Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας στις 26.04.2017

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Χημικές Αναλύσεις Νερού Ύδρευσης
Πρόσκληση για τη Συνεδρίαση του ΔΣ τη Δευτέρα 17/06/2024
Aνακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Τον πρόεδρο και μέλη του Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου Ιεράπετρας δέχθηκε στο γραφείο του ο Δήμαρχος Εμμανουήλ Φραγκούλης.
Συνάντηση με τον πρόεδρο και μέλη του Δ.Σ. του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος  Τμήμα Ανατολικής Κρήτης

Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας στις 26.04.2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Πληροφ.:

Σ. Δαγαλάκη Τηλ. :  28423-40365
Ε. Προιστάκη Τηλ. : 28423-40366
Ιεράπετρα 21-04-2017
Αριθμός πρωτ.: 3968

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Α. Προς τον κ. Δήμαρχο
Β. Προς τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους:

1. Ασπραδάκη Γεώργιο 14. Μαχαιρά Μιχαήλ
2. Βιαννιτάκη Μιχαήλ 15. Μυλωνά- Μαμαντοπούλου Ειρήνη
3. Βλάσση Ελένη 16. Πανταζή Αργύριο
4. Βρυγιωνάκη  Εμμανουήλ 17. Παπαδοπετράκη Ανδρέα
5. Ζερβάκη Εμμανουήλ 18. Πετρά Αντώνιο
6. Κορνάρο Χαράλαμπο 19. Προϊστάκη Γεώργιο
7. Κοτσιφάκη Μαρία 20. Σκυβάλου- Ρουμελιωτάκη Μαρία
8. Κουγιουμουτζάκη Γεώργιο 21. Σουραβλή Χριστόφορο
9. Λιανάκη Γεώργιο 22. Σπυριδάκη  Μιχαήλ
10. Λουτσέτη Εμμανουήλ 23. Τζιρβελάκη Ιωάννη
11. Μαστοράκη Γεώργιο 24. Φραγκούλη   Εμμανουήλ
12. Μαστοράκη   Πέτρο 25. Χανιωτάκη Νικόλαο
13. Μαχαιρά Ιάκωβο 26. Χατζημαρκάκη Χρυσούλα

Γ. Προς την Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ιεράπετρας κ. Κοκολάκη- Περακάκη Ευπραξία, με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Δ. Προς τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων, με την παράκληση να ενημερώσουν τα μέλη των συμβουλίων τους, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και προς τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων κ.κ.:

1. Αλεξάκη Εμμανουήλ (Ρίζας) 11. Πιτροπάκη Νικόλαο (Σχινοκαψάλων)
2. Γερακιανάκη Εμμανουήλ (Ανατολής) 12. Ραπάνη Γεώργιο (Παχ. Άμμου)
3. Δαμασκηνάκη Εμμανουήλ (Μουρνιών) 13. Ρεμεδιάκη Ιωάννη (Καβουσίου)
4. Δασκαλάκη Ιωάννη (Γδοχίων) 14. Σακκαδάκη- Μπαχλιτζανάκη Μαρία (Αγ. Ιωάννη)
5. Ζουμπουλάκη Ιωάννη (Σταυροχωρίου) 15. Σκουλούδη Εμμανουήλ (Μεσελέρων)
6. Κουρμουλάκη   Εμμανουήλ (Ορεινού) 16. Σουργιαδάκη Ιωάννη (Κ. Χωριού)
7. Λαμπράκη   Κωνσταντίνο (Μεταξοχωρίου) 17. Στεφανάκη Σταύρο (Αγ. Στεφάνου)
8. Μαστοράκη Εμμανουήλ (Μακρυλιάς) 18. Ταυλάκη Γεώργιο (Μύθων)
9. Παντελάκη Αλέξανδρο (Μύρτου) 19. Τσακιράκη Γεώργιο (Μαλών)
10. Πετσαγγουράκη Αιμίλιο (Χριστού) 20. Ψυλλινάκη- Μπιλανάκη Ειρήνη (Καλαμαύκας)

 

[dropcap]Σ[/dropcap]ας προσκαλούμε, στις 26 Απριλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.30 μ.μ., σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

 1. Εξέταση αιτήματος δημοτών που αφορά στην εγκατάσταση επιχείρησης «συγκομιδή λυμάτων προς ανακύκλωση» στην περιοχή Λειβάδια Ιεράπετρας (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).
 2. Συζήτηση επί αιτήματος δημοτών για τη χρήση του πεζόδρομου της οδού Μ. Κοθρή (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).
 3. Έγκριση Μελέτης και υποβολή πρότασης για ένταξη στο Ε.Π. «Κρήτη 2014-2020», στο Άξονα 2: «Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη», Δράση 6.e.1:Βελτίωση –Αναβάθμιση Αστικού Περιβάλλοντος (Εισηγητής: Εμμ.  Λουτσέτης).
 4. Τροποποίηση του άρθρου 11 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (Εισηγητής: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη).
 5. Έγκριση διενέργειας Προμήθειας φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού έτους 2017 για το δημοτικό ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας»  (Εισηγητής: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη).
 6. Έγκριση δαπανών (Εισηγητής: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη).
 7. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού 1ου τριμήνου 2017 (Εισηγητής: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη).
 8. Παραχώρηση χρήσης του Μισεδάκειου Σταδίου στο Επιμελητήριο Λασιθίου για τη διοργάνωση της Αγροτικής Έκθεσης «Agro Expo 2017» (Εισηγητής: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη).
 9. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών για το ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» για το έτος 2017 (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).
 10. Συζήτηση επί της πρότασης του Υπουργείου Εσωτερικών, για την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και λήψη απόφασης (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).
 11. Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας και ορισμός νέου Προέδρου.
 12. Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιεράπετρας και ορισμός νέου Προέδρου.
 13. Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιεράπετρας και ορισμός νέου Προέδρου.
 14. Ορισμός μελών στην τριμελή επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).
 15. Ορισμός μελών στην πενταμελή επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
 16. Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών διαφορών για το έτος 2017 (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).
 17. Ανασυγκρότηση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ιεράπετρας (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
 18. Ανασυγκρότηση Επιτροπής Αγροτικών Θεμάτων του Δήμου Ιεράπετρας (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).
 19. Ορισμός αναπληρωτών στην επιτροπή παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρ.199 παρ.6 Ν.3463/2006)- Γραφείου Μηχανοργάνωσης (Εισηγητής: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη).
 20. Ανάκληση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών (Εισηγητής: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
 21. Έγκριση δαπάνης μετακίνησης Δημάρχου (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).
 22. Καθορισμός χρήσης δωρηθέντος ακινήτου στην Τ.Κ. Μαλών, από τον δημότη κ. Εμμανουήλ Μαράκη (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης).

Ο Πρόεδρος  Δ.Σ.

Ηλίας Νταραράς