Ανακήρυξη συνδυασμών από το Πρωτοδικείο Λασιθίου για τις Δημοτικές Εκλογές της 18ης Μάιου 2014

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).

ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΗ Παραδοσιακοί χοροί και μουσική  ΚΡΗΤΗ  – ΠΟΝΤΟΣ   ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Με τη χορευτική ομάδα  της  ΛΕΣΧΗΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ με χοροδιδάσκαλο τη  Ματίνα Τσουφίδου και τη   σχολή παραδοσιακών χορών του  Δημήτρη Καπαράκη  με το  συγκρότημα  του Γιάννη Λεμονάκη. Συνδιοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης – Δήμος Ιεράπετρας Πλατεία Επισκοπής – Είσοδος ελεύθερη Έναρξη: 21:00 μ.μ ΓΡΑ […]

Στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» του Πράσινου Ταμείου υπογράφτηκε στις 27/1/2023
Το ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ Ιεράπετρας προσκαλεί όλους  μας  να  «Λερωθούμε» παίζοντας,
Σας ενημερώνουμε ότι η  εκδήλωση με τη χορευτική ομάδα  της  Λέσχης  Ποντίων Καβάλας με χοροδιδάσκαλο τη 
Λόγω βλάβης, δεν έγινε ζωντανή μετάδοση σε όλη την διάρκεια του Δημοτικού στις 10/07/2024.

Ανακήρυξη συνδυασμών από το Πρωτοδικείο Λασιθίου για τις Δημοτικές Εκλογές της 18ης Μάιου 2014

[dropcap]Α[/dropcap]κολουθεί η απόφαση Νο 13/2014 του Πολυμελές Πρωτοδικείου Λασιθίου με την οποία ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ τους Συνδυασμούς των υποψηφίων Δημάρχων, Δημοτικών Συμβούλων, των συμβούλων των δημοτικών και κοινοτικών κοινοτήτων και των εκπροσώπων των τοπικών κοινοτήτων του ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ για τις Δημοτικές Εκλογές της 18ης Μάιου 2014.
Επισημάνσεις  : 1η Εάν υπάρξει τροποποίηση της απόφασης του Πρωτοδικείου (επειδή σε μία παράγραφο δεν αναφέρει όλες τις τοπικές κοινότητες) θα γίνει η ανάλογη προσθήκη και 2η έχει ζητηθεί από τους συνδυασμούς (προεκλογικό πρόγραμμα, βιογραφικά, σήμα συνδυασμού, φωτογραφίες, στοιχεία επικοινωνίας εκλογικών κέντρων, πρόγραμμα επισκέψεων  κλπ ) έτσι ώστε να αναρτηθεί στον ιστοχώρο  μας, ανά συνδυασμό, ξεχωριστό  αφιέρωμα τις προσεχείς ημέρες.

[separator top=”10″ style=”shadow”]

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 

Αριθμός Απόφασης:      13/2014

ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Αποτελούμενο από τους Δικαστές Ιωάννη Γερωνυμάκη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Κωνσταντίνο Χατζηϊωαννίδη, Πρωτοδίκη, Βαρβάρα Παπαγιαννάκη Πρωτοδίκη – Εισηγήτρια και τη Γραμματέα Ειρήνη Δατσέρη.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στη Νεάπολη την 3 Μαΐου 2014 για να προβεί στην ανακήρυξη των υποψηφίων Δημάρχων, Δημοτικών Συμβούλων, Συμβούλων των Δημοτικών Κοινοτήτων και Συμβούλων και εκπροσώπων των Τοπιών Κοινοτήτων του ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ των εκλογών για την ανάδειξη Δημοτικών Αρχών της 18ης Μάιου 2014.

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 1 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης κα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης» το Δικαστήριο αυτό είναι αρμόδιο για να ανακηρύξει κατά την παρούσα δημόσια συνεδρίαση του που είναι η 15η ημέρα πριν από τις Δημοτικές εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2010 του συνδυασμούς των υποψηφίων Δημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων των εκλογικών περιφερειών, Δημοτικών Κοινοτήτων και Τοπικών Κοινοτήτων του ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ που δηλώθηκαν νόμιμα.

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης κα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης»

«1. Ο δήμος διοικείται από το δημοτικό συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας ζωής, την εκτελεστική επιτροπή και τον δήμαρχο.

2. Το δημοτικό συμβούλιο αποτελείται από δεκατρία (13) μέλη σε δήμους με πληθυσμό έως δύο χιΛιάδες (2.000) κατοίκους, δεκαεπτά (17) σε δήμους με πληθυσμό από δύο χιλιάδες έναν έως πέντε χιλιάδες (2.001 – 5.000) κατοίκους, είκοσι ένα (21) οε δήμους με πληθυσμό από πέντε χιλιάδες έναν έως δέκα χιλιάδες (5.001 – 10.000) κατοίκους, είκοσι επτά (27) σε δήμους με πληθυσμό από δέκα χιλιάδες έναν έως τριάντα χιλιάδες (10.001 – 30.000) κατοίκους, τριάντα τρία (33) σε δήμους με πληθυσμό από τριάντα χιλιάδες έναν έως εξήντα χιλιάδες (30.001-60.000) κατοίκους, σαράντα ένα (41) σε δήμους με πληθυσμό από εξήντα χιλιάδες έναν έως εκατό χιλιάδες (60.001 – 100.000) κατοίκους, σαράντα πέντε (45) σε δήμους με πληθυσμό από εκατό χιλιάδες έναν έως εκατόν πενήντα χιλιάδες (100.001 – 150.000) κατοίκους, σαράντα εννέα (49) σε δήμους με πληθυσμό από εκατόν πενήντα χιλιάδες έναν (50.001) και άνω κατοίκους».

Κατά το άρθρο 8 του ίδιου νόμου «1. Τα Όργανα ης δημοτικής κοινότητας είναι:

α) Το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας,

β) Ο πρόεδρος του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας.

2. Όργανα της τοπικής κοινότητας είναι:

α) το συμβούλιο της τοπικής κοινότητας,

β) ο πρόεδρος του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας,

γ) ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας, προκειμένου για τοπικές κοινότητες μέχρι τριακόσιους (300) κατοίκους.

3. Σε δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό έως δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας αποτελείται από πέντε (5) μέλη. Σε δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό από δέκα χιλιάδες έναν (10.001) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) κατοίκους το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας αποτελείται από έντεκα (11) μέλη. Σε δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό από πενήντα χιλιάδες έναν (50.001) και άνω κατοίκους το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας αποτελείται από δεκαπέντε (15) μέλη.

4. Σε τοπικές κοινότητες με πληθυσμό έως τριακόσιους (300) κατοίκους εκλέγεται ένας (1) εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας. Σε τοπικές κοινότητες με πληθυσμό από τριακόσιους έναν (301) έως δύο χιλιάδες (2.000) κατοίκους, το συμβούλιο τοπικής κοινότητας αποτελείται από τρία (3) μέλη».

Κατά το άρθρο 18 του ίδιου νόμου «

1. Η εκλογή του δημάρχου, των δημοτικών συμβούλων, των συμβούλων των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων και του εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας γίνεται κατά συνδυασμούς. Υποψηφιότητες εκτός συνδυασμών αποκλείονται.

2. Κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει:

α) Τον υποψήφιο δήμαρχο,

β) Τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους, σε αριθμό ίσο τουλάχιστον με τον αριθμό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας με δυνατότητα προσαύξησης έως και πενήντα τοις εκατό (50%). Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω. Στις μονοεδρικές Εκλογικές περιφέρειες ο αριθμός των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων μπορεί να προσαυξηθεί έως τρεις,

γ) Τους υποψήφιους συμβούλους της δημοτικής κοινότητας. Ο αριθμός των υποψήφιων συμβούλων της κάθε δημοτικής κοινότητας είναι ίσος τουλάχιστον με τον αριθμό των μελών του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας, με δυνατότητα προσαύξησης κατά έναν.

δ) Τους υποψήφιους συμβούλους της τοπικής κοινότητας ή τους εκπροσώπους της τοπικής κοινότητας. Ο αριθμός των υποψήφιων συμβούλων της κάθε τοπικής κοινότητας είναι ίσος τουλάχιστον με τον αριθμό των μελών του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας, με δυνατότητα προσαύξησης κατά έναν. Ο αριθμός των υποψήφιων εκπροσώπων κάθε τοπικής κοινότητας ορίζεται μέχρι δύο.

