Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 06.03.2018

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Χημικές Αναλύσεις Νερού Ύδρευσης
Πρόσκληση για τη Συνεδρίαση του ΔΣ τη Δευτέρα 17/06/2024
Aνακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Τον πρόεδρο και μέλη του Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου Ιεράπετρας δέχθηκε στο γραφείο του ο Δήμαρχος Εμμανουήλ Φραγκούλης.
Συνάντηση με τον πρόεδρο και μέλη του Δ.Σ. του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος  Τμήμα Ανατολικής Κρήτης

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 06.03.2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ            

Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31
Ταχ.Κώδικας: 72200 Ιεράπετρα
Πληροφορίες: Μαριδάκη Αρετή
Τηλέφωνο: (28423) 40361
Fax: (28420) 23999
E-mail: amaridaki@0448.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣ
Τακτικά μέλη
Λουτσέτη Εμμανουήλ
Ασπραδάκη Γεώργιο
Σουραβλή Χριστόφορο
Χατζημαρκάκη Χρύσα
Προϊστάκη Γεώργιο
Μαχαιρά Μιχαήλ

Αναπληρωματικά μέλη
Βρυγιωνάκη Εμμαν.
Παπαδοπετράκη Ανδρέα
Πανταζή Αργύριο
Βιαννιτάκη Μιχαήλ
Κοτσιφάκη Μαρία

Ιεράπετρα 02-03-2018
Aρ.πρωτ: 2424

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

[dropcap]Κ[/dropcap]αλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31  στην μικρή αίθουσα (δίπλα στην αίθουσα θεάτρου) στον 1ο όροφο , την 6η του μηνός Μαρτίου έτους 2018, ημέρα  Τρίτη και ώρα 8.30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσης στο συνημμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Θεοδόσιος Καλαντζάκης

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

Θέμα 1ο: Ορισμός  συμβολαιογράφου για αποδοχή δωρεάς Ασημίνας Σφακιανάκη.

 Εισηγητής :Μαρίνα  Φανουράκη

Θέμα 2ο: «Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018».

Εισηγητής:Μαρία Πετράκη

Θέμα 3ο:΄Εγκριση απόδοσης λογαριασμού δαπανών που πληρώθηκαν από πάγια προκαταβολή προέδρων Τοπικών  Κοινοτήτων και Δημ. Κοινότητας Ιεράπετρας.

Εισηγητής:Μαρίνα Φανουράκη

Θέμα 4ο: Ψήφιση πίστωσης ποσού  799,63€ για επέκταση δημοτικού φωτισμού στο Θόλο στο Καβούσι.

Εισηγητής :Μαρίνα Φανουράκη

Θέμα 5ο: ‘Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου «Αναβάθμιση εργοστασίου «ΜΙΝΩΣ» (πάρκο εκθεσιακών δραστηριοτήτων).

Εισηγητής :Μανος Λουτσέτης

Θέμα 6ο:΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την “Μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών δήμου Ιεράπετρας” (κατακύρωση σύμβασης).

Εισηγητής :Μαρία Πετράκη