Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας στις 27.02.2019

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Από το Γραφείο  Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης,
Το τουρνουά 3x3 Βasketball «Cretan Series» by choco BIG, ανοίγει αυλαία στην Ιεράπετρα με γκεστ σταρ τον Σοφοκλή Σχορτσανίτη
Για παιδιά ηλικίας 5-12 στο χώρο της βιβλιοθήκης ''ΜΑΡΙΑ ΛΙΟΥΔΑΚΗ''.
Ο Δήμος Ιεράπετρας ενημερώνει ότι από την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου  πραγματοποιούνται εργασίες καθαρισμού
Καλοκαιρινές δράσεις  παραγωγικής  ενασχόλησης και πολιτιστικής δημιουργίας για  παιδιά  από  5-12  ετών από το  Δήμο Ιεράπετρας

Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας στις 27.02.2019

ethnosimo

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Πληροφ.:

Σ. Δαγαλάκη Τηλ. :  28423-40365
Ε. Προιστάκη Τηλ. : 28423-40367
Ιεράπετρα 22-02-2019
Αριθμός πρωτ.: 2390                                                                                                    

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Α. Προς τον κ. Δήμαρχο
Β. Προς τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους:

 1.  Αντωνάκη Γεώργιο 14. Μαχαιρά  Ιάκωβο
 2.  Ασπραδάκη  Γεώργιο 15. Μαχαιρά Μιχαήλ
 3.  Βιαννιτάκη Μιχαήλ 16. Μυλωνά- Μαμαντοπούλου Ειρήνη
 4.  Βλάσση Ελένη 17. Πανταζή   Αργύριο
 5.  Βρυγιωνάκη  Εμμανουήλ 18. Παπαδοπετράκη  Ανδρέα
 6.  Ζερβάκη  Εμμανουήλ 19. Πετρά  Αντώνιο
7.  Κορνάρο Χαράλαμπο 20. Σκυβάλου- Ρουμελιωτάκη Μαρία
 8.  Κοτσιφάκη Μαρία 21. Σουραβλή Χριστόφορο
 9.  Κουγιουμουτζάκη  Γεώργιο 22. Σπυριδάκη  Μιχαήλ
10. Λιανάκη  Γεώργιο 23. Τζιρβελάκη Ιωάννη
11. Λουτσέτη  Εμμανουήλ 24. Φραγκούλη  Εμμανουήλ
12. Μαστοράκη  Γεώργιο 25. Χανιωτάκη Νικόλαο
13. Μαστοράκη   Πέτρο 26. Χατζημαρκάκη Χρυσούλα

Γ. Προς την Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ιεράπετρας κ. Κοκολάκη – Περακάκη Ευπραξία, με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Δ. Προς τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων, με την παράκληση να ενημερώσουν τα μέλη των συμβουλίων τους, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και προς τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων κ.κ.:

1. Αλεξάκη Εμμανουήλ (Ρίζας) 11. Πιτροπάκη Νικόλαο (Σχινοκαψάλων)
2. Γερακιανάκη Εμμανουήλ (Ανατολής) 12. Ραπάνη Γεώργιο (Παχ. Άμμου)
3. Δαμασκηνάκη Εμμανουήλ (Μουρνιών) 13. Ρεμεδιάκη Ιωάννη (Καβουσίου)
4. Δασκαλάκη Ιωάννη (Γδοχίων) 14. Σακκαδάκη- Μπαχλιτζανάκη Μαρία (Αγ. Ιωάννη)
5. Ζουμπουλάκη Ιωάννη (Σταυροχωρίου) 15. Σκουλούδη Εμμανουήλ (Μεσελέρων)
6. Κουρμουλάκη   Εμμανουήλ (Ορεινού) 16. Σουργιαδάκη Ιωάννη (Κ. Χωριού)
7. Λαμπράκη   Κωνσταντίνο (Μεταξοχωρίου) 17. Στεφανάκη Σταύρο (Αγ. Στεφάνου)
8. Μαστοράκη Εμμανουήλ (Μακρυλιάς) 18. Ταυλάκη Γεώργιο (Μύθων)
9. Παντελάκη Αλέξανδρο (Μύρτου) 19. Τσακιράκη Γεώργιο (Μαλών)
10. Πετσαγγουράκη Αιμίλιο (Χριστού) 20. Ψυλλινάκη- Μπιλανάκη Ειρήνη (Καλαμαύκας)

