Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 30.12.2019

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Χημικές Αναλύσεις Νερού Ύδρευσης
Πρόσκληση για τη Συνεδρίαση του ΔΣ τη Δευτέρα 17/06/2024
Aνακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Τον πρόεδρο και μέλη του Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου Ιεράπετρας δέχθηκε στο γραφείο του ο Δήμαρχος Εμμανουήλ Φραγκούλης.
Συνάντηση με τον πρόεδρο και μέλη του Δ.Σ. του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος  Τμήμα Ανατολικής Κρήτης

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 30.12.2019

ethnosimo-nomarxias

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ            

Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31
Ταχ.Κώδικας: 72200 Ιεράπετρα
Πληροφορίες: Μαριδάκη Αρετή
Τηλέφωνο: (28423) 40361
Fax: (28420) 23999
E-mail: amaridaki@0448.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣ
Τακτικά μέλη
Χατζημαρκάκη Χρύσα
Μαστοράκη Πέτρο
Μπινιχάκη Ευάγγελο
Βρυγιωνάκη Εμμανουήλ
Πετρά Αντώνιο
Πανταζή Αργύρη

Αναπληρωματικά μέλη
Αστροπεκάκη Κων/νο
Παπαδοπετράκη Ανδρέα
Αγγελάκη Γεώργιο
Σαρρή Παναγιώτη

Ιεράπετρα 23-12-2019
Aρ.πρωτ: 19714

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

[dropcap]Κ[/dropcap]αλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 στον 1ο όροφο, την 30η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσης στο συνημμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Θεοδόσιος Καλαντζάκης

 

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

Θέμα 1ο: Απαλλαγή υπολόγων (προέδρων Τοπικών Κοινοτήτων και Δημ. Κοινότητας Ιεράπετρας) πάγιας προκαταβολής.

Εισηγητής: Χρύσα Χατζημαρκάκη  – Μαρίνα Φανουράκη

Θέμα 2ο: Έγκριση οικονομικών καταστάσεων του ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. Δήμου Ιεράπετρας οικονομικού έτους 2019.

Εισηγητής: Χρύσα Χατζημαρκάκη

Θέμα 3ο: Τροποποίηση (3η)προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. Δήμου Ιεράπετρας οικονομικού έτους 2019.

Εισηγητής :Χρύσα Χατζημαρκάκη

Θέμα 4ο:΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου «εργασίες επισκευών των φθορών του παραχωρημένου κτιρίου στο Θ.Π ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ (κατακύρωση σύμβασης).

Εισηγητής: Ευάγγελος Βαρδάκης

Θέμα 5ο: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την προμήθεια καυσίμων Δήμου και ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Δήμου Ιεράπετρας (άνοιγμα οικον. Προσφορών).

Εισηγητής: Μαρία Πετράκη-Χρύσα Χατζημαρκάκη

Θέμα 6ο: Τροποποίηση (3η) προϋπολογισμού  του ΝΠΔΔ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ  Δήμου Ιεράπετρας οικονομικού έτους 2019.

Εισηγητής :Χρύσα Χατζημαρκάκη