Γνωστοποίηση εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για τις Βουλευτικές εκλογές 25ης Ιουνίου 2023

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σύσκεψη υπό την Υφυπουργό Εσωτερικών Βιβή Χαραλαμπογιάννη, τον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Η  Διεύθυνση Ύδρευσης  Άρδευσης  Αποχέτευσης του Δήμου Ιεράπετρας ενημερώνει ότι λόγω σπασίματος στον κεντρικό αγωγό ύδρευσης θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης σε αρκετές περιοχές, από  Νέα Ανατολή, Στόμιο έως και την πόλη της Ιεράπετρας.   Συνεργείο της Υπηρεσίας εργάζεται στο σημείο για την αποκατάσταση της ζημιάς.  Ευχαριστούμε για την κατανόηση. Ο […]

Τις υπηρεσίες τους προσέφεραν στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας  19 Αμερικανοί φοιτητές Ιατρικών Επιστημών
«Νιώθουμε ιδιαίτερη χαρά όταν μαθητές με τους εκπαιδευτικούς τους μας επισκέπτονται και γεμίζουν με χαρά και χαμόγελα το Δημαρχείο»,
Ο  Δήμαρχος Εμμανουήλ Φραγκούλης συναντήθηκε με  τον πρόεδρο Κωστή Πανταζή και μέλη του Δ.Σ. του Επιστημονικού Συλλόγου Ελεύθερων Επαγγελματιών

Γνωστοποίηση εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για τις Βουλευτικές εκλογές 25ης Ιουνίου 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                                            

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ.Δ/νση  : Δημοκρατίας 31

Ταχ.κώδικας: 72200 Ιεράπετρα

Πληροφορίες: Α.Περάκη

Tηλέφωνο: 28423-40360

 

e-mail: aperaki@0448.syzefxis.gov.gr

 

 

 

 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ιεράπετρα,  13-6-2023

Αρ. Πρωτ.7466

 

 

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για τις Βουλευτικές εκλογές 25ης Ιουνίου 2023

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 

 

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852 / 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης& διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 / Α / 2010 ), όπως τροποποιήθηκαν αντικαταστάθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του Ν. 4555 / 2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της &δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής –

Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» ( ΦΕΚ 133 / Α / 2018 ).

2.Τις διατάξεις  του Π.Δ. 26 / 2012 ( ΦΕΚ 57/ Α΄) «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

  1. Τo Π.Δ. 71/2023 «Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής» (ΦΕΚ 122/Α΄).

4.Την ΑΠ 187037/07-06-2023 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου, με την οποία καθορίστηκαν τα εκλογικά Τμήματα και καταστήματα ψηφοφορίας του Νομού Λασιθίου για τη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της  της 25ης Ιουνίου 2023.

 

                                            

Γνωστοποιούμε

 

Τα εκλογικά τμήματα και καταστήματα ψηφοφορίας του Δήμου Ιεράπετρας  για τη διενέργεια  των γενικών βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιουνίου ως ακολούθως:  

 

 

