Αποτελέσματα Αναζήτησης:

7 Φεβρουαρίου, 2024

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»

Σας προσκαλούμε, σε  τακτική συνεδρίαση, στις  9 Φεβρουαρίου 2024,  ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30