Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 02.07.2018

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Από το Γραφείο  Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης,
Το τουρνουά 3x3 Βasketball «Cretan Series» by choco BIG, ανοίγει αυλαία στην Ιεράπετρα με γκεστ σταρ τον Σοφοκλή Σχορτσανίτη
Για παιδιά ηλικίας 5-12 στο χώρο της βιβλιοθήκης ''ΜΑΡΙΑ ΛΙΟΥΔΑΚΗ''.
Ο Δήμος Ιεράπετρας ενημερώνει ότι από την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου  πραγματοποιούνται εργασίες καθαρισμού
Καλοκαιρινές δράσεις  παραγωγικής  ενασχόλησης και πολιτιστικής δημιουργίας για  παιδιά  από  5-12  ετών από το  Δήμο Ιεράπετρας

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 02.07.2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ            

Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31
Ταχ.Κώδικας: 72200 Ιεράπετρα
Πληροφορίες: Μαριδάκη Αρετή
Τηλέφωνο: (28423) 40361
Fax: (28420) 23999
E-mail: amaridaki@0448.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣ
Τακτικά μέλη
Λουτσέτη Εμμανουήλ
Ασπραδάκη Γεώργιο
Σουραβλή Χριστόφορο
Χατζημαρκάκη Χρύσα
Προϊστάκη Γεώργιο
Μαχαιρά Μιχαήλ

Αναπληρωματικά μέλη
Βρυγιωνάκη Εμμαν.
Παπαδοπετράκη Ανδρέα
Πανταζή Αργύριο
Βιαννιτάκη Μιχαήλ
Κοτσιφάκη Μαρία

Ιεράπετρα 26-06-2018
Aρ.πρωτ: 6998

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

[dropcap]Κ[/dropcap]αλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31  στην μικρή αίθουσα (δίπλα από το γραφείο Δημάρχου) στον 3ο όροφο , την 2η του μηνός Ιουλίου έτους 2018, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 8.30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσης στο συνημμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Θεοδόσιος Καλαντζάκης

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

1ο Θέμα: Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018.

Εισηγητής: Μαρία Πετράκη.

2ο θέμα:΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας  για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού συντήρησης βιολογικού καθαρισμού και αντλιοστασίων»(κατακύρωση σύμβασης).

Εισηγητής: Μαρία Πετράκη.

3ο Θέμα:΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας  για την εργασία καθαρισμού Δημοτικών αφοδευτηρίων»(κατακύρωση σύμβασης).

Εισηγητής:Μαρία Πετράκη.

4ο Θέμα:΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την προμήθεια  ειδών υγιεινής  και καθαριότητας(έλεγχος δικαιολογητικών και τεχνική  αξιολόγησης ).

Εισηγητής: Μαρία Πετράκη.

5ο Θέμα : «΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την”Μίσθωση Μηχανημάτων Πολιτικής Προστασίας 2017″».

Εισηγητής: Μαρία Πετράκη

6ο θέμα:΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου ¨Κατασκευή δικτύων ύδρευσης στη ΔΕ Ιεράπετρας(αντιμετώπιστη λειψυδρίας)

Εισηγητής : Μαρία Πετράκη

 7ο θέμα: Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για  την εκτέλεση της εργασίας « Εργασίες Ενταφιασμού στα Κοιμητήρια του Δήμου Ιεράπετρας».

Εισηγητής: Μαρία Πετράκη

8ο Θέμα: Συμπλήρωση  της με αριθμό.45/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην  αποδοχή δωρεάν παραχώρησης ακινήτου από το Ν.Π.Δ.Δ ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΕΙΑ στο Δήμο Ιεράπετρας.

Εισηγητής: Μαρίνα Φανουράκη.

 9ο Θέμα: Παράταση απόδοσης λογ/σμού  για την επέκταση δημοτικού φωτισμού στις Μάλες.

Εισηγητής: Μαρίνα Φανουράκη.

 10ο θέμα: Παράταση απόδοσης λογ/σμού  για την επέκταση δημοτικού φωτισμού στις Μάλες .

 Εισηγητής: Μαρίνα Φανουράκη.

11ο θέμα: : Παράταση απόδοσης λογ/σμού  για την επέκταση δημοτικού φωτισμού στις Μάλες.

 Εισηγητής:Μαρίνα Φανουράκη.

12ο θέμα: Έγκριση απόδοσης λογ/σμού για επέκταση δημ. Φωτισμού  στο Στόμιο.

