ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 22/05/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής
19 Μαΐου, μια ιστορική και σημαντική μέρα για ολόκληρο τον Ελληνισμό απανταχού της γης.
Ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού»  σε συνεργασία με την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, τον Ιατρικό
Σας προσκαλούμε στις 21/5/2024, ημέρα Τρίτηκαι ώρα 13:30 σε τακτική συνεδρίαση της
Γνωστοποίηση εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ιεράπετρα, 17-8-2022
Αριθμ. Πρωτ. ΔΥ

Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31
Τ.Κ. 72200
Πληρ.: Ε. Λιαπάκη
Τηλ.28423-40363

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Οι ενστάσεις κατά των πινάκων προσωρινής κατάταξης που αναρτήθηκαν την Τετάρτη 17/8/2022 κατόπιν της με αριθμ. Πρωτ.. 8322/25-07-2022 ανακοίνωσης για την πρόσληψη (24) είκοσι τεσσάρων ατόμων σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων, κλάδου ΥΕ Καθαριστές-στριες, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δύναται να κατατίθενται από τους ενδιαφερομένους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δυο (2) ημερολογιακών ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους (18/08/22 και ως τις 19/08/2022 ημέρα Παρασκευή).

Οι εν λόγω ενστάσεις κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Δήμου Ιεράπετρας (ώρες 7:30΄-15:00΄), κατά τις εργάσιμες ημέρες ή υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση ddyierapetras@0448.syzefxis.gov.gr

Με εντολή Δημάρχου

Η Αντιδήμαρχος Ιεράπετρας

Χρυσούλα Xατζημαρκάκη

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