Γ΄ Φάση της  Πολεοδομικής  Μελέτης των οικισμών  Μακρύ Γιαλού-Κουτσουρά – Ανάληψης

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 22/05/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής
19 Μαΐου, μια ιστορική και σημαντική μέρα για ολόκληρο τον Ελληνισμό απανταχού της γης.
Ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού»  σε συνεργασία με την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, τον Ιατρικό
Σας προσκαλούμε στις 21/5/2024, ημέρα Τρίτηκαι ώρα 13:30 σε τακτική συνεδρίαση της
Γνωστοποίηση εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024

Γ΄ Φάση της  Πολεοδομικής  Μελέτης των οικισμών  Μακρύ Γιαλού-Κουτσουρά – Ανάληψης

ΘΕΜΑ: Γ΄ Φάση της  Πολεοδομικής  Μελέτης των οικισμών  Μακρύ Γιαλού-Κουτσουρά – Ανάληψης (Δ’  Ανάρτηση )

 

Στο  αρμόδιο γραφείο  Αυτοτελούς Τμήματος Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Ιεράπετρας στην οδό  Ομηρείας 8, στον  3ο  οροφο,  θα  βρίσκονται αναρτημένα τα Διαγράμματα της Πολεοδομικής Μελέτης των οικισμών Μακρύ Γιαλού-Κουτσουρά –Ανάληψης, όπως αυτά διαμορφώθηκαν μετά από την επεξεργασία των τελευταίων  ενστάσεων του 2010  που υπεβλήθησαν κατά την 3η Ανάρτηση στον  πρώην Δήμο Μακρύ Γιαλού.

Παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες ακινήτων να λάβουν γνώση κατά  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 10.00 εως και 13.00 και να υποβάλλουν  τυχόν ενστάσεις εντός προθεσμίας είκοσι(20) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας στον τύπο.

Συγχρόνως τα Διαγράμματα  της Π.Μ θα βρίσκονται αναρτημένα και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιεράπετρας και οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις και λοιπά στοιχεία των ιδιοκτησιών τους ηλεκτρονικά εντός της ίδιας προθεσμίας.

Η παραπάνω ανάρτηση ξεκινά τη Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2021.

 

Για να δείτε τα στοιχεία της Π.Μ. ακολουθείστε τον Σύνδεσμο

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ    ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

  ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗΣ