Αποτελέσματα Αναζήτησης:

5 Ιουλίου, 2024

Συνεδρίαση ΔΣ

Σας προσκαλούμε στις 10 Ιουλίου 2024,ημέρα Τετάρτη και ώρα  19:00 σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα

Αναλύσεις Νερού Ύδρευσης

Λιμενικό Ταμείο Δήμου Ιεράπετρας

Λιμενικό Ταμείο Δήμου Ιεράπετρας για το έτος : 2024

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής.

Σας προσκαλούμε στις 08/07/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ιεράπετρας