Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 22/05/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής
19 Μαΐου, μια ιστορική και σημαντική μέρα για ολόκληρο τον Ελληνισμό απανταχού της γης.
Ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού»  σε συνεργασία με την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, τον Ιατρικό
Σας προσκαλούμε στις 21/5/2024, ημέρα Τρίτηκαι ώρα 13:30 σε τακτική συνεδρίαση της
Γνωστοποίηση εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                  Ιεράπετρα 11/08/2023
Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31                                                  Αριθμ. πρωτ. 10979
Ταχ.Κώδικας: 72200 Ιεράπετρα
Πληροφορίες: Τσικαλουδάκη Θεονύμφη
Τηλέφωνο: (28423) 40361
E-mail: n.tsikaloudaki@0448.syzefxis.gov.gr

                                                       ΠΡΟΣ
Τακτικά Μέλη                                                                       Αναπληρωματικά μέλη
Χατζημαρκάκη Χρυσούλα                                                       Αστροπεκάκη Κων/νο
Ασπραδάκη Γεώργιο                                                              Μπινιχάκη Ευάγγελο
Βρυγιωνάκη Εμμανουήλ                                                         Πετρά Αντώνιο
Μαστοράκη Πέτρο
Kουγιουμουτζάκη Γεώργιο
Πανταζή Αργύρη

Σε περίπτωση απουσίας σας παρακαλώ να ενημερώστε τον αναπληρωτή σας.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Σας προσκαλούμε στις 17/08/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιεράπετρας που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 στην μικρή αίθουσα (δίπλα στην αίθουσα θεάτρου) στον 1ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1 Εγκρίσεις μετακινήσεων οχημάτων Δήμου Ιεράπετρας εκτός ορίων Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου. (Εισηγήτρια: Μαρία Ρουμελιωτάκη)
2 Έγκριση απόδοσης λογαριασμού για πάγια προκαταβολή Προέδρων Κοινοτήτων ».(Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
3 Έγκριση Πρακτικού 3 για την εκπόνηση της μελέτης: «Νομιμοποίηση και Βελτίωση – Συμπλήρωση Λιμενικών Έργων Λιμένα Μύρτου και Διευθέτηση Ρέματος». (Εισηγητής: Γιώργος Ασπραδάκης).
4 Έγκριση Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών & οικονομικών προσφορών για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ & ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α-ΒΑΘΜΙΑΣ & Β-ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ».(Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
5 Έγκριση Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών & οικονομικών προσφορών & δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – κατηγορία 9 με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση».(Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Θεοδόσιος Καλαντζάκης