Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 03.08.2020

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σύσκεψη υπό την Υφυπουργό Εσωτερικών Βιβή Χαραλαμπογιάννη, τον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Η  Διεύθυνση Ύδρευσης  Άρδευσης  Αποχέτευσης του Δήμου Ιεράπετρας ενημερώνει ότι λόγω σπασίματος στον κεντρικό αγωγό ύδρευσης θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης σε αρκετές περιοχές, από  Νέα Ανατολή, Στόμιο έως και την πόλη της Ιεράπετρας.   Συνεργείο της Υπηρεσίας εργάζεται στο σημείο για την αποκατάσταση της ζημιάς.  Ευχαριστούμε για την κατανόηση. Ο […]

Τις υπηρεσίες τους προσέφεραν στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας  19 Αμερικανοί φοιτητές Ιατρικών Επιστημών
«Νιώθουμε ιδιαίτερη χαρά όταν μαθητές με τους εκπαιδευτικούς τους μας επισκέπτονται και γεμίζουν με χαρά και χαμόγελα το Δημαρχείο»,
Ο  Δήμαρχος Εμμανουήλ Φραγκούλης συναντήθηκε με  τον πρόεδρο Κωστή Πανταζή και μέλη του Δ.Σ. του Επιστημονικού Συλλόγου Ελεύθερων Επαγγελματιών

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 03.08.2020

ethnosimo-nomarxias

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ            

Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31
Ταχ.Κώδικας: 72200 Ιεράπετρα
Πληροφορίες: Μαριδάκη Αρετή
Τηλέφωνο: (28423) 40361
Fax: (28420) 26110
E-mail: amaridaki@0448.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣ
Τακτικά μέλη
Χατζημαρκάκη Χρύσα
Μαστοράκη Πέτρο
Μπινιχάκη Ευάγγελο
Βρυγιωνάκη Εμμανουήλ
Πετρά Αντώνιο
Πανταζή Αργύρη

Αναπληρωματικά μέλη
Αστροπεκάκη Κων/νο
Παπαδοπετράκη Ανδρέα
Αγγελάκη Γεώργιο
Σαρρή Παναγιώτη

Ιεράπετρα 30-07-2020
Aρ.πρωτ: 9087

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» 

Έχοντας υπόψη: α) το άρθρο 184 Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α/30-10-2019),

β)το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Καταπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/ 11-03-2020).

γ) την με αρ.18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας.

δ) το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις σας προσκαλούμε σε τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση  της Οικ. Επιτροπής Δήμου Ιεράπετρας στις  3 Αυγούστου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00  για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Θεοδόσιος Καλαντζάκης

 

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

Θέμα 1ο: Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την “Προμήθεια ειδών Καθαριότητας και Ευπρεπισμού” & Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας.

Εισηγητής : Μαρία Πετράκη-Χρύσα Χατζημαρκάκη

Θέμα 2οΕγκριση πρακτικών δημοπρασίας για τον Καθαρισμός νήσου Χρυσής (τουριστικής περιόδου) κατακύρωση σύμβασης.

Εισηγητής : Μαρία Πετράκη-Χρύσα Χατζημαρκάκη

Θέμα 3ο: ΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την υλοποίηση της πράξης: Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Ιεράπετρας (κατακύρωση σύμβασης).

Εισηγητής : Γ. Ψαρρός

Θέμα 4ο: Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη διεκπεραίωση εργασιών στο Κτηματολογικό Γραφείο Αθηνών που αφορούν σε ακίνητα του Δήμου Ιεράπετρας.

Εισηγητής : Μαρία Πετράκη-Χρύσα Χατζημαρκάκη

Θέμα 5ο: ΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου “Βελτίωση πρόσβασης στο Σελάκανο” (ανάδειξη προσωρινού αναδόχου).

Εισηγητής : Γ. Βαρδάκης

Θέμα 6ο: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την “Κατασκευή Μονάδας Διαχείρισης και Κομποστοποίησης Βιοαποβλήτων Ιεράπετρας στη θέση Πλατιά Όψη, του Δήμου Ιεράπετρας” (κατακύρωση σύμβασης).

Εισηγητής : Γ. Βαρδάκης