Α/Α ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣ / ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
58 Ιεράπετρας / Ιεράπετρας Ε.Δ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΑΡΜΙΔΗ 56, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ, 72200 Από: ΑΒΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ                                        Έως: ΑΡΩΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
59 Ιεράπετρας / Ιεράπετρας Ε.Δ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΑΡΜΙΔΗ 56, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ, 72200 Από: ΑΣΑΡΓΙΩΤΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ                                      Έως: ΒΙΓΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
60 Ιεράπετρας / Ιεράπετρας Ε.Δ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΑΡΜΙΔΗ 56, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ, 72200 Από: ΒΙΔΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ                                                     Έως: ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
61 Ιεράπετρας / Ιεράπετρας Ε.Δ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΑΡΜΙΔΗ 56, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ, 72200 Από: ΓΙΑΛΕΣΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ                                                Έως: ΔΕΛΗΜΠΑΛΤΑΔΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ
62 Ιεράπετρας / Ιεράπετρας Ε.Δ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΑΡΜΙΔΗ 56, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ, 72200 Από: ΔΕΛΗΣΤΑΘΗ ΜΑΡΙΝΑ                                                     Έως: ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
63 Ιεράπετρας / Ιεράπετρας Ε.Δ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΠΛΑΤΕΙΑ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ, 72200 Από: ΖΕΒΕΛΕΚΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ                                   Έως: ΚΑΝΑΙ ΟΡΚΙΝΤΑ
64 Ιεράπετρας / Ιεράπετρας Ε.Δ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΠΛΑΤΕΙΑ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ, 72200 Από: ΚΑΝΑΚΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ                                               Έως: ΚΕΡΑΜΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
65 Ιεράπετρας / Ιεράπετρας Ε.Δ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΠΛΑΤΕΙΑ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ, 72200 Από: ΚΕΤΕΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ                                             Έως: ΚΟΥΓΙΟΥΜΟΥΤΖΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
66 Ιεράπετρας / Ιεράπετρας Ε.Δ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΠΛΑΤΕΙΑ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ, 72200 Από: ΚΟΥΔΟΥΜΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                             Έως: ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
67 Ιεράπετρας / Ιεράπετρας Ε.Δ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΠΛΑΤΕΙΑ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ, 72200 Από: ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ                                           Έως: ΜΑΝΔΕΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
68 Ιεράπετρας / Ιεράπετρας Ε.Δ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΦΙΛΟΘΕΟΥ Α’ 2, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ, 72200 Από: ΜΑΝΔΟΥΡΑΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ                                         Έως: ΜΕΤΑΞΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
69 Ιεράπετρας / Ιεράπετρας Ε.Δ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΦΙΛΟΘΕΟΥ Α’ 2, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ, 72200 Από: ΜΕΤΣΚΑ ΝΙΚΕΙΝΤΑ                                                          Έως: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
70 Ιεράπετρας / Ιεράπετρας Ε.Δ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΦΙΛΟΘΕΟΥ Α’ 2, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ, 72200 Από: ΜΠΙΜΠΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ                                                 Έως: ΠΑΓΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
71 Ιεράπετρας / Ιεράπετρας Ε.Δ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΦΙΛΟΘΕΟΥ Α’ 2, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ, 72200 Από: ΠΑΘΙΑΚΗ ΚΛΕΑΝΘΗ                                               Έως: ΠΑΠΑΧΑΤΖΑΚΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
72 Ιεράπετρας / Ιεράπετρας Ε.Δ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΓΡ.  ΜΟΥΤΣΑΚΗ 5 (ΣΤΑΥΡΟΣ), ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ , 72200 Από: ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ ΑΡΕΤΗ                                            Έως: ΠΕΤΥΧΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
73 Ιεράπετρας / Ιεράπετρας Ε.Δ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΓΡ.  ΜΟΥΤΣΑΚΗ 5 (ΣΤΑΥΡΟΣ), ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ , 72200 Από: ΠΕΥΚΙΑΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ                                Έως: ΡΟΥΜΠΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
