρας στις 20 Οκτωβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00  για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

Θέμα 1ο:  Έγκριση πρακτικών για την “Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων έτους 2020” (ανάδειξη προσωρινού αναδόχου).

Εισηγητής :Γ.Πανακομιχελάκης-Χρύσα Χατζημαρκάκη

Θέμα 2ο: Έγκριση πρακτικών για την “Προμήθεια υλικών συντήρησης δημοτικού φωτισμού και “φωτισμός γηπέδων” (κατακύρωση σύμβασης).

Εισηγητής :Γ.Πανακομιχελάκης-Χρύσα Χατζημαρκάκη

Θέμα 3ο: Έγκριση πρακτικών για την προμήθεια με τίτλο “Συντήρηση δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης (προμήθεια υλικών) ΔΕ Ιεράπετρας 2020” (ανάδειξη προσωρινού αναδόχου).

Εισηγητής :Γ.Πανακομιχελάκης-Χρύσα Χατζημαρκάκη

Θέμα 4ο:΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την  Προμήθεια φορτηγού αυτοκινήτου 4×4 – Πυροπροστασία 2019.

Εισηγητής :Γ.Πανακομιχελάκης-Χρύσα Χατζημαρκάκη

Θέμα 5ο: Έγκριση πρακτικών  για την εργασία με τίτλο “Εργασία συντήρησης & επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Ιεράπετρας” (άγονος διαγωνισμός).

Εισηγητής :Γ.Πανακομιχελάκης-Χρύσα Χατζημαρκάκη

Θέμα 6ο:Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για τη Μελέτη «Μελέτες Λιμενικών εγκαταστάσεων και Επέκτασης,Βελτίωσης και συντήρησης Υφιστάμενων Λιμενικών Υποδομών Δήμου Ιεράπετρας»

Εισηγητής :Γιαννάκη-Πολίτη Φανή

Θέμα 7ο:΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκτέλεση του ΄εργου  «Εκτέλεση Αντιδιαβρωτικών Εργων προστασίας της Ακτής στο παραλιακό μέτωπο της Ιεράπετρας»

Εισηγητής :Γ. Βαρδάκης

Θέμα 8ο:Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προυπολογισμού  3ου τριμήνου  2020

Εισηγητής: Μαρίνα Φανουράκη-Χρύσα Χατζημαρκάκη.

Θέμα 9ο: Έγκριση  δαπάνης  μετακίνησης Δημάρχου

 Εισηγητής:Μαρίνα Φανουράκη –Χρύσα Χατζημαρκάκη

Θέμα 10ο:Εγκριση απόδοσης λογαριασμού για πάγια προκαταβολή προέδρων Κοινοτήτων

Εισηγητής:Μαρίνα Φανουράκη –Χρύσα Χατζημαρκάκη

Ο πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής 

Θεοδόσιος Καλαντζάκης