Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο – Παρουσίαση

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας κ. Εμμανουήλ Φραγκούλης σας προσκαλεί
Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  δέκα τεσσάρων (14) ατόμων,

ΘΕΜΑ:  «Πρόσκληση σε Δ.Σ.» Σας προσκαλούμε, σε  τακτική συνεδρίαση, την 25η  Ιουλίου 2024,  ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 στη μικρή αίθουσα Μελίνα Μερκούρη, 1Ος όροφος, επί της οδού Δημοκρατίας 31  με θέματα:                                                 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής. Σας προσκαλούμε στις 23/07/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ιεράπετραςπου θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 (Γραφείου Δημάρχου) στον 3ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: 1 Διαγραφή τελών άρδευσης, λόγω λανθασμένων χρεώσεων της υπηρεσίας.(Εισηγητής: […]

Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο – Παρουσίαση

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Παρουσίαση εναλλακτικών σεναρίων στο πλαίσιο της μελέτης «Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Ιεράπετρας».

Πραγματοποιήθηκε   στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  Δήμου Ιεράπετρας, από την  Ομάδα Μελέτης του «Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Βιάννου – Ιεράπετρας», η παρουσίαση των εναλλακτικών σεναρίων του Τ.Π.Σ. Δήμου Ιεράπετρας στον οικείο Ο.Τ.Α., σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές των Τ.Π.Σ. (ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/ 72343/ 1885 (ΦΕΚ 3545/Β’/03-08-2021). Παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Εμμανουήλ Φραγκούλης, οι Αντιδήμαρχοι  Μάνος Τζώρτζης, Ανδρέας Σκουλούδης, Νεκτάριος Παπαδάκης, ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μιχάλης Μπαχλιτζανάκης, προϊστάμενοι και στελέχη υπηρεσιών του Δήμου, η αρχιτέκτονας μηχανικός, εκπρόσωπος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και  μέλος της  Επιτροπής Παρακολούθησης της Μελέτης Ζωνόρου Σταυρούλα, πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων,  ο πρόεδρος και μέλη του Επιστημονικού  Συλλόγου Ελευθέρων Eπαγγελματιών Μηχανικών Ιεράπετρας, ο γραμματέας του Ενιαίου Αγροτικού Συλλόγου Ιεράπετρας Μιχάλης Βιαννιτάκης κ.α.. Η παρουσίαση έγινε  από τους μελετητές,  «της GAIA A.E. Μελετών»  Κορνηλία Καλκοπούλου, Τζιουβάρα Απόστολο, Μπέλλα Γιώργο.

Στην παρουσίαση, αναλύθηκαν οι εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί ως τώρα από την Ομάδα Μελέτης, κατά το τρέχον 1ο Στάδιο της μελέτης που αφορά στην ανάλυση – διάγνωση της περιοχής μελέτης, ενώ, στη συνέχεια διατυπώθηκαν τα συμπεράσματα της ανάλυσης και συγκεκριμένα: η σχέση της περιοχής μελέτης με τον ευρύτερο χώρο, η οικονομική ανάπτυξη και η αναπτυξιακή φυσιογνωμία, τα δημογραφικά και κοινωνικά στοιχεία, τα στοιχεία του εξωαστικού χώρου, τα στοιχεία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, οι οικιστικοί υποδοχείς, οι χρήσεις γης εντός οικισμών, οι κοινωνικές υποδομές, οι περιβαλλοντικές υποδομές και οι μεταφορικές και τεχνικές υποδομές.

Έπειτα παρουσιάστηκαν τα πληθυσμιακά και τα αναπτυξιακά εναλλακτικά σενάρια, τα οποία είναι το Σενάριο Τάσεων ή Μηδενικής Λύσης, το Σενάριο Δυναμικής Παρέμβασης και το Σενάριο Ήπιας Παρέμβασης. Επισημάνθηκαν οι εξεταζόμενες παράμετροι ανά αναπτυξιακό σενάριο και αφού διατυπώθηκαν τα κριτήρια και οι δείκτες αξιολόγησης, αναλύθηκε ο τρόπος αξιολόγησης των σεναρίων και η περιβαλλοντική αξιολόγηση αυτών.

Μετά τα παραπάνω, βγήκε το συμπέρασμα ότι επιλέγεται το Σενάριο της Ήπιας Παρέμβασης για την περιοχή μελέτης για όλες τις παραμέτρους εκτός από το Φυσικό Περιβάλλον και το Πολιτιστικό Περιβάλλον, όπου επιλέγεται το Σενάριο της Δυναμικής Παρέμβασης.

Το επιλεγέν Σενάριο Ήπιας Παρέμβασης είναι το πιο ρεαλιστικό και βιώσιμο σενάριο, το οποίο θα συμβάλλει στην ισόρροπη αξιοβίωτη ανάπτυξη της περιοχής, μέσω της αξιοποίησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της, την ενίσχυση των θετικών και αναστροφή των αρνητικών τάσεων και την αντιμετώπιση των υφιστάμενων προβλημάτων. Επιπρόσθετα, θέτει τους βασικούς άξονες παρέμβασης, λαμβάνοντας υπόψη παραμέτρους όπως η χρηματοδοτική εφικτότητα υλοποίησης των δράσεων, η αποφυγή διατάραξης των υφιστάμενων κοινωνικών σχέσεων, η προστασία του περιβάλλοντος κ.α. Χαρακτηριστικό του είναι η πιο ρεαλιστική προσέγγιση της μελλοντικής εξέλιξης της περιοχής μελέτης, τόσο όσον αφορά στη θετική εξέλιξη του πληθυσμού της, όσο και στα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά, διασφαλίζοντας την κοινωνική αποδοχή, αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος.