ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε, στις 29 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Πέμπτη 
Σας προσκαλούμε, σε  τακτική συνεδρίαση, στις  27 Φεβρουαρίου 2024
Σας προσκαλούμε στις  28 Φεβρουαρίου 2024,ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00
Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει ότι όσοι δημότες κάνουν χρήση ή ενδιαφέρονται να κάνουν χρήση κοινόχρηστου χώρου 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»

ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Ιεράπετρα, 05-02-2024

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ                                                       Αρ. πρωτ.:  81

ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ                                                   

ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»

Ταχ.Δ/νση:  Δημοκρατίας 6                                             

Τ.Κ  72200                                                                                    

Τηλ.: 28423 40393 –  40417             

e-mail: dltier@0448.syzefxis.gov.gr

                                                                                          ΠΡΟΣ: κ.κ.         

                                                                                                 Σπυριδάκη Μιχαήλ

                                                                                                 Αχλάτη Μαρίνα

                                                                                                 Περακάκη Φωτεινή

                                                                                                 Πανταζή Αργύρη

                                                                                                 Βρυγιωνάκη Εμμανουήλ

                                                                                                 Παπαδάκη Ιωάννη 

ΘΕΜΑ:  «Πρόσκληση σε Δ.Σ.»

Σας προσκαλούμε, σε  τακτική συνεδρίαση, στις  9 Φεβρουαρίου 2024,  ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στη μικρή αίθουσα συνεδριάσεων που βρίσκεται δίπλα στην αίθουσα «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ»,  με μοναδικό θέμα:

  1. Έγκριση προϋπολογισμού, Τεχνικού Προγράμματος και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2024

Ο Πρόεδρος

Μιχάλης Μπαχλιτζανάκης                                                          

———————————————————————————————————

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Ιεράπετρα, 05-02-2024

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ                                                       Αρ. πρωτ.:  82

ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ                                                   

ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»

Ταχ.Δ/νση:  Δημοκρατίας 6                                             

Τ.Κ  72200                                                                                    

Τηλ.: 28423 40393 –  40417             

e-mail: dltier@0448.syzefxis.gov.gr

                                                                                          ΠΡΟΣ: κ.κ.         

                                                                                                 Σπυριδάκη Μιχαήλ

                                                                                                 Αχλάτη Μαρίνα

                                                                                                 Περακάκη Φωτεινή

                                                                                                 Πανταζή Αργύρη

                                                                                                 Βρυγιωνάκη Εμμανουήλ

                                                                                                 Παπαδάκη Ιωάννη 

ΘΕΜΑ:  «Πρόσκληση σε Δ.Σ.»

Σας προσκαλούμε, σε  τακτική συνεδρίαση, στις  9 Φεβρουαρίου 2024,  ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 στη μικρή αίθουσα συνεδριάσεων που βρίσκεται δίπλα στην αίθουσα «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ»,  με θέμα:

  1. Κατασκευή πέργκολας (σκιάστρου) εντός της Χερσαίας Ζώνης λιμένα Μακρύ Γιαλού

                       

Ο Πρόεδρος

Μιχάλης Μπαχλιτζανάκης