Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 26.02.2018

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Χημικές Αναλύσεις Νερού Ύδρευσης
Πρόσκληση για τη Συνεδρίαση του ΔΣ τη Δευτέρα 17/06/2024
Aνακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Τον πρόεδρο και μέλη του Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου Ιεράπετρας δέχθηκε στο γραφείο του ο Δήμαρχος Εμμανουήλ Φραγκούλης.
Συνάντηση με τον πρόεδρο και μέλη του Δ.Σ. του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος  Τμήμα Ανατολικής Κρήτης

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 26.02.2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ            

Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31
Ταχ.Κώδικας: 72200 Ιεράπετρα
Πληροφορίες: Μαριδάκη Αρετή
Τηλέφωνο: (28423) 40361
Fax: (28420) 23999
E-mail: amaridaki@0448.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣ
Τακτικά μέλη
Λουτσέτη Εμμανουήλ
Ασπραδάκη Γεώργιο
Σουραβλή Χριστόφορο
Χατζημαρκάκη Χρύσα
Προϊστάκη Γεώργιο
Μαχαιρά Μιχαήλ

Αναπληρωματικά μέλη
Βρυγιωνάκη Εμμαν.
Παπαδοπετράκη Ανδρέα
Πανταζή Αργύριο
Βιαννιτάκη Μιχαήλ
Κοτσιφάκη Μαρία

Ιεράπετρα 22-02-2018
Aρ.πρωτ: 2015

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

[dropcap]Κ[/dropcap]αλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31  στην μικρή αίθουσα (δίπλα στην αίθουσα θεάτρου) στον 1ο όροφο , την 26η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2018, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 8.30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσης στο συνημμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Θεοδόσιος Καλαντζάκης

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

Θέμα 1ο: ‘Εγκριση  πρακτικών δημοπρασίας για την «Εκτέλεση του έργου Συντήρηση και λειτουργία Η/Μ εγκαταστάσεων  άρδευσης ΔΕ Ιεράπετρας και ΔΕ Μακρύ Γιαλού(ανάδειξη προσωρινού αναδόχου).

Eισηγητές: Μαρία Πετράκη-Χρύσα Χατζημαρκάκη

Θέμα 2ο: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την Βελτίωση δημ. Κτιρίου στην ΤΚ Μαλών.

Εισηγητής: Μάνος Λουτσέτης

Θέμα 3ο : Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων

Eισηγητές: Μαρίνα Φανουράκη-Χρύσα Χατζημαρκάκη

Θέμα 4ο: Έγκριση απόδοσης λογαριασμού  για τα προνοιακά επιδόματα διμήνου Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου  2017

Eισηγητές: Μαρίνα Φανουράκη-Χρύσα Χατζημαρκάκη

Θέμα 5ο: «Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018» (χωρίς τεκμηριωμένο αίτημα).

Eισηγητές: Μαρίνα Φανουράκη-Χρύσα Χατζημαρκάκη

Θέμα 6ο: «Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018».

Eισηγητές: Μαρία Πετράκη-Χρύσα Χατζημαρκάκη

Θέμα 7ο: Ψήφιση πίστωσης ποσού 293,21€  για επέκταση δημ. Φωτισμού στα Φέρμα-Κακή Σκάλα

Eισηγητές: Μαρίνα Φανουράκη-Χρύσα Χατζημαρκάκη

Θέμα 8ο: Ψήφιση πίστωσης ποσού 293,07€  για επέκταση δημ. Φωτισμού στον Κουτσουρά

Eισηγητές: Μαρίνα Φανουράκη-Χρύσα Χατζημαρκάκη

Θέμα 9ο: Ψήφιση πίστωσης ποσού 293,07€  για επέκταση δημ. Φωτισμού στον Κουτσουρά

Eισηγητές: Μαρίνα Φανουράκη-Χρύσα Χατζημαρκάκη

Θέμα 10ο: Ψήφιση πίστωσης ποσού 799,63€  για επέκταση δημ. Φωτισμού στην Καλαμαύκα.

Eισηγητές: Μαρίνα Φανουράκη-Χρύσα Χατζημαρκάκη

Θέμα 11ο: Ψήφιση πίστωσης ποσού 799,63€  για επέκταση δημ. Φωτισμού στην Πλατεία Ηρώου στα Φέρμα..

Eισηγητές: Μαρίνα Φανουράκη-Χρύσα Χατζημαρκάκη