3. Ο αριθμός των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων, συμβούλων δημοτικής κοινότητας και συμβούλων τοπικής κοινότητας από κάθε φύλο ανέρχεται τουλάχιστον στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του δημοτικού συμβουλίου ή του συμβουλίου δημοτικής ή τοπικής κοινότητας που υπολογίζεται διακεκριμένα για κάθε δημοτικό συμβούλιο και κάθε συμβούλιο δημοτικής ή τοπικής κοινότητας. Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι τουλάχιστον ίσο με το μισό της. Στην περίπτωση κατά την οποία ο αριθμός των υποψήφιων μελών του δημοτικού συμβουλίου ή του συμβουλίου δημοτικής ή τοπικής κοινότητας είναι μικρότερος του συνολικοί) αριθμού των αντίστοιχων μελών, σύμφωνα και με την παράγραφο 2 ίου επόμενου άρθρου, το ανωτέρω ποσοστό υπολογίζεται επί του αριθμού των αντίστοιχων μελών, που περιλαμβάνονται στη γραπτή δήλωση του συνδυασμού.

4. Υποψηφιότητα από το ίδιο πρόσωπο και για την εκλογή του ως δημάρχου, ως μέλους δημοτικού συμβουλίου, ως μέλος συμβουλίου δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ή ως εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας δεν επιτρέπεται. 5. Κανείς δεν επιτρέπεται να συμμετέχει σε περισσότερους συνδυασμούς».

Τέλος σύμφωνα με το άρθρο 19 του ίδιου νόμου «

1. Ο συνδυασμός καταρτίζεται με γραπτή δήλωση που υπογράφουν όλοι οι υποψήφιοι που τον αποτελούν.

Στη δήλωση του συνδυασμού αναγράφονται κατά σειρά:

α) Το τυχόν όνομα και έμβλημα του συνδυασμού,

β) Το επώνυμο, το κύριο όνομα και το πατρώνυμο του υποψήφιου δημάρχου, με την αντίστοιχη ένδειξη, η οποία τίθεται είτε δίπλα είτε κάτω από το όνομα του υποψήφιου δημάρχου. Εάν δεν αναγραφεί ένδειξη, ο πρώτος υποψήφιος του συνδυασμού θεωρείται υποψήφιος δήμαρχος,

γ) Ακολουθούν, κατά εκλογική περιφέρεια, με αλφαβητική σειρά, οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι του συνδυασμού, με αλφαβητική σειρά, με σημείωση παραπλεύρως και εντός παρενθέσεως της εκλογικής περιφέρειας στην οποία είναι υποψήφιοι,

δ) Ακολουθούν κατά δημοτική ή τοπική κοινότητα με αλφαβητική σειρά το επώνυμο και το όνομα των υποψήφιων μελών του συμβουλίου της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ή των υποψήφιων εκπροσώπων τοπικής κοινότητας με αλφαβητική σειρά.

2. Η δήλωση του συνδυασμού είναι νόμιμη:

α) Εάν περιλαμβάνονται σε αυτήν υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι για το ένα δεύτερο (1/2) του συνόλου των εκλογικών περιφερειών και ο αριθμός των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας,

β) Εάν περιλαμβάνονται σε αυτήν υποψήφιοι σύμβουλοι για το ένα τρίτο (1/3) του συνόλου των δημοτικών κοινοτήτων και ο αριθμός των υποψήφιων συμβούλων κάθε δημοτικής κοινότητας είναι τουλάχιστον ίσος με τα τρία πέμπτα (3/5) του αριθμού των μελών του συμβουλίου της.

γ) Εάν περιλαμβάνονται σε αυτήν υποψήφιοι σύμβουλοι για το ένα τρίτο (1/3) του συνόλου των τοπικών κοινοτήτων που εκλέγουν τριμελή συμβούλια και εφόσον υπάρχει τουλάχιστον ένας υποψήφιος. Η μη ύπαρξη υποψήφιου εκπροσώπου τοπικής κοινότητας δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της δήλωσης του συνδυασμού. Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι τουλάχιστον ίσο με το μισό της.

