Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ιεράπετρας 2014-2019

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Ενημερώνουμε του δημότες μας ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2229/12-4-2024 τ Β΄
Σας προσκαλούμε στις  26  Απριλίου 2024,ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 σε ειδική, δημόσια συνεδρίαση,
Σας προσκαλούμε, σε  τακτική συνεδρίαση, την 19η  Απριλίου 2024,  ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 στη μικρή αίθουσα Μελίνα Μερκούρη  με θέματα:
Το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας, μετά το άγγελμα του θανάτου του συντοπίτη μας Νικολάου Χαραλαμπάκη,
Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ιεράπετρας 2014-2019

[tagline_box backgroundcolor=”” shadow=”yes” border=”1px” bordercolor=”” highlightposition=”left” description=”To Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  του Δήμου Ιεράπετρας για την περίοδο 2014-2019. “][/tagline_box]

[dropcap]Σ[/dropcap]ύμφωνα με το άρθρο 266 – Ν.3852/10 («Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»), για το μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό των Δήμων εκπονείται πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π), το οποίο εξειδικεύεται κατ’ έτος σε:

[checklist icon=”arrow” iconcolor=”” circle=”yes”]

  • Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης (ΕΠΔ)
  • Ετήσιο Προϋπολογισμό
  • Το Τεχνικό Πρόγραμμα καταρτίζεται μαζί με το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης (ΕΠΔ), αποτελεί μέρος του και επισυνάπτεται σ’ αυτό ως παράρτημα

[/checklist]

Ειδικά για την τρέχουσα περίοδο, με το υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 1964 / 01.02.2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης αποφασίστηκε ότι είναι νόμιμη η τήρηση της διαδικασίας κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Ιεράπετρας περιόδου 2014-2019.

[separator top=”20″ style=”shadow”]

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ιεράπετρας 2014-2019

[button color=”orange” size=”large” link=”https://drive.google.com/open?id=0ByraiF739vomeTZXbkllTGpoYzA” target=””]ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014-2019[/button]

[separator top=”40″ style=”dotted”]

[title size=”3″]Παράρτημα πληροφοριών & υπερσυνδέσεων[/title]

[checklist icon=”arrow” iconcolor=”” circle=”yes”]

[/checklist]

Πληροφορίες ανάρτησης

[xyz-ihs snippet=”Adminsignature”]