Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας στις 29.07.2020

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σύσκεψη υπό την Υφυπουργό Εσωτερικών Βιβή Χαραλαμπογιάννη, τον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Η  Διεύθυνση Ύδρευσης  Άρδευσης  Αποχέτευσης του Δήμου Ιεράπετρας ενημερώνει ότι λόγω σπασίματος στον κεντρικό αγωγό ύδρευσης θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης σε αρκετές περιοχές, από  Νέα Ανατολή, Στόμιο έως και την πόλη της Ιεράπετρας.   Συνεργείο της Υπηρεσίας εργάζεται στο σημείο για την αποκατάσταση της ζημιάς.  Ευχαριστούμε για την κατανόηση. Ο […]

Τις υπηρεσίες τους προσέφεραν στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας  19 Αμερικανοί φοιτητές Ιατρικών Επιστημών
«Νιώθουμε ιδιαίτερη χαρά όταν μαθητές με τους εκπαιδευτικούς τους μας επισκέπτονται και γεμίζουν με χαρά και χαμόγελα το Δημαρχείο»,
Ο  Δήμαρχος Εμμανουήλ Φραγκούλης συναντήθηκε με  τον πρόεδρο Κωστή Πανταζή και μέλη του Δ.Σ. του Επιστημονικού Συλλόγου Ελεύθερων Επαγγελματιών

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας στις 29.07.2020

ethnosimo-nomarxias

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  Ιεράπετρα  24-07-2020
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                                            Αριθμός πρωτ.: 8870
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Πληροφ.: Πρόεδρο Δ.Σ
Τηλ.   :  28423-40365

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Α. Προς τον κ. Δήμαρχο

Β. Προς τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους:

  1. Αγγελάκη Γεώργιο 14. Μουζουράκη Αλέξανδρο
  2. Αντωνάκη Γεώργιο 15. Πανταζή Αργύρη
  3. Ασπραδάκη Γεώργιο 16. Παπαδάκη Νεκτάριο
  4. Αστροπεκάκη Κωνσταντίνο 17. Παπαδοπετράκη Ανδρέα
  5. Βλάσση Ελένη 18. Πετρά Αντώνιο
  6. Βρυγιωνάκη Εμμανουήλ 19. Προϊστάκη Γεώργιο
  7. Γεωργαλάκη Εμμανουήλ 20. Σαραντώνη Ιωάννη
  8. Ζερβάκη Εμμανουήλ 21. Σαρρή Παναγιώτη
  9. Κοτσιφάκη Μαρία 22. Σκυβάλου-Ρουμελιωτάκη Μαρία
10. Κουγιουμουτζάκη Γεώργιο 23. Χατζάκη Σταύρο
11. Μαστοράκη Πέτρο 24. Χατζημαρκάκη Χρυσούλα (Χρύσα)
12. Ματζαράκη Νικόλαο 25. Χηνόπουλο Αθανάσιο
13. Μεραμβελιωτάκη Νικόλαο 26. Ψιμουλάκη Μιχαήλ

Γ. Προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Ιεράπετρας κ. Χατζάκη Γεώργιο, με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη του συμβουλίου της Κοινότητας, για το θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Δ. Προς τους Προέδρους των Κοινοτήτων του Δήμου Ιεράπετρας, με την παράκληση να ενημερώσουν τα μέλη των συμβουλίων τους, για το θέμα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Αλεξάκη  Εμμανουήλ (Ρίζας) 11. Λαμπράκη Κωνσταντίνο (Μεταξοχωρίου)
  2. Βερίγο Χρήστο (Μακρυλιάς) 12. Παντελάκη Αλέξανδρο (Μύρτου)
  3. Βολυράκη Μαρία  (Μαλών) 13. Πετσαγγουράκη  Αιμίλιο (Χριστού)
  4. Δαμασκηνάκη Ιωάννη (Μουρνιών) 14. Πιτροπάκη Μιχαήλ (Σχινοκαψάλων)
  5. Σπυριδάκη-Μπεκράκη Φωτεινή (Γδοχίων) 15. Πυργιωτάκη Εμμανουήλ (Λάκη)  (Κ.Χωριού)
  6. Ζαχαρόπουλο Βασίλειο (Ανατολής) 16. Ραπάνη  Γεώργιο  (Π.Άμμου)
  7. Ζουμπουλάκη Ιωάννη (Σταυροχωρίου) 17. Σκουλούδη Εμμανουήλ (Μεσελέρων)
  8. Κουρμουλάκη Εμμανουήλ (Ορεινού) 18. Ταυλάκη Γεώργιο  (Μύθων)
  9. Κρασσά Κωνσταντίνο (Καλαμαύκας) 19. Τσαμπανάκη Εμμανουήλ (Αγ.Στεφάνου)
10. Κυδωνάκη Εμμανουήλ (Αγ.Ιωάννη) 20. Χαλκιαδάκη Μαρία (Καβουσίου)

