ΥΠΕΓΡΑΦΗ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΡΑ ΛΥΓΙΑ, ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ ΚΑΙ ΦΕΡΜΑ

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 22/05/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής
19 Μαΐου, μια ιστορική και σημαντική μέρα για ολόκληρο τον Ελληνισμό απανταχού της γης.
Ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού»  σε συνεργασία με την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, τον Ιατρικό
Σας προσκαλούμε στις 21/5/2024, ημέρα Τρίτηκαι ώρα 13:30 σε τακτική συνεδρίαση της
Γνωστοποίηση εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024

ΥΠΕΓΡΑΦΗ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΡΑ ΛΥΓΙΑ, ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ ΚΑΙ ΦΕΡΜΑ

Ιεράπετρα, 26.05.2021

 

Δελτίο Τύπου

 

ΥΠΕΓΡΑΦΗ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΡΑ ΛΥΓΙΑ, ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ ΚΑΙ ΦΕΡΜΑ

 

Υπεγράφη μεταξύ του Δημάρχου Ιεράπετρας, κ. Θεοδoσίου Καλαντζάκη, και της αναδόχου εταιρείας σύμβαση προϋπολογισμού 350.000€ για την αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα υφιστάμενων αστικών οδών στους οικισμούς Γρα Λυγιάς και Κουτσουρά, αλλά και για τσιμεντοστρώσεις σε οδούς στον οικισμό Φέρμα του Δήμου Ιεράπετρας.

 

«Οι εργασίες αναβάθμισης του οδικού δικτύου εντάσσονται στις πρώτες προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής.

 

Παρά τις αναμφισβήτητες δυσκολίες που έχουν προκύψει λόγω των δύσκολων καταστάσεων που βιώνουμε παγκοσμίως, εμείς συνεχίζουμε να υποβάλουμε μελέτες και να διεκδικούμε χρήματα με σκοπό να συντηρούμε και να επισκευάζουμε συνεχώς το οδικό δίκτυο του Δήμου Ιεράπετρας ώστε να είναι ασφαλές.»,

 

δήλωσε ο Δήμαρχος Ιεράπετρας.