ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 22/05/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής
19 Μαΐου, μια ιστορική και σημαντική μέρα για ολόκληρο τον Ελληνισμό απανταχού της γης.
Ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού»  σε συνεργασία με την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, τον Ιατρικό
Σας προσκαλούμε στις 21/5/2024, ημέρα Τρίτηκαι ώρα 13:30 σε τακτική συνεδρίαση της
Γνωστοποίηση εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      

 ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                                                         

Ταχ.Δ/νση:      Δημοκρατίας 31

Ταχ.Κώδικας: 72200 Ιεράπετρα

Πληροφορίες: Τσικαλουδάκη Θεονύμφη

Τηλέφωνο:     (28423) 40361

      E-mail:   n.tsikaloudaki@0448.syzefxis.gov.gr

Ιεράπετρα  14/10/2022

Αρ. πρωτ.: 12590

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

                ΠΡΟΣ:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Ρουμελιωτάκη Μαρία

Ασπραδάκη Γεώργιο

Αστροπεκάκη Κων/νο

Βρυγιωνάκη Εμμανουήλ

Προϊστάκη Γεώργιο

Πανταζή  Αργύρη

 

 

 

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ                                                               

Παπαδάκη Νεκτάριο

Παπαδοπετράκη Ανδρέα

 Σαραντώνη Ιωάννη

 

    Κοινοποίηση

Γραφείο Δημάρχου

 

 

 

Θέμα: Πρόσκληση σε τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρο 78 του Ν. 4954/09-7-2022 (ΦΕΚ 136 Α΄) «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 σας προσκαλούμε σε τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ιεράπετρας στις 18/10/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα :

 

1 Έγκριση  κανονισμού λειτουργίας λαϊκών αγορών Δήμου Ιεράπετρας.(Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

Θεοδόσιος Καλαντζάκης