74 Ιεράπετρας / Ιεράπετρας Ε.Δ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΓΡ.  ΜΟΥΤΣΑΚΗ 5 (ΣΤΑΥΡΟΣ), ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ , 72200 Από: ΡΟΥΣΑΙ ΕΡΜΕΛΙΝΤΑ                                                Έως: ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
75 Ιεράπετρας / Ιεράπετρας Ε.Δ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΓΡ.  ΜΟΥΤΣΑΚΗ 5 (ΣΤΑΥΡΟΣ), ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ , 72200 Από: ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ                                    Έως: ΤΕΜΠΟΝΕΡΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
76 Ιεράπετρας / Ιεράπετρας Ε.Δ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΚΑΝΑΡΗ 2, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ, 72200 Από: ΤΕΡΑ ΑΝΤΡΙΑΝ                                               Έως: ΤΣΙΤΣΟΣ ΑΡΗΣ
77 Ιεράπετρας / Ιεράπετρας Ε.Δ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΚΑΝΑΡΗ 2, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ, 72200 Από: ΤΣΙΦΕΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ                                Έως: ΧΑΛΕΠΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
78 Ιεράπετρας / Ιεράπετρας Ε.Δ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΚΑΝΑΡΗ 2, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ, 72200 Από: ΧΑΛΙΚΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ                                            Έως: ΧΑΧΛΙΟΥΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
79 Ιεράπετρας / Ιεράπετρας Ε.Δ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΚΑΝΑΡΗ 2, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ, 72200 Από: ΧΕΙΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ                                                Έως: ΩΣΤΡΕΜ ΑΝΝΑ                                                       & Άπαντες οι Στρατιωτικοί κ.λ.π. που υπηρετούν στο Εκλογικό Διαμέρισμα αυτό και είναι γραμμένοι στους Ειδικούς Εκλογικούς Καταλόγους
80 Ιεράπετρας / Ιεράπετρας (ΒΑΙΝΙΑ) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΪΝΙΑΣ, ΒΑΪΝΙΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, 72200 Από: ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                     Έως: ΧΑΤΖΗΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
81 Ιεράπετρας / Ιεράπετρας (ΓΡΑΛΥΓΙΑ) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΑ ΛΥΓΙΑΣ, ΓΡΑ ΛΥΓΙΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, 72200 Από: ΑΓΙΑΝΝΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ                                  Έως: ΜΑΛΤΣΙ ΝΤΟΝΑΛΝΤ
82 Ιεράπετρας / Ιεράπετρας (ΓΡΑΛΥΓΙΑ) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΑ ΛΥΓΙΑΣ, ΓΡΑ ΛΥΓΙΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, 72200 Από: ΜΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                             Έως: ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
83 Ιεράπετρας / Ιεράπετρας (ΚΕΝΤΡΙ) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΟΥ, ΚΕΝΤΡΙ  ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, 72200 Από: ΑΓΑΘΟΚΛΙΔΗ ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ                                    Έως: ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
84 Ιεράπετρας / Ιεράπετρας Ε.Δ. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΜΩΝ, ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΦΕΡΜΑ), 72200 Από: ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΡΙΑΔΝΗ                                        Έως: ΛΕΜΠΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
85 Ιεράπετρας / Ιεράπετρας Ε.Δ. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΜΩΝ, ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΦΕΡΜΑ), 72200 Από: ΛΙΑΝΑΚΗ ΑΓΛΑΙΑ                                                   Έως: ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
86 Ιεράπετρας / Ιεράπετρας Ε.Δ. ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ, ΑΝΑΤΟΛΗ, 72200 Από: ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ                                         Έως: ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
87 Ιεράπετρας / Ιεράπετρας Ε.Δ. ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ, ΑΝΑΤΟΛΗ, 72200 Από: ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ                                          Έως: ΨΥΛΙΝΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
88 Ιεράπετρας / Ιεράπετρας Ε.Δ. ΓΔΟΧΙΩΝ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΔΟΧΙΩΝ, ΓΔΟΧΙΑ, 72056 Από: ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ                                                Έως: ΨΥΧΟΥΝΤΑΚΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
89 Ιεράπετρας / Ιεράπετρας Ε.Δ. ΚΑΒΟΥΣΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΚΑΒΟΥΣΙΟΥ, ΚΑΒΟΥΣΙ, 72200 Από: ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                Έως: ΨΥΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
90 Ιεράπετρας / Ιεράπετρας Ε.Δ. ΚΑΛΑΜΑΥΚΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΥΚΑΣ, ΚΑΛΑΜΑΥΚΑ, 72200 Από: ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ                                                    Έως: ΨΥΛΛΙΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
91 Ιεράπετρας / Ιεράπετρας Ε.Δ. ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ, ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟ, 72200 Από: ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ                                           Έως: ΚΛΛΟΓΚΙΡΙ ΕΛΕΝΑ
