Πρόσκληση σε συνεδρίαση ΝΠΔΔ «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της
Το ΚΑΠΗ Δήμου Ιεράπετρας διοργανώνει διήμερη εκδρομή στην περιοχή του Ρεθύμνου στις 21-4-2024.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε  συνεδρίαση  Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρακαι ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Ιεράπετρας που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 στην  αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:      Εσωτ. διανομή:         1. Γραφείο κ. Δημάρχου 2. […]

Εκπόνηση Μελέτης (Τ.Χ.Σ)
Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

Πρόσκληση σε συνεδρίαση ΝΠΔΔ «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΝΠΔΔ «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»
Ιεράπετρα 03-07-2015

Αρ. πρωτ. 217
Ταχ.Δ/νση: Πλ. Κανουπάκη 01
Τ.Κ 72200
Τηλ.: 2842340324
Πληροφορίες: Εμμ. Χριστάκης
e-mail: athmschep@0448.syzefxis.gov.gr
ΠΡΟΣ: κ.κ.
Καββουσανάκη Σοφία
Κουγιουμουτζάκη Γεώργιο
Λουτσέτη Εμμανουήλ
Μακρυγιάννη Βασίλειο
Μαστοράκη Πέτρο
Σουραβλή Χριστόφορο
Σουργιαδάκη Αικατερίνη
Τσαγκαράκη Νικόλαο
Φουκαράκη Χαρίλαο
Ψαρουδάκη Μιχαήλ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε συνεδρίαση
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση στις 07 Ιουλίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας με θέμα:

Παραχώρηση χρήσης του αύλειου χώρου του 2ου Δημοτικού σχολείου Ιεράπετρας, στο ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α.ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ» για τις εκδηλώσεις «ΚΥΡΒΕΙΑ 2015»
Εσωτ. διανομή: 1. Γραφείο κ. Δημάρχου
2. Γραφείο Τύπου
3. Γραφείο Προγραμματισμού

Ο Πρόεδρος

Ηλίας Νταραράς