Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας στις 12.07.2017

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Χημικές Αναλύσεις Νερού Ύδρευσης
Πρόσκληση για τη Συνεδρίαση του ΔΣ τη Δευτέρα 17/06/2024
Aνακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Τον πρόεδρο και μέλη του Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου Ιεράπετρας δέχθηκε στο γραφείο του ο Δήμαρχος Εμμανουήλ Φραγκούλης.
Συνάντηση με τον πρόεδρο και μέλη του Δ.Σ. του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος  Τμήμα Ανατολικής Κρήτης

Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας στις 12.07.2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Πληροφ.:

Σ. Δαγαλάκη Τηλ. :  28423-40365
Ε. Προιστάκη Τηλ. : 28423-40366
Ιεράπετρα 06-07-2017
Αριθμός πρωτ.: 7216

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Α. Προς τον κ. Δήμαρχο
Β. Προς τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους:

1. Ασπραδάκη Γεώργιο 14. Μαχαιρά Μιχαήλ
2. Βιαννιτάκη Μιχαήλ 15. Μυλωνά- Μαμαντοπούλου Ειρήνη
3. Βλάσση Ελένη 16. Πανταζή Αργύριο
4. Βρυγιωνάκη  Εμμανουήλ 17. Παπαδοπετράκη Ανδρέα
5. Ζερβάκη Εμμανουήλ 18. Πετρά Αντώνιο
6. Κορνάρο Χαράλαμπο 19. Προϊστάκη Γεώργιο
7. Κοτσιφάκη Μαρία 20. Σκυβάλου- Ρουμελιωτάκη Μαρία
8. Κουγιουμουτζάκη Γεώργιο 21. Σουραβλή Χριστόφορο
9. Λιανάκη Γεώργιο 22. Σπυριδάκη  Μιχαήλ
10. Λουτσέτη Εμμανουήλ 23. Τζιρβελάκη Ιωάννη
11. Μαστοράκη Γεώργιο 24. Φραγκούλη   Εμμανουήλ
12. Μαστοράκη   Πέτρο 25. Χανιωτάκη Νικόλαο
13. Μαχαιρά Ιάκωβο 26. Χατζημαρκάκη Χρυσούλα

Γ. Προς την Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ιεράπετρας κ. Κοκολάκη – Περακάκη Ευπραξία, με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Δ. Προς τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων, με την παράκληση να ενημερώσουν τα μέλη των συμβουλίων τους, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και προς τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων κ.κ.:

1. Αλεξάκη Εμμανουήλ (Ρίζας) 11. Πιτροπάκη Νικόλαο (Σχινοκαψάλων)
2. Γερακιανάκη Εμμανουήλ (Ανατολής) 12. Ραπάνη Γεώργιο (Παχ. Άμμου)
3. Δαμασκηνάκη Εμμανουήλ (Μουρνιών) 13. Ρεμεδιάκη Ιωάννη (Καβουσίου)
4. Δασκαλάκη Ιωάννη (Γδοχίων) 14. Σακκαδάκη- Μπαχλιτζανάκη Μαρία (Αγ. Ιωάννη)
5. Ζουμπουλάκη Ιωάννη (Σταυροχωρίου) 15. Σκουλούδη Εμμανουήλ (Μεσελέρων)
6. Κουρμουλάκη   Εμμανουήλ (Ορεινού) 16. Σουργιαδάκη Ιωάννη (Κ. Χωριού)
7. Λαμπράκη   Κωνσταντίνο (Μεταξοχωρίου) 17. Στεφανάκη Σταύρο (Αγ. Στεφάνου)
8. Μαστοράκη Εμμανουήλ (Μακρυλιάς) 18. Ταυλάκη Γεώργιο (Μύθων)
9. Παντελάκη Αλέξανδρο (Μύρτου) 19. Τσακιράκη Γεώργιο (Μαλών)
10. Πετσαγγουράκη Αιμίλιο (Χριστού) 20. Ψυλλινάκη- Μπιλανάκη Ειρήνη (Καλαμαύκας)

 

[dropcap]Σ[/dropcap]ας προσκαλούμε, στις 12 Ιουλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30 μ.μ., σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

  1. Συζήτηση για την υποβάθμιση του Υποκαταστήματος ΙΚΑ –ΕΦΚΑ Ιεράπετρας (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ)
  2. Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2017 (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
  3. Έγκριση διενέργειας προμηθειών – υπηρεσιών έτους 2017 (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
  4. Έγκριση τριμηνιαίων καταστάσεων εκτέλεσης προϋπολογισμού Β΄ τριμήνου 2017 (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
  5. Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας» (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
  6. Αποδοχή χρηματοδότησης και έγκριση εκτέλεσης του υποέργου «Προμήθεια υλικών άρδευσης για την αποκατάσταση των ζημιών από την πυρκαγιά στην Τ.Κ. Μαλλών» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης)
  7. Αποδοχή της πράξης ένταξης και των όρων αυτής, για την υλοποίηση της πράξης «Αναβάθμιση χώρου εργοστασίου «ΜΙΝΩΣ» (Πάρκο εκθεσιακών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων)» με Κωδικό ΟΠΣ 5001839 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020». Αποδοχή χρηματοδότησης και τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος. (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης)
  8. Αποδοχή της πράξης ένταξης και των όρων αυτής, για την υλοποίηση της πράξης «Αποχέτευση ομβρίων στην οδό Ν.Φωκά» με Κωδικό ΟΠΣ 5007722 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020». Αποδοχή χρηματοδότησης και τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος. (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης)
  9. Έγκριση Μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση οδού Ουρανίας Παπαϊωάννου» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης)
  10. Έγκριση Μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση δημοτικού κτιρίου (παλιό δημοτικό σχολείο Μακρύ Γιαλού)» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης)
  11. Έγκριση διενέργειας της εργασίας «Συντήρηση και λειτουργία Η/Μ εγκαταστάσεων άρδευσης Δ.Ε. Μακρύ Γιαλού (προμήθεια ανταλλακτικών-εξοπλισμού)» και καθορισμός του τρόπου ανάθεσης αυτής (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης)
  12. Ορισμός μελών Επιτροπής παραλαβής έργων αξίας μέχρι 5.869,41€, για το έτος 2017 (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
  13. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών του Δήμου (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
  14. Χορήγηση παράτασης χρόνου εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη δικτύων αποχέτευσης και εγκατάστασης καθαρισμού λυμάτων Δήμου Μακρύ Γιαλού» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης)
  15. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δ. Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης)
  16. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα και έγκριση της δαπάνης μετακίνησης (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
  17. Παραχώρηση του μη λειτουργούντος Δημοτικού Σχολείου Μεσελέρων στο Φιλοδασικό και Πολιτιστικό Σύλλογο Μεσελέρων για πραγματοποίηση εκδήλωσης (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Ο Πρόεδρος  Δ.Σ.

Ηλίας Νταραράς