Εισηγητής: Μαρίνα Φανουράκη

13ο θέμα: Έγκριση απόδοσης λογ/σμού για επέκταση δημ. Φωτισμού  στο Στόμιο

Εισηγητής: Μαρίνα Φανουράκη

14ο θέμα: Έγκριση απόδοσης λογ/σμού για επέκταση δημ. Φωτισμού  στον Ξερόκαμπο.

Εισηγητής: Μαρίνα Φανουράκη

15ο θέμα: Έγκριση απόδοσης λογ/σμού για επέκταση δημ. Φωτισμού  στον Ξερόκαμπο.

Εισηγητής: Μαρίνα Φανουράκη

16ο θέμα: Έγκριση απόδοσης λογ/σμού για επέκταση δημ. Φωτισμού  στη Νέα Ανατολή.

Εισηγητής: Μαρίνα Φανουράκη

17ο θέμα: Έγκριση απόδοσης λογ/σμού για επέκταση δημ. Φωτισμού  στο Στόμιο.

Εισηγητής: Μαρίνα Φανουράκη

18ο θέμα: Έγκριση απόδοσης λογ/σμού για επέκταση δημ. Φωτισμού  στον Ξηρόκαμπο.

Εισηγητής: Μαρίνα Φανουράκη

19ο θέμα: Αποδοχή  χρηματοδότησης για την Ανακαίνιση Γηροκομείου Ιεράπετρας-τροποποίηση προυπολογισμού έτους 2018.

Εισηγητής: Μαρίνα Φανουράκη.

20ο Θέμα: Αποδοχή χρηματοδότησης για τα υποέργα:

1. Προμήθεια αρδευτικών εξαρτημάτων, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους γηπέδου ποδοσφαίρου, προϋπολογισμού 24.800€.

2. Προμήθεια φυσικού χλοοτάπητα γηπέδου ποδοσφαίρου, προϋπολογισμού 24.800€  του έργου  με τίτλο Διαμορφώσεις-κατασκευές-συντηρήσεις υποδομών σε κοινόχρηστους  και αθλητικούς χώρους-τροποποίηση προυπολογισμού 2018.

Εισηγητής : Μαρίνα Φανουράκη

21ο Θέμα: Αποδοχή χρηματοδότησης  για τα υποέργα:

1. Βελτίωση Δημοτικού κτιρίου στην Πλατεία Κανουπάκη, προϋπολογισμού 70.000€ για την βελτίωση των υποδομών της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ιεράπετρας.

2. Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων στον οικισμό Μύρτους, προϋπολογισμού 100.000€.

3. Εξοπλισμός αιθουσών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης κοινού Δήμου Ιεράπετρας, προϋπολογισμού 24.800€ σε συνεργασία με τον Σύλλογο Επαγγελματοβιοτεχνών Ιεράπετρας.

4. Αναβάθμιση οπτικοακουστικής εγκατάστασης αίθουσας «Μελίνα Μερκούρη», προϋπολογισμού 74.276€.

5. Συντήρηση πρασίνου κοινόχρηστων  χώρων Δήμου Ιεράπετρας, προϋπολογισμού 74.400€ του έργου με τίτλο «Κατασκευή κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων-Διαμόρφωση και ανάδειξη κοινοχρήστων χώρων-τροποποίηση προυπολογισμού έτους 2018.

Εισηγητής : Μαρίνα Φανουράκη

 22ο Θέμα: Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου  Νέο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με αναπηρία Ιεράπετρας-Κ.Δ.Α.Π ΜΕΑ Ιεράπετρας»της πράξης «Νέο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία Ιεράπετρας.

Εισηγητής : Μάνος Λουτσέτης

23ο θέμα: Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή & συντήρηση οικίας «Ναπολέοντα» & ηλεκτροφωτισμός οδού Ναπολέοντα».

Εισηγητής : Μάνος Λουτσέτη

24o  Θέμα:΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκτέλεση έργου «Συμπληρωματικές εργασίες αναπλάσεων».

Εισηγητής : Μάνος Λουτσέτης

25ο :Θέμα: «Έγκριση παρακολούθησης και μετακίνησης δημοτικών υπαλλήλων Φυγετάκη Χρυσοβαλαντούλας και Καλαϊτζάκη Αγγελικής για παρακολούθηση επιμορφωτικού προγράμματος του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης».

Εισηγητής : Περάκη Αναστασία