Τακτική συνεδρίαση Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις 18.08.2020

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 22/05/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής
19 Μαΐου, μια ιστορική και σημαντική μέρα για ολόκληρο τον Ελληνισμό απανταχού της γης.
Ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού»  σε συνεργασία με την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, τον Ιατρικό
Σας προσκαλούμε στις 21/5/2024, ημέρα Τρίτηκαι ώρα 13:30 σε τακτική συνεδρίαση της
Γνωστοποίηση εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024

Τακτική συνεδρίαση Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις 18.08.2020

ethnosimo

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»
Πληροφορίες: Προεστάκη Ελισάβετ
Τηλ.: 2842340367
Fax:
2842023999
E-mail: bthmschep@0448.syzefxis.gov.gr
Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ  14-08-2020
Αριθ. Πρωτ: 255

ΠΡΟΣ:

Μέλη Δ.Σ.
Γεωργαλάκη Εμμανουήλ
Δρούγκα Ελισάβετ
Ζυγάκη Χριστίνα
Κονταξάκη Σοφία
Μανουσάκη Θεόδωρο
Μαστοράκη Πέτρο
Ματζαράκη Νικόλαο
Παπαδοπετράκη Αντρέα
Περαντώνη Γεώργιο
Χατζημαρκάκη Χρυσούλα
Χηνόπουλο Αθανάσιο
Χουλάκη Ευάγγελο

Διευθυντές Σχολικών Μονάδων
Ψαρουδάκη Χρυσοβαλάντη
Τζαράκη Φιλοκτήτη
Τζιρή Αικατερίνη
Γιακουμάκη Εμμανουήλ
Πατεράκη Εμμανουήλ
Κωστάκη Νεκταρία

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έχοντας υπόψη:

α) το άρθρο 184 Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α/30-10-2019),

β) το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Καταπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/ 11-03-2020)

γ) την με αρ.18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας

δ) το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις

[dropcap]Σ[/dropcap]ας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιεράπετρας στις  18 Αυγούστου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 στην αίθουσα  συνεδριάσεων, στο 1ο όροφο του κτιρίου «Μελίνα Μερκούρη»  Δημοκρατίας  για  συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

Θέμα 1ο: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και προϋπολογισμού για την προμήθεια αντικατάστασης υφιστάμενου φθαρμένου οικίσκου αποθήκευσης 1ου Γυμνασίου Ιεράπετρας.

Θέμα 2ο: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και προϋπολογισμού για την προμήθεια Μουσικών οργάνων για τις ανάγκες του Μουσικού Γυμνασίου Λασιθίου.

 

Eπισήμανση: Σύμφωνα με τη με αρ. 163/29-5-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας (ΑΔΑ:Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) οι δια ζώσης συνεδριάσεις εξακολουθούν να πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.

 

Ο Πρόεδρος
Αστροπεκάκης Κωνσταντίνος