Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας στις 20.12.2017

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Από το Γραφείο  Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης,
Το τουρνουά 3x3 Βasketball «Cretan Series» by choco BIG, ανοίγει αυλαία στην Ιεράπετρα με γκεστ σταρ τον Σοφοκλή Σχορτσανίτη
Για παιδιά ηλικίας 5-12 στο χώρο της βιβλιοθήκης ''ΜΑΡΙΑ ΛΙΟΥΔΑΚΗ''.
Ο Δήμος Ιεράπετρας ενημερώνει ότι από την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου  πραγματοποιούνται εργασίες καθαρισμού
Καλοκαιρινές δράσεις  παραγωγικής  ενασχόλησης και πολιτιστικής δημιουργίας για  παιδιά  από  5-12  ετών από το  Δήμο Ιεράπετρας

Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας στις 20.12.2017

ethnosimo

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Πληροφ.:

Σ. Δαγαλάκη Τηλ. :  28423-40365
Ε. Προιστάκη Τηλ. : 28423-40366
Ιεράπετρα 14-12-2017
Αριθμός πρωτ.: 14749

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Α. Προς τον κ. Δήμαρχο
Β. Προς τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους:

1. Ασπραδάκη Γεώργιο 14. Μαχαιρά Μιχαήλ
2. Βιαννιτάκη Μιχαήλ 15. Μυλωνά- Μαμαντοπούλου Ειρήνη
3. Βλάσση Ελένη 16. Πανταζή Αργύριο
4. Βρυγιωνάκη  Εμμανουήλ 17. Παπαδοπετράκη Ανδρέα
5. Ζερβάκη Εμμανουήλ 18. Πετρά Αντώνιο
6. Κορνάρο Χαράλαμπο 19. Προϊστάκη Γεώργιο
7. Κοτσιφάκη Μαρία 20. Σκυβάλου- Ρουμελιωτάκη Μαρία
8. Κουγιουμουτζάκη Γεώργιο 21. Σουραβλή Χριστόφορο
9. Λιανάκη Γεώργιο 22. Σπυριδάκη  Μιχαήλ
10. Λουτσέτη Εμμανουήλ 23. Τζιρβελάκη Ιωάννη
11. Μαστοράκη Γεώργιο 24. Φραγκούλη   Εμμανουήλ
12. Μαστοράκη   Πέτρο 25. Χανιωτάκη Νικόλαο
13. Μαχαιρά Ιάκωβο 26. Χατζημαρκάκη Χρυσούλα

Γ. Προς την Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ιεράπετρας κ. Κοκολάκη – Περακάκη Ευπραξία, με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Δ. Προς τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων, με την παράκληση να ενημερώσουν τα μέλη των συμβουλίων τους, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και προς τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων κ.κ.:

1. Αλεξάκη Εμμανουήλ (Ρίζας) 11. Πιτροπάκη Νικόλαο (Σχινοκαψάλων)
2. Γερακιανάκη Εμμανουήλ (Ανατολής) 12. Ραπάνη Γεώργιο (Παχ. Άμμου)
3. Δαμασκηνάκη Εμμανουήλ (Μουρνιών) 13. Ρεμεδιάκη Ιωάννη (Καβουσίου)
4. Δασκαλάκη Ιωάννη (Γδοχίων) 14. Σακκαδάκη- Μπαχλιτζανάκη Μαρία (Αγ. Ιωάννη)
5. Ζουμπουλάκη Ιωάννη (Σταυροχωρίου) 15. Σκουλούδη Εμμανουήλ (Μεσελέρων)
6. Κουρμουλάκη   Εμμανουήλ (Ορεινού) 16. Σουργιαδάκη Ιωάννη (Κ. Χωριού)
7. Λαμπράκη   Κωνσταντίνο (Μεταξοχωρίου) 17. Στεφανάκη Σταύρο (Αγ. Στεφάνου)
8. Μαστοράκη Εμμανουήλ (Μακρυλιάς) 18. Ταυλάκη Γεώργιο (Μύθων)
9. Παντελάκη Αλέξανδρο (Μύρτου) 19. Τσακιράκη Γεώργιο (Μαλών)
10. Πετσαγγουράκη Αιμίλιο (Χριστού) 20. Ψυλλινάκη- Μπιλανάκη Ειρήνη (Καλαμαύκας)

 

[dropcap]Σ[/dropcap]ας προσκαλούμε, στις 20  Δεκεμβρίου  2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.30 μ.μ., σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2017 και έγκριση εκτέλεσης προμηθειών και εργασιών (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη).
 2. Ανατροπή ψήφισης πιστώσεων (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη).
 3. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών έτους 2017 (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη).
 4. Τροποποίηση σύμβασης της από 31/3/2014 πρόσθετης πράξης εκχώρησης δανείων υπέρ της ΕΤΕΠ (σχετική η με αρ.48/2014 απόφαση Δ.Σ.) (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη).
 5. Ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107/31-07.2017 τεύχος Α’) (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη).
 6. Έγκριση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Εμμανουήλ  Γεωργαλάκης).
 7. Έγκριση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράπετρας (Εισηγητής: Αντώνιος Πετράς).
 8. Έγκριση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. «Περιβάλλον Δήμου Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Μιχαήλ  Σπυριδάκης).
 9. Τροποποίηση της με αρ. 207/2014 απόφασης Δ.Σ., που αφορά στον ορισμό Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Περιβάλλον Δήμου Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Μιχαήλ  Σπυριδάκης).
 10. Τροποποίηση της με αρ.261/2014 απόφασης Δ.Σ. που αφορά στη συγκρότηση της Επιτροπής Υπερκαταναλώσεων και Διαρροών Ύδρευσης (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).
 11. Χορήγηση χρόνου εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη δικτύων αποχέτευσης και εγκατάστασης καθαρισμού λυμάτων Δήμου Μακρύ Γιαλού» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης).
 12. Έγκριση 1ου ΑΠΕ της συνεχιζόμενης Πράξης «Κατασκευή δεξαμενών άρδευσης Τ.Κ. Μύθων, Μεταξοχωρίου, Χριστού Δήμου Ιεράπετρας» με Κωδ. ΟΠΣΑΑ: 949878 (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης).
 13. Έγκριση Μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση δημοτικού κτιρίου στην Τ.Κ. Μαλών» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης).
 14. Λύση της σύμβασης της «Πολεοδομικής Μελέτης των οικισμών Αχλιά-Αγ. Παντελεήμονας-Αγ. Φωτιά» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης).
 15. Έγκριση καταστατικού της αστικής μη κερδοσκοπικού εταιρείας με την επωνυμία «Σύνδεσμος Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης (ΣΕΔΗΚ) (Εισηγητής: Αργύριος Πανταζής).
 16. Ένταξη δημοτικών βοσκοτόπων στα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης της Περιφέρειας Κρήτης (Εισηγητής: Αργύριος Πανταζής).
 17. Έγκριση μετάβασης Δημάρχου στην Αθήνα (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).

Ο Πρόεδρος  Δ.Σ.

Ηλίας Νταραράς