Συγκρότηση Επιτροπής ανάδειξης αρχαιοτήτων Δήμου Ιεράπετρας

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Ο Δήμος Ιεράπετρας ενημερώνει ότι κατά τις ημέρες του  καύσωνα και για την προστασία των αστέγων
Από τη Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής, Δημόσιας Υγείας, παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου Ιεράπετρας ανακοινώνετα

ΚΥΡΒΕΙΑ 2024 – ΠΕΜΠΤΗ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ 1.ΜΥΡΤΟΣ Αυλή Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου Ρεσιτάλ κιθάρας  με  τον διαπρεπή κιθαρίστα  ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΤΡΩΝΑΚΗ Έναρξη: 9:30 μ.μ Είσοδος: Ελεύθερη Οργάνωση : Πολιτιστική Επιτροπή Μύρτου 2.ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ (ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ ΑΡΧΕΙΩΝ) ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 142 ΤΗΛ. 2813 013 218 – 6932 858624 Facebook – ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ www.theatrikiskini.gr Email: […]

Με εξαιρετική επιτυχία και με την παρουσία πλήθος κόσμου πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση  «Πόντος – Κρήτη,
Με την προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων  Νομού Λασιθίου Χρύσα Σοφιανού,  είχε συνάντηση ο Δήμαρχος Ιεράπετρας

Συγκρότηση Επιτροπής ανάδειξης αρχαιοτήτων Δήμου Ιεράπετρας

dimos-photomark-only-logoΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ

1η web ανάρτηση

(web) Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Aριθμός Πρακτικού  :  22/2014
Αριθμός Απόφασης : 340/15.12.2014
ΑΔΑ:   7ΚΕΧΩΡ8-ΖΔ2

Θέμα :   Συγκρότηση Επιτροπής ανάδειξης αρχαιοτήτων Δήμου Ιεράπετρας

………….

[dropcap]Ο[/dropcap] Πρόεδρος, εισηγούμενος το  46ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης,  είπε ότι το δημοτικό μας συμβούλιο με τη με αρ. 263/2014 (ΑΔΑ ΩΟΕ9ΩΡ8-ΣΩΘ) απόφασή του, έχει εγκρίνει τη σύσταση Επιτροπής ανάδειξης αρχαιοτήτων Δήμου Ιεράπετρας η οποία έχει αποκλειστικό στόχο την ανάδειξη της Αρχαίας Ιεράπετρας και πρότεινε να συμμετέχουν στην επιτροπή:

[separator top=”5″ style=”shadow”]
Σημείωση : Η απόφαση του Δ.Σ 263/2014 (ΑΔΑ ΩΟΕ9ΩΡ8-ΣΩΘ)  αναφέρει :

«Η επιτροπή θα έχει αποκλειστικό στόχο την ανάδειξη της Αρχαίας Ιεράπετρας. Το τελικό προϊόν αυτής της Επιτροπής θα τίθεται στη διάθεση του Δήμου και των εμπλεκομένων Υπηρεσιών. Οι άξονες της δουλειάς αυτής της Επιτροπής θα είναι:

 1. Ανάδειξη Ρωμαϊκής Ιεράπετρας
 2. Ανάδειξη Μινωικής Ιεράπετρας
 3. Βυζαντινή περίοδος
 4. Ενετική περίοδος
 5. Ενάλια αρχαιολογία
 6. Πίεση για την ίδρυση σύγχρονου αρχαιολογικού Μουσείου
 7. Καταγραφή των αρχαιολογικών χώρων και οικοπέδων
 8. Καταγραφή των ξενιτεμένων θησαυρών της Ιεράπετρας
 9. Υπόδειξη, σε συνεργασία με τους συμπολίτες μας νέων άγνωστων σε εμάς χώρων
 10. Ανάδειξη του εθελοντισμού
 11. Ενεργοποίηση Φορέων και επιστημόνων με την προσδοκία ότι έτσι θα μπορούμε να ξεπεράσουμε γρήγορα τη γραφειοκρατία, τεχνικά εμπόδια και οικονομικές δυσχέρειες. »

[separator top=”5″ style=”shadow”]

……και πρότεινε να συμμετέχουν στην επιτροπή:

Τακτικά Μέλη

 1. Ελένη Βλάση
 2. Αικατερίνη Αναστασιάδη
 3. Ευάγγελος Βαρδάκης
 4. Αρχιμανδρίτης Κύριλλος Διαμαντάκης
 5. Ιωάννης Μαστοράκης
 6. Αθηνά Τσαμπανάκη
 7. Ιωάννης Ροβυθάκης
 8. Εμμανουήλ Σαρικλάκης
 9. Χρυσοβαλάντης Στειακάκης
 10. Γεώργιος Σωμαράκης
 11. Μιχαήλ Χατζηνάκης

Αναπληρωματικά Μέλη:

 1. Ευπραξία Κοκολάκη
 2. Στέφανος Καραχάλιος
 3. Λεωνίδας Κουδουμογιαννάκης
 4. Γεώργιος Λαμπράκης
 5. Γεώργιος Μανιαδάκης
 6. Μυρτώ Μαρκοπούλου
 7. Αλέξανδρος Μουζουράκης
 8. Δημήτριος Τουρλούκης
 9. Εμμανουήλ Φραγκούλης

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει. Το Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

 1. Την εισήγηση – πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ.
 2. Τη με αρ. 263/2014 απόφασή του Δ.Σ.
 3. Τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί Επιτροπή ανάδειξης αρχαιοτήτων Δήμου Ιεράπετρας, για τη δημοτική περίοδο 2014 – 2019, αποτελούμενη από τους :

Τακτικά Μέλη

 1. Ιωάννης Ροβυθάκης Πρόεδρος
 2. Αρχιμανδρίτης Κύριλλος Διαμαντάκης
 3. Ελένη Βλάση
 4. Αικατερίνη Αναστασιάδη
 5. Ευάγγελος Βαρδάκης
 6. Ιωάννης Μαστοράκης
 7. Αθηνά Τσαμπανάκη
 8. Εμμανουήλ Σαρικλάκης
 9. Χρυσοβαλάντης Στειακάκης
 10. Γεώργιος Σωμαράκης
 11. Μιχαήλ Χατζηνάκης

Αναπληρωματικά Μέλη:

1. Ευπραξία Κοκολάκη
2. Στέφανος Καραχάλιος
3. Λεωνίδας Κουδουμογιαννάκης
4. Γεώργιος Λαμπράκης
5. Γεώργιος Μανιαδάκης
6. Μυρτώ Μαρκοπούλου
7. Αλέξανδρος Μουζουράκης
8. Δημήτριος Τουρλούκης
9. Εμμανουήλ Φραγκούλης

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 340/2014

Ο Πρόεδρος   Ιωάννης Τζιρβελάκης
Ο  Γραμματέας   Μιχαήλ Σπυριδάκης

[separator top=”10″ style=”shadow”]

Παράρτημα πληροφοριών & υπερσυνδέσεων
[checklist icon=”arrow” iconcolor=”” circle=”yes”]

[/checklist]

[separator top=”30″ style=”shadow”]

Πληροφορίες σύνταξης – ανάρτησης

Γραμματειακή υποστήριξη : Εμμανουέλα Λιαπάκη

[xyz-ihs snippet=”Adminsignature”]