Συνεδρίαση του Δ.Σ της Δημοτικής Κοινότητας Ιεράπετρας στις 27.07.2020

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 22/05/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής
19 Μαΐου, μια ιστορική και σημαντική μέρα για ολόκληρο τον Ελληνισμό απανταχού της γης.
Ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού»  σε συνεργασία με την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, τον Ιατρικό
Σας προσκαλούμε στις 21/5/2024, ημέρα Τρίτηκαι ώρα 13:30 σε τακτική συνεδρίαση της
Γνωστοποίηση εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024

Συνεδρίαση του Δ.Σ της Δημοτικής Κοινότητας Ιεράπετρας στις 27.07.2020

ethnosimo-nomarxias

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Δημοκρατίας 31 (3ος όροφος)
Τ.Κ.  72200
Τηλ.: 2842340366 (εσωτ. 366)
Πληροφορίες: Εμμανουήλ Χριστάκης                                                  
e-mail. dimkier@0448.syzefxis.gov.gr.

Ιεράπετρα 23-07-2020
Αρ. Πρωτ. 60

ΠΡΟΣ:
κκ.
Αϊβαλιώτη-Μαργετάκη Άννα
Βαγγέλα Αικατερίνη
Βασιλάκη Αντώνιο
Γιακουμάκη Ευτυχία
Λιανάκη Χρυσοβαλάντη
Λιαπάκη Μιχαήλ
Μπαλοθιάρη Δέσποινα
Ξανθάκη Ελένη
Παπαδάκη Αικατερίνη
Χατζάκη Δημήτριο

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε συνεδρίαση.

 Έχοντας υπόψη:

α) το άρθρο 184 Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α/30-10-2019),

β) το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Καταπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/ 11-03-2020) και της

γ) τη με αρ.163/29-5-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας  (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7)

δ) το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις.

[dropcap]Σ[/dropcap]ας προσκαλούμε σε συνεδρίαση στις 27.07.2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:30 που θα πραγματοποιηθεί στη μικρή αίθουσα συνεδριάσεων δίπλα στην αίθουσα θεάτρου «Μελίνα Μερκούρη» στον 1ο όροφο (Δημοκρατίας 31) με θέματα:

  1. Εξέταση αίτησης κ. Παπαγεωργίου Εμμανουήλ για αγορά έτοιμου κατασκευασμένου τάφου στο κοιμητήριο της Ιεράπετρας.
  2. Εξέταση αίτησης κ. Χρυσοφάκη Γεωργίου για αγορά έτοιμου κατασκευασμένου τάφου στο κοιμητήριο της Ιεράπετρας.
  3. Εξέταση αίτησης κ. Σκοκάκη Μαρίας για αγορά έτοιμου κατασκευασμένου τάφου στο κοιμητήριο της Βαϊνιάς.
  4. Εξέταση αίτησης κ. Ασπραδάκη Στεφανίας για αγορά έτοιμου κατασκευασμένου τάφου στο κοιμητήριο της Ιεράπετρας.
  5. Εξέταση αίτησης κ. Παπαδάκη Παναγιώτη για ονοματοθεσία οδού ή πλατείας του ιατρού «Ιωάννη Παπαδάκη – Παπαδογιάννη).
  6. Εξέταση αίτησης της εταιρίας «Ε. Καραμπατζάκης – Φ Δασενάκης Ο.Ε.» για άδεια παράτασης ωραρίου μουσικής.
  7. Εξέταση αίτησης του κ. Αντωνίου Μαρκάκη για άδεια παράτασης ωραρίου μουσικής.
  8. Εξέταση αίτησης της εταιρίας «Ε. Ματθαίου – Μ. Φανουράκης Ο.Ε.» για άδεια παράτασης ωραρίου μουσικής.
  9. Έκφραση άποψης για τις επενδύσεις βιομηχανικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στο δήμο Ιεράπετρας.

Επισήμανση: Σύμφωνα με τη με αρ. 163/29-5-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας  (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7)  οι δια ζώσης συνεδριάσεις εξακολουθούν να πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.

 

Ο Πρόεδρος
κ.α.α
Η Αντιπρόεδρος
Άννα Αϊβαλιώτη – Μαργετάκη