Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 14.01.2020

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Χημικές Αναλύσεις Νερού Ύδρευσης
Πρόσκληση για τη Συνεδρίαση του ΔΣ τη Δευτέρα 17/06/2024
Aνακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Τον πρόεδρο και μέλη του Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου Ιεράπετρας δέχθηκε στο γραφείο του ο Δήμαρχος Εμμανουήλ Φραγκούλης.
Συνάντηση με τον πρόεδρο και μέλη του Δ.Σ. του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος  Τμήμα Ανατολικής Κρήτης

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 14.01.2020

ethnosimo-nomarxias

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ            

Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31
Ταχ.Κώδικας: 72200 Ιεράπετρα
Πληροφορίες: Μαριδάκη Αρετή
Τηλέφωνο: (28423) 40361
Fax: (28420) 23999
E-mail: amaridaki@0448.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣ
Τακτικά μέλη
Χατζημαρκάκη Χρύσα
Μαστοράκη Πέτρο
Μπινιχάκη Ευάγγελο
Βρυγιωνάκη Εμμανουήλ
Πετρά Αντώνιο
Πανταζή Αργύρη

Αναπληρωματικά μέλη
Αστροπεκάκη Κων/νο
Παπαδοπετράκη Ανδρέα
Αγγελάκη Γεώργιο
Σαρρή Παναγιώτη

Ιεράπετρα 10-01-2020
Aρ.πρωτ: 281

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

[dropcap]Κ[/dropcap]αλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 στον 1ο όροφο, την 14η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσης στο συνημμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Θεοδόσιος Καλαντζάκης

 

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

Θέμα 1ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 150.000,00 ευρώ από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για την προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών.-Τροποποίηση προυπολογισμού έτους 2020.

 Εισηγητής: Μαρίνα Φανουράκη-Χρύσα Χατζημαρκάκη

 

Θέμα 2ο: Νομική Υποστήριξη του Δήμου σε ποινική υπόθεση Αντιδημάρχου.

Εισηγητής : Γεώργιος Παραουλάκης

 

Θέμα 3ο: Επανάληψη διαγωνισμού  για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στη θέση «Δρυγιές» της Κοινότητας   Ανατολής,

Εισηγητής: Μαρίνα Φανουράκη-Χρύσα Χατζημαρκάκη

 

Θέμα 4ο: Επανάληψη διαγωνισμού  για τη μίσθωση ακινήτου στον οικισμό Μύρτου για δημιουργία χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων.

Εισηγητής: Μαρία Πετράκη.-Χρύσα Χατζημαρκάκη

 

Θέμα 5ο: Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή Μονάδας διαχείρισης και κομποστοποίησης Βιοαποβλήτων Ιεράπετρας  στη θέση Πλατιά  όψη του Δήμου Ιεράπετρας.

Εισηγητής: Γ. Βαρδάκης

 

Θέμα 6ο:΄Εγκριση  προϋπολογισμού και ΟΠΔ έτους 2020 του ΝΠΔΔ «Λιμενικό Ταμείο Ιεράπετρας».

Εισηγητής: Μαρίνα Φανουράκη-Χρύσα Χατζημαρκάκη

 

Θέμα 7ο:΄Εγκριση προυπολογισμού και ΟΠΔ έτους 2020 του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας».

Εισηγητής: Μαρίνα Φανουράκη-Χρύσα Χατζημαρκάκη.