 

[dropcap]Σ[/dropcap]ας προσκαλούμε, στις 27 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 μ.μ., σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

 1. Παραχώρηση χρήσης αιθουσών του Βουζουνεράκειου Σταδίου σε Αθλητικούς Συλλόγους και Σωματεία (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη).
 2. Έγκριση προγράμματος τουριστικής προβολής του Δήμου Ιεράπετρας, για το έτος 2019 (Εισηγήτρια: Μαρία Σκυβάλου- Ρουμελιωτάκη).
 3. Έγκριση της Μελέτης «Καθαρισμός Νήσου Χρυσής 2019 (τουριστικής περιόδου)» (Εισηγήτρια: Μαρία Σκυβάλου- Ρουμελιωτάκη).
 4. Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2019 (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη).
 5. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού 4ου τριμήνου έτους 2018 (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη).
 6. Αποδοχή της με αρ. 147.6/2018 απόφασης του Πράσινου Ταμείου και του σχεδίου της σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για την αποτελεσματική υλοποίηση του Άξονα Προτεραιότητας 1: «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2018» (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη).
 7. Αποδοχή χρηματοδότησης από την Περιφέρεια Κρήτης, για την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση βατότητας εντός οικισμού Άνω Σύμης Δήμου Ιεράπετρας», τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2019 (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη).
 8. Αποδοχή χρηματοδότησης από την Περιφέρεια Κρήτης, για την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση πρόσβασης στο Σελάκανο», τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2019 (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη).
 9. Αποδοχή χρηματοδότησης από την Περιφέρεια Κρήτης, για την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση δημοτικού γηπέδου Κοτσιφιανής», τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2019 (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη).
 10. Έγκριση διενέργειας προμηθειών και υπηρεσιών έτους 2019 (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη).
 11. Πρόσληψη υδρονομέων χειμερινής περιόδου 2019 (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη).
 12. Οργάνωση άρδευσης και έγκριση πρόσληψης υδρονομέων θερινής αρδευτικής περιόδου 2019 (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη).
 13. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από προνοιακά επιδόματα αναπηρίας (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη).
 14. Επιχορήγηση Συλλόγου Φίλων Μουσικής Ιεράπετρας (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη).
 15. Έγκριση κάλυψης εξόδων κηδείας απόρου συνδημότη (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη).
 16. Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου για προσωρινή εγκατάσταση και λειτουργία Λούνα Πάρκ (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη).
 17. Έγκριση εξόδων μετακινήσεων Δημάρχου (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη).
 18. Εξέταση πρότασης της Τ.Κ. Μαλών που αφορά στη δακοκτονία έτους 2019 (Εισηγήτρια: Μαρία Σκυβάλου- Ρουμελιωτάκη).
 19. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής καυσίμων και λιπαντικών για όλες τις υπηρεσίες του Δήμου έτους 2019 (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη).
 20. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών και υπηρεσιών έτους 2019 (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη).
 21. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας παράδοσης των υλικών της «Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού του Δήμου Ιεράπετρας» (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη).
 22. Διαγραφή τελών ύδρευσης, λόγω διαρροών (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη).
 23. Διαγραφή τελών κοιμητηρίων (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη).
 24. Τροποποίηση της με αρ. 281/2018 απόφασης Δ.Σ., που αφορά στην παραχώρηση αίθουσας στο Ναυταθλητικό Σύλλογο Ερασιτεχνών Αλιέων Ιεράπετρας (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη).
 25. Έγκριση κοπής και αντικατάστασης δέντρων (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης).
 26. Παραχώρηση τμήματος γηπέδου ιδιοκτησίας της εταιρίας ΣΤΕΛΑ ΠΟΛΑΡΙΣ ΚΡΕΤΑ Α.Ε. στο Δήμο Ιεράπετρας και μετατροπή της σε υποχρέωση καταβολής ανάλογου χρηματικού ποσού (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης).
 27. Πρόταση επανακαθορισμού ορίων και καθορισμού ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης του οικισμού Ανατολής (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης).
 28. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Δήμου Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης).
 29. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Αποχέτευση ομβρίων στην οδό Ν. Φωκά» και χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσής του (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης).
 30. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Ενετικού Φρουρίου Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης).
 31. Κατανομή πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες σχολείων (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).

Ο Πρόεδρος  Δ.Σ.
Ηλίας Νταραράς