Σας προσκαλούμε στις 29 Ιουλίου 2020, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 14.30 σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2020 (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη).
 2. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού 2ου τριμήνου 2020 (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη).
 3. Αποδοχή χρηματοδότησης της 2ης Τροποποίησης της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό .Παντοπωλείο Δήμου Ιεράπετρας» με Κωδικό ΟΠΣ 5001849 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020» και της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη).
 4. Κατανομή πιστώσεων για συντηρήσεις σχολικών κτιρίων (Εισηγητής: Παναγιώτης Σαρρής).
 5. Ανάκληση της με αρ.32/2020 απόφασης Δ.Σ. και λήψη νέας, που αφορά στην επιχορήγηση του Συλλόγου Φίλων Μουσικής Ιεράπετρας (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη).
 6. Επιχορήγηση Συλλόγου Φίλων Νοσοκομείου Ιεράπετρας (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη).
 7. Ορισμός αναπληρωτή γραμματέα στην Επιτροπή Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη).
 8. Παραχώρηση χώρων στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας» για πραγματοποίηση εκδηλώσεων, στο πλαίσιο των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων «ΚΥΡΒΕΙΑ 2020» (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη).
 9. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης του μη λειτουργούντος δημοτικού σχολείου Ορεινού στον Πολιτιστικό Σύλλογο Ορεινού (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη).
 10. Πρόταση του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ» για τις Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Εισηγητής: Ανδρέας Παπαδοπετράκης).
 11. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του 1ου υποέργου «Κατασκευή δεξαμενής άρδευσης στην Τ.Κ. Σταυροχωρίου Δήμου Ιεράπετρας», του έργου «Κατασκευή δεξαμενών στη Δ.Ε. Μακρύ Γιαλού» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Γεωργαλάκης).
 12. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του 2ου υποέργου «Κατασκευή δεξαμενής άρδευσης στην Τ.Κ. Σχινοκαψάλων Δήμου Ιεράπετρας», του έργου «Κατασκευή δεξαμενών στη Δ.Ε. Μακρύ Γιαλού» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Γεωργαλάκης).
 13. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του 3ου υποέργου «Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης στην Τ.Κ. Ορεινού Δήμου Ιεράπετρας», του έργου «Κατασκευή δεξαμενών στη Δ.Ε. Μακρύ Γιαλού» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Γεωργαλάκης).
 14. Χορήγηση παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου «Ανακαίνιση Γηροκομείου Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Γεωργαλάκης).
 15. Έγκριση κοπής και αντικατάστασης δέντρων (Εισηγητής: Εμμανουήλ Γεωργαλάκης).
 16. Συγκρότηση Επιτροπής Δημοτικών Υποτροφιών Ιακώβου Μελά (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη).
 17. Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών & Υπηρεσιών έτους 2020 (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη).

 

Επισήμανση: Σύμφωνα με τη με αρ. 163/29-5-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας  (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7)  οι δια ζώσης συνεδριάσεις εξακολουθούν να πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.

 

Ο Πρόεδρος  Δ.Σ.
Ευάγγελος Μπινιχάκης