Προσλήψεις 14 ατόμων στους παιδικούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς και τα ΚΔΑΠ του Δήμου Ιεράπετρας

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).

ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΗ Παραδοσιακοί χοροί και μουσική  ΚΡΗΤΗ  – ΠΟΝΤΟΣ   ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Με τη χορευτική ομάδα  της  ΛΕΣΧΗΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ με χοροδιδάσκαλο τη  Ματίνα Τσουφίδου και τη   σχολή παραδοσιακών χορών του  Δημήτρη Καπαράκη  με το  συγκρότημα  του Γιάννη Λεμονάκη. Συνδιοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης – Δήμος Ιεράπετρας Πλατεία Επισκοπής – Είσοδος ελεύθερη Έναρξη: 21:00 μ.μ ΓΡΑ […]

Στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» του Πράσινου Ταμείου υπογράφτηκε στις 27/1/2023
Το ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ Ιεράπετρας προσκαλεί όλους  μας  να  «Λερωθούμε» παίζοντας,
Σας ενημερώνουμε ότι η  εκδήλωση με τη χορευτική ομάδα  της  Λέσχης  Ποντίων Καβάλας με χοροδιδάσκαλο τη 
Λόγω βλάβης, δεν έγινε ζωντανή μετάδοση σε όλη την διάρκεια του Δημοτικού στις 10/07/2024.

Προσλήψεις 14 ατόμων στους παιδικούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς και τα ΚΔΑΠ του Δήμου Ιεράπετρας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης και έως 31-08-2024, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, σε περίπτωση συνέχισης της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» της περιόδου 2023-2024», δεκατεσσάρων (14) ατόμων, για την κάλυψη αναγκών των  Παιδικών, Βρεφονηπιακών  Σταθμών, του ΚΔΑΠ και  του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ  του Δήμου Ιεράπετρας και συγκεκριμένα:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός ΘέσηςΥπηρεσίαΈδρα υπηρεσίαςΕιδικότηταΔιάρκεια σύμβασηςΑριθμός ατόμων
201Δήμος Ιεράπετρας (Για τη στελέχωση των δομών των Παιδικών, Βρεφονηπιακών Σταθμών)Ιεράπετρα Περιφερειακή Ενότητα ΛασιθίουΤΕ Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής ΗλικίαςΑπό την υπογραφή της σύμβασης και έως 31-08-2024, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης της δράσης.4
202Δήμος Ιεράπετρας (Για τη στελέχωση της δομής του  ΚΔΑΠ-ΜΕΑ)Ιεράπετρα Περιφερειακή Ενότητα ΛασιθίουΤΕ ΦυσικοθεραπείαςΑπό την υπογραφή της σύμβασης και έως 31-08-2024, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης  σε περίπτωση συνέχισης της δράσης.1
203Δήμος Ιεράπετρας (Για τη στελέχωση της δομής του Βρεφονηπιακού Σταθμού Μακρύ Γιαλού)Ιεράπετρα Περιφερειακή Ενότητα ΛασιθίουΔΕ ΜαγείρωνΑπό την υπογραφή της σύμβασης και έως 31-08-2024, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης της δράσης.1
204Δήμος Ιεράπετρας (Για  τη  στελέχωση των  δομών  των Παιδικών, Βρεφονηπιακών Σταθμών)Ιεράπετρα Περιφερειακή Ενότητα ΛασιθίουΔΕ Βοηθών ΒρεφονηπιοκόμωνΑπό την υπογραφή της σύμβασης και έως31-08-2024, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης  σε περίπτωση συνέχισης της δράσης.7
205Δήμος Ιεράπετρας (Για τη στελέχωση των δομών των ΚΔΑΠ)Ιεράπετρα Περιφερειακή Ενότητα ΛασιθίουΠΕ  ΝηπιαγωγώνΑπό την υπογραφή της σύμβασης και έως 31-08-2024, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης της δράσης.1

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να συμπληρώσουν είτε την αίτηση με κωδικό «‘Έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ2 ΔΕ/ΥΕ» (αν ανήκουν στις κατηγορίες εκπαίδευσης ΔΕ / ΥΕ) είτε την αίτηση με κωδικό «‘Έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ1ΠΕ/ΤΕ» (αν ανήκουν στις κατηγορίες εκπαίδευσης ΠΕ / ΤΕ), από Παρασκευή 12 Απριλίου 2024 έως και Δευτέρα 22 Απριλίου 2024 και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Ιεράπετρας, Δημοκρατίας 31, Τ. Κ. 72200 Ιεράπετρα, απευθύνοντάς  τα  στο Πρωτόκολλο του  Δήμου,  υπ’ όψιν κας Πλουσάκη Αρετής (Προϊσταμένης  Τμήματος  Υπηρεσιών  Υποστήριξης), τηλ. επικοινωνίας  28420-22200, εσωτ. 389

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Με εντολή Δημάρχου

Ο Αντιδήμαρχος Ιεράπετρας

Γεώργιος Χατζάκης

Δείτε εδώ λεπτομέρειες: