Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιεράπετρας στις 02.02.2015

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση, την 24η Απριλίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00
Η Ολυμπιακή Φλόγα ξεκίνησε το ταξίδι της από την Αρχαία Ολυμπία με
Από το Δήμο Ιεράπετρας ανακοινώνεται ότι για τη διευκόλυνση των υποψηφίων ευρωβουλευτών
Η Ολυμπιακή Φλόγα ξεκίνησε το ταξίδι της από την Αρχαία Ολυμπία σηματοδοτώντας την αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων 2024
Η Επιτροπή Διοργάνωσης Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του Δήμου Ιεράπετρας πραγματοποίησε την

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιεράπετρας στις 02.02.2015

dimos-photomark-only-logoΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ιεράπετρα 28.01.2015
Αρ. Πρωτ  1078

 

ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

[dropcap]Π[/dropcap]ρόσκληση για δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιεράπετρας, την 2 του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 στο Δημοτικό Κατάστημα ,για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1ο Θέμα :Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού για την εκτέλεση της πράξης Τηλεματική Διαχείριση  Απορριμματοφόρων Δήμου Ιεράπετρας.

2ο θέμα: ΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Ιεράπετρας και των Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας, ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ για το 2015

3ο θέμα :΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας (οικονομικής προσφοράς)για την εκτέλεση του έργου Ανάπτυξη και διάχυση Πολιτιστικού περιεχομένου μέσω δημιουργίας Ψηφιακού Μουσείου στο Δήμο Ιεράπετρας

4ο Θέμα: Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού  4ου τριμήνου 2014 .

5o Θέμα:Ψήφιση πιστώεων προυπολογισμού οικ. έτους 2015.

6ο Θέμα:Χορήγηση πάγιας προκαταβολής στους προέδρους Τ. Κοινοτήτωνκαι τον πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας

7ο Θέμα Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας  για την εκτέλεση του έργου .Ολοκληρωση αποχετευτικών δικτύων ,εγκατάσταση επεξεργασίας και διαθεση λυμάτων οικισμού Αγ. Στεφάνου Δήμου Ιεράπετρας(1ο υποέργο)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

[xyz-ihs snippet=”Dimarxos-Theodosios”]

[separator top=”20″ style=”shadow”]

Παράρτημα πληροφοριών και υπερσυνδέσεων

[checklist icon=”arrow” iconcolor=”” circle=”yes”]

[/checklist]

[separator top=”20″ style=”shadow”]
Πληροφορίες σύνταξης – ανάρτησης

[xyz-ihs snippet=”OikonomikiEpitropi”]

[xyz-ihs snippet=”Adminsignature”]