Πρόσκληση για ειδική συνεδρίαση, του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας στις 19.06.2019

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Χημικές Αναλύσεις Νερού Ύδρευσης
Πρόσκληση για τη Συνεδρίαση του ΔΣ τη Δευτέρα 17/06/2024
Aνακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Τον πρόεδρο και μέλη του Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου Ιεράπετρας δέχθηκε στο γραφείο του ο Δήμαρχος Εμμανουήλ Φραγκούλης.
Συνάντηση με τον πρόεδρο και μέλη του Δ.Σ. του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος  Τμήμα Ανατολικής Κρήτης

Πρόσκληση για ειδική συνεδρίαση, του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας στις 19.06.2019

ethnosimo

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Πληροφ.:

Σ. Δαγαλάκη Τηλ. :  28423-40365
Ιεράπετρα 14-06-2019
Αριθμός πρωτ.: 8717                                                                                          

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Α. Προς τον κ. Δήμαρχο
Β. Προς τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους:

 1.  Αντωνάκη Γεώργιο 14. Μαχαιρά Μιχαήλ
 2.  Βιαννιτάκη Μιχαήλ 15. Μυλωνά- Μαμαντοπούλου Ειρήνη
 3.  Βλάσση Ελένη 16. Νταραρά Ηλία
 4.  Βρυγιωνάκη  Εμμανουήλ 17. Πανταζή   Αργύριο
 5.  Ζερβάκη  Εμμανουήλ 18. Παπαδοπετράκη  Ανδρέα
 6.  Κορνάρο  Χαράλαμπο 19. Πετρά  Αντώνιο
 7.  Κοτσιφάκη Μαρία 20. Σκυβάλου- Ρουμελιωτάκη Μαρία
 8.  Κουγιουμουτζάκη  Γεώργιο 21. Σουραβλή Χριστόφορο
 9. Λιανάκη  Γεώργιο 22. Σπυριδάκη  Μιχαήλ
10. Λουτσέτη  Εμμανουήλ 23. Τζιρβελάκη Ιωάννη
11. Μαστοράκη  Γεώργιο 24. Φραγκούλη  Εμμανουήλ
12. Μαστοράκη   Πέτρο 25. Χανιωτάκη Νικόλαο
13. Μαχαιρά  Ιάκωβο 26. Χατζημαρκάκη Χρυσούλα

Γ. Προς την Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ιεράπετρας κ. Κοκολάκη – Περακάκη Ευπραξία, με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.Δ. Προς τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων, με την παράκληση να ενημερώσουν τα μέλη των συμβουλίων τους, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και προς τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων κ.κ.:

[dropcap]Σ[/dropcap]ας προσκαλούμε, στις 19 Ιουνίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30 μ.μ., σε ειδική συνεδρίαση, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητήσουμε το παρακάτω θέμα:

Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Ο Πρόεδρος  Δ.Σ.
Ασπραδάκης Γεώργιος