Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας κ. Εμμανουήλ Φραγκούλης σας προσκαλεί
Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  δέκα τεσσάρων (14) ατόμων,

ΘΕΜΑ:  «Πρόσκληση σε Δ.Σ.» Σας προσκαλούμε, σε  τακτική συνεδρίαση, την 25η  Ιουλίου 2024,  ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 στη μικρή αίθουσα Μελίνα Μερκούρη, 1Ος όροφος, επί της οδού Δημοκρατίας 31  με θέματα:                                                 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής. Σας προσκαλούμε στις 23/07/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ιεράπετραςπου θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 (Γραφείου Δημάρχου) στον 3ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: 1 Διαγραφή τελών άρδευσης, λόγω λανθασμένων χρεώσεων της υπηρεσίας.(Εισηγητής: […]

Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31
Ταχ.Κώδικας: 72200
Ιεράπετρα
Πληροφορίες: Τσικαλουδάκη Θεονύμφη
Τηλέφωνο:      (28423) 40361 E-mail:  n.tsikaloudaki@0448.syzefxis.gov.gr
Ιεράπετρα 19/04/2024                 Αριθμ. πρωτ.5331  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

Τακτικά Μέλη
Σκουλούδη Ανδρέα
Τζώρτζη Εμμανουήλ  
Χατζάκη Γεώργιο
Κουγιουμουτζάκη Γεώργιο  Γουλιδάκη Ιωάννη      
Πανταζή Αργύρη   
Αναπληρωματικά μέλη      
Γιακουμάκη Γεώργιο      
Σπυριδάκη Μιχαήλ                          
Παπαδάκη Νεκτάριο     
Περακάκη Φωτεινή     
Ζερβάκη Εμμανουήλ     
Χρυσού Μαρία

Σε περίπτωση απουσίας σας παρακαλώ να ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής.

Σας προσκαλούμε στις 23/04/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ιεράπετραςπου θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 (Γραφείου Δημάρχου) στον 3ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1Αποδοχή δωρεών.(Εισηγήτρια Περακάκη  Φωτεινή).
2Άσκηση ή μη προσφυγήςενώπιον της Ειδικής Επιτροπής άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 κατά της υπ’ αριθμ. πρωτ. 144/03-04-2024 απόφασης της Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης. (Εισηγητής: Χατζάκης Γεώργιος).
3Έγκριση 2ου ΑΠΕ και του 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Επεμβάσεις αποκατάστασης οδικής ασφάλειας στην πόλη της Ιεράπετρας»(Εισηγητής: Τζώρτζης Εμμανουήλ).
4Έγκριση πρακτικού  δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στη θέση Κοτσιφιανή δήμου Ιεράπετρας.(Εισηγητής: Χατζάκης Γεώργιος).
5Μετατόπιση δικτύου δημοτικού φωτισμού στην κοινότητα Μακρυλιάς Δήμου Ιεράπετρας. (Εισηγητής: Τζώρτζης Εμμανουήλ).
6Έγκριση Πρακτικού αγόνου διαγωνισμού για την «’Εργασία συντήρησης & επισκευής οχημάτων & μηχανημάτων  δήμου Ιεράπετρας 2024» (Εισηγητής: Γιακουμάκης Γεώργιος ).
7Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού 1ου τριμήνου έτους 2024 (Εισηγητής: Χατζάκης Γεώργιος).

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Φραγκούλης