3. Στη δήλωση επισυνάπτεται για κάθε υποψήφιο του συνδυασμού:

α) Πιστοποιητικό εγγραφής στο δημοτολόγιο του δήμου, όπου είναι υποψήφιος,

β) Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου ότι δεν έχει στερηθεί κανένα πολιτικό του δικαίωμα ή ότι έληξε η πρόσκαιρη αποστέρηση των δικαιωμάτων αυτών ή θα έχει λήξει την ημέρα της εκλογής, καθώς και ότι δεν συντρέχουν τα κωλύματα εκλογιμότητας του άρθρου 14.

γ) Αποδεικτικό είσπραξης Δ.Ο.Υ., από το οποίο προκύπτει ότι κάθε υποψήφιος δήμαρχος, δημοτικός σύμβουλος και σύμβουλος δημοτικής κοινότητας, του άρθρου 2 της παραγράφου 4 του παρόντος νόμου, έχει καταθέσει υπέρ του Δημοσίου, αντίστοιχα, το ποσό των εκατό ευρώ (100), πενήντα ευρώ (50) και πενήντα ευρώ (50). Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών μπορεί να γίνει αναπροσαρμογή των ποσών αυτών. Αντίστοιχο αποδεικτικό Δ.Ο.Υ. δεν απαιτείται για το αξίωμα του μέλους του συμβουλίου των δημοτικών κοινοτήτων του άρθρου 2 της παραγράφου 2 του παρόντος νόμου, του μέλους του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας, καθώς και του τοπικού εκπροσώπου,

δ) Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου συμβούλου της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ότι είναι κάτοικος της περιφέρειας της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας στην οποία είναι υποψήφιος.

4. Επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί πέραν του κυρίου ονόματος του υποψηφίου και υποκοριστικό αυτού, εφόσον με αυτό είναι ευρύτερα γνωστός. Στην περίπτωση αυτή το υποκοριστικό ακολουθεί το κύριο όνομα και τίθεται σε παρένθεση. Για τις γυναίκες μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρώτο επώνυμο είτε το πατρικό είτε του συζύγου, ανεξαρτήτως με ποιο επώνυμο είναι εγγεγραμμένες στην οικογενειακή τους μερίδα.

5. Στη δήλωση μπορεί να ορίζεται όνομα και έμβλημα συνδυασμού. Απαγορεύεται να ορίζεται ή να χρησιμοποιείται ως όνομα ή ως έμβλημα σύμβολο θρησκευτικής λατρείας ή σημαία ή άλλο παρόμοιο σύμβολο κράτους ή σημείο ιδιαίτερης ευλάβειας, στέμμα, όνομα ή έμβλημα πολιτικής οργάνωσης, φωτογραφώ προσώπου, που περιλαμβάνεται στο συνδυασμό, έμβλημα κράτους, που ίσχυε παλαιότερα ή ισχύει ακόμη, καθώς και σύμβολα ή εμβλήματα του δικτατορικού καθεστώτος της 21ης Απριλίου 1967 ή φωτογραφίες προσώπων που έχουν καταδικαστεί για τη συμμετοχή τους σε αυτό. Αν γίνουν περισσότερες δηλώσεις με το ίδιο όνομα ή έμβλημα, δικαίωμα χρήσης έχει όποιος το έχει δηλώσει πρώτος. Αν γίνει παράβαση των διατάξεων αυτής της παραγράφου και η παράβαση βεβαιωθεί από το αρμόδιο δικαστήριο, η δήλωση είναι απαράδεκτη.

6. Αν δεν έχει τηρηθεί κάποια από τι^ διατυπώσεις ή δεν υπάρχει κάποια από τις προϋποθέσεις ή κάποιο από τα στοιχεία που προβλέπουν οι παράγραφοι 1 και 3 του παρόντος άρθρου και αυτό βεβαιωθεί από το δικαστήριο η δήλωση είναι απαράδεκτη. Ειδικότερα, αν έχει συνταχθεί η δήλωση του συνδυασμού που προβλέπει η παράγραφος 1, με διαφορετικό τρόπο, δεν είναι απαράδεκτη, εφόσον περιλαμβάνει ρητή δήλωση που ορίζει τον υποψήφιο δήμαρχο. Απαράδεκτη είναι και η εκπρόθεσμη δήλωση, καθώς και η δήλωση που περιλαμβάνει λιγότερους υποψηφίους από τα ελάχιστα όρια της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και της παραγράφου 3 του προηγούμενου άρθρου.