92 Ιεράπετρας / Ιεράπετρας Ε.Δ. ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ, ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟ, 72200 Από: ΚΟΙΝΑΚΗ ΑΝΝΑ                                                            Έως: ΠΕΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
93 Ιεράπετρας / Ιεράπετρας Ε.Δ. ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ, ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟ, 72200 Από: ΠΕΡΒΟΛΑΡΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ                                      Έως: ΨΩΜΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
94 Ιεράπετρας / Ιεράπετρας Ε.Δ. ΜΑΚΡΥΛΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΚΡΥΛΙΑΣ, ΜΑΚΡΥΛΙΑ, 72200 Από: ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ                                    Έως: ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΦΡΙΞΟΣ
95 Ιεράπετρας / Ιεράπετρας Ε.Δ. ΜΑΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΛΩΝ, ΜΑΛΕΣ, 72056 Από: ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ                                          Έως: ΨΙΜΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
96 Ιεράπετρας / Ιεράπετρας Ε.Δ. ΜΕΣΕΛΕΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΕΛΕΡΩΝ, ΜΕΣΕΛΕΡΟΙ, 72200 Από: ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                        Έως: ΨΥΛΛΙΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
97 Ιεράπετρας / Ιεράπετρας Ε.Δ. ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙΟΥ, ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙ, 72056 Από: ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ                                         Έως: ΨΙΜΟΥΛΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
98 Ιεράπετρας / Ιεράπετρας Ε.Δ. ΜΟΥΡΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΡΝΙΩΝ, ΜΟΥΡΝΙΕΣ, 72056 Από: ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ                              Έως: ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
99 Ιεράπετρας / Ιεράπετρας Ε.Δ. ΜΥΘΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΘΩΝ, ΜΥΘΟΙ, 72056 Από: ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ                                           Έως: ΨΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
100 Ιεράπετρας / Ιεράπετρας Ε.Δ. ΜΥΡΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΥΡΤΟΥΣ, ΜΥΡΤΟΣ, 72056 Από: ΑΒΔΑΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ                                             Έως: ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
101 Ιεράπετρας / Ιεράπετρας Ε.Δ. ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ, ΠΑΧΕΙΑ ΑΜΜΟΣ, 72200 Από: ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ                                                Έως: ΨΥΛΛΑΚΗ ΔΙΑΜΑΝΤΗ
102 Ιεράπετρας / Ιεράπετρας Ε.Δ. ΡΙΖΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΡΙΖΑΣ, ΡΙΖΑ, 72056 Από: ΑΛΕΞΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ                                                    Έως: ΨΑΡΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
103 Ιεράπετρας / Ιεράπετρας Ε.Δ. ΧΡΙΣΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΧΡΙΣΤΟΣ, 72059 Από: ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΑΡΓΥΡΗ                                                   Έως: ΧΙΤΑ ΜΑΡΙΑ
104 Ιεράπετρας / Μακρύ Γιαλού Ε.Δ. ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, 72055 Από: ΑΛΛΚΟ ΕΡΑΛΝΤΟ                                                     Έως: ΜΩΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ
105 Ιεράπετρας / Μακρύ Γιαλού Ε.Δ. ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, 72055 Από: ΝΕΞΟΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ                                               Έως: ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
106 Ιεράπετρας / Μακρύ Γιαλού Ε.Δ. ΟΡΕΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΕΙΝΟΥ, ΟΡΕΙΝΟ, 72055 Από: ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΕΛΕΝΗ                                                        Έως: ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
107 Ιεράπετρας / Μακρύ Γιαλού Ε.Δ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ, ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ, 72055 Από: ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΔΩΡΑ                                                     Έως: ΝΤΙΚΜΑΝ ΝΑΤΑΛΙΑ
108 Ιεράπετρας / Μακρύ Γιαλού Ε.Δ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ, ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ, 72055 Από: ΞΕΝΙΚΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ                                      Έως: ΨΟΥΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
109 Ιεράπετρας / Μακρύ Γιαλού Ε.Δ. ΣΧΙΝΟΚΑΨΑΛΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΧΙΝΟΚΑΨΑΛΩΝ, ΣΧΟΙΝΟΚΑΨΑΛΑ, 72055 Από: ΑΒΑΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ                                                 Έως: ΩΡΟΛΟΓΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

  

Η απόφαση αυτή θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου , στην προθήκη του Δήμου, στα ΚΕΠ του Δήμου μας και σε όλα τα εκλογικά τμήματα.

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

 

 

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗΣ