Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 28.08.2020

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 22/05/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής
19 Μαΐου, μια ιστορική και σημαντική μέρα για ολόκληρο τον Ελληνισμό απανταχού της γης.
Ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού»  σε συνεργασία με την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, τον Ιατρικό
Σας προσκαλούμε στις 21/5/2024, ημέρα Τρίτηκαι ώρα 13:30 σε τακτική συνεδρίαση της
Γνωστοποίηση εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 28.08.2020

ethnosimo-nomarxias

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ            

Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31
Ταχ.Κώδικας: 72200 Ιεράπετρα
Πληροφορίες: Μαριδάκη Αρετή
Τηλέφωνο: (28423) 40361
Fax: (28420) 26110
E-mail: amaridaki@0448.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣ
Τακτικά μέλη
Χατζημαρκάκη Χρύσα
Μαστοράκη Πέτρο
Μπινιχάκη Ευάγγελο
Βρυγιωνάκη Εμμανουήλ
Πετρά Αντώνιο
Πανταζή Αργύρη

Αναπληρωματικά μέλη
Αστροπεκάκη Κων/νο
Παπαδοπετράκη Ανδρέα
Αγγελάκη Γεώργιο
Σαρρή Παναγιώτη

Ιεράπετρα 24-08-2020
Aρ.πρωτ: 10273

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής   που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31  στον 1ο όροφο , την 28 του μηνός Αυγούστου  έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα συνημμένα θέματα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Θεοδόσιος Καλαντζάκης

 

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

Θέμα 1ο: ΄Εγκριση της με αριθμό 47/2020 απόφασης του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ που αφορά  στην «Αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2020».

Εισηγητής : Χρύσα Χατζημαρκάκη

Θέμα 2ο:΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την «Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 16m3» (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης).

Εισηγητής : Γιώργος Πανακομιχελάκης – Χρύσα Χατζημαρκάκη

Θέμα 3ο:΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την Προμήθεια υλικών συντήρησης δημοτικού φωτισμού και φωτισμός γηπέδων.

Εισηγητής : Γιώργος Πανακομιχελάκης – Χρύσα Χατζημαρκάκη

Θέμα 4ο:΄Εγκριση απόδοσης λογ/σμού για τη μετατόπιση παροχής στην Ιεράπετρα (πλατεία Ελευθερίας)

Εισηγητής: Μαρίνα Φανουράκη – Χρύσα Χατζημαρκάκη

Θέμα 5ο: Έγκριση απόδοσης λογ/σμού για την επέκταση δημοτικού φωτισμού στην Ιεράπετρα (έναντι Αστυνομίας).

Εισηγητής: Μαρίνα Φανουράκη – Χρύσα Χατζημαρκάκη