7. Η δήλωση επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή, ύστερα από παραγγελία των προσώπων που την υποβάλουν ή ενός εκλογέα δημότη ή παραδίδεται με απόδειξη στον πρόεδρο του πρωτοδικείου είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ψηφοφορία. Έως τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται μόνο να συμπληρωθεί ο συνδυασμός έως τον επιτρεπόμενο αριθμό των υποψήφιων συμβούλων με συμπληρωματική δήλωση του υποψήφιου δημάρχου.

Στη δήλωση αυτή επισυνάπτονται τα στοιχεία που προβλέπει η παράγραφος 3, καθώς και γραπτή αποδοχή του προσώπου, που προτείνεται. Μετά τη λήξη της εικοσαήμερης προθεσμίας, που απαιτείται για την επίδοση ή την παράδοση στο αρμόδιο δικαστήριο, καμιά μεταβολή της δήλωσης δεν επιτρέπεται, εκτός από την αντικατάσταση προσώπων που παραιτήθηκαν ή απεβίωσαν, σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος νόμου».

 Εν προκειμένω σύμφωνα με τον πίνακα απογραφής του έτους 2011 ο πραγματικός πληθυσμός του ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, όπως αυτός έχει συσταθεί με τον ως άνω νόμο με έναρξη ισχύος του την 1/1/2011 ανέρχεται σε 26.046 κατοίκους και επομένως, με βάση τα ανωτέρω το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου θα συγκροτηθεί από 27 μέλη.

Ο εν λόγω Δήμος που έχει έδρα τον Ιεράπετρα και συγκροτείται από τις Δημοτικές Ενότητες

α) Ιεράπετρας και

β) Μακρύ Γιαλού,

τη δημοτική κοινότητα Ιεράπετρας και τις τοπικές κοινότητες Αγίου Ιωάννου, Αγίου Στεφάνου, Ανατολής, Καβουσίου, Καλαμαύκας, Κάτω Χωριού, Μακρυλιάς, Μαλών, Μεσελέρων, Μεταξοχωρίου, Μύθων, Ορεινού, Παχειάς Άμμου, Σταυροχωρίου και Σχινοκαψάλων.

Έως την 24:00 ώρα της 20ης ημέρας πριν τις εκλογές δηλαδή της 27ης Απριλίου 2014 παραδόθηκαν στον Πρόεδρο Πρωτοδικών οι παρακάτω έγγραφες δηλώσεις Συνδυασμών υποψηφίων Δημάρχων Δημοτικών Συμβούλων, Συμβούλων Δημοτικών Ενοτήτων, Δημοτικών Κοινοτήτων και Τοπικών Κοινοτήτων και εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων:

Α) Δήλωση Συνδυασμού «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»,

Β) Δήλωση Συνδυασμού «ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»

Γ) Δήλωση Συνδυασμού «ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ»,

Δ) Δήλωση Συνδυασμού «ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ»,

Ε) Δήλωση Συνδυασμού «ΕΝΩΜΕΝΗ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ» και

ΣΤ) Δήλωση Συνδυασμού «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

Οι παραπάνω δηλώσεις έχουν υπογραφεί από όλους που αποτελούν το κάθε συνδυασμό. Κάθε μία εν λόγω δηλώσεις διατυπώνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παρ. 1 του ν. 3852/2010 και επισυνάπτονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, που προβλέπονται στη διάταξη του άρθρου 19 παρ. 3 του ίδιου νόμου, όπως ανωτέρω λεπτομερώς έχουν εκτεθεί.

Επίσης σε κάθε μία δήλωση περιλαμβάνονται υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι που καλύπτουν τουλάχιστον το 1/2 του συνόλου των εκλογικών περιφερειών, του 1/3 του συνόλου των δημοτικών κοινοτήτων και του 1/3 του συνόλου των τοπικών κοινοτήτων που εκλέγουν τριμελή συμβούλια, ενώ έχει τηρηθεί η ποσόστωση υποψηφίων από τα δύο φύλα, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 18 παρ. 3 του ίδιου νόμου. Σύμφωνα με τα ανωτέρω όλοι οι πιο πάνω συνδυασμοί έχουν δηλωθεί νόμιμα και πρέπει να ανακηρυχθούν.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ τους παρακάτω Συνδυασμούς των υποψηφίων Δημάρχων, Δημοτικών Συμβούλων, των συμβούλων των δημοτικών και κοινοτικών κοινοτήτων και των εκπροσώπων των τοπικών κοινοτήτων του ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ για τις Δημοτικές Εκλογές της 18ης Μάιου 2014:

[separator top=”10″ style=”shadow”]

Α) Το Συνδυασμό με το όνομα «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»

Υποψήφιος Δήμαρχος Κοτσιφάκη Μαρία του Νικολάου

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Εκλογική Περιφέρεια Ιεράπετρας

1)    Αντωνίου Ιωάννης του Χαράλαμπου

2)    Βαρδιάμπασης Μιχαήλ του Ανδρέα

3)    Βασαρμίδη Μαρίνα του Αντωνίου

4)    Δερμιτζάκη Ιωάννα του Συμεών

5)    Δερμιτζάκης Γεώγιος του Εμμανουήλ

6)    Δημητριάδης Αλέξανδρος του Θεόδωρου

7)    Κασσωτάκη Γεωργία (Ζέτα) του Κωνσταντίνου

8)    Κόκκίνος Χαρίλαος (Χάρης) του Βασίλειου

9)    Κοντοπόδης Νικόλαος του Γεωργίου

10) Κρανιδιώτης Διονύσιος του Πέτρου

11) Λασηθιωτάκη Εμμανουέλα του Ιωάννη

12) Λουτσέτης Εμμανουήλ του Γεωργίου

13) Μαριδάκης Ιωάννης του Αντωνίου

14) Μουστακάκης Εμμανουήλ του Ιωάννη

15) Μπακαής Κωνσταντίνος του Νικολάου

16) Μπιμπίκα Φωτεινή του Γεωργίου

17) Παραουλάκη Μαρία του Δημητρίου

18) Παρσωτάκη Καλλιόπη του Ιωάννη

19) Σαμπροβαλάκης Εμμανουήλ (Μάνος) του Νικολάου

20) Σαράτσης Σεραφείμ του Ιωάννη

21) Σιμόπουλος Αθανάσιος του Πανταζή

22) Σπηλιάδη Αθανασία (Σούλα) του Βασιλείου

23) Φωτάκης Ανδρέας του Αλεξίου

24) Χαμεζανάκη Μαρία του Εμμανουήλ

25) Χαρβαλιάς Βλάσιος του Εμμανουήλ

Εκλογική Περιφέρεια Μακρύ Γιαλού

1)    Αβανίδου Μαρία του Πολυχρόνη

2)    Καπαράκης Γεώργιος του Εμμανουήλ

3)    Σπυριδάκης Ιωάννης του Πέτρου

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ

ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Τοπική Κοινότητα Αγίου Ιωάννη

1)    Μανωλάκης Γεώργιος του Ιωάννη

2)    Χατζάκη Μαρία του Εμμανουήλ

Τοπική Κοινότητα Ανατολής

1)    Μελιόπουλος Αντώνιος του Ευθυμίου

Τοπική Κοινότητα Καβουσιου

1)    Αθενάκη – Κουρίνου Μαρία του Ιωάννη

2)    Σπηλιαρώτης Γεώργιος του Νικολάου

Τοπική Κοινότητα Κάτω Χωριού

1)    Μπροκάκης Γεώργιος του Ιωάννη

2)    Παπαδάκης Εμμανουήλ του Ιωάννη

3)    Σκυβάλου Αικατερίνη του Αριστείδη

Τοπική Κοινότητα Μαλών

1)    Παραουλάκης Γεώργιος του Νικολάου

Τοπική Κοινότητα Μύθων

1)    Μίχος Μιχαήλ του Αγγέλου

[separator top=”10″ style=”shadow”]

Β) Το Συνδυασμό με το όνομα “ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ”

Υποψήφιος Δήμαρχος Γερακιανάκης Εμμανουήλ του Νικολάου

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Εκλογική Περιφέρεια Ιεράπετρας

1)    Αβρονιδάκης Ανδρέας του Αντωνίου

2)    Βαξεβάνης Στυλιανός του Ευαγγέλου

3)    Βασιλάκης Ιωάννης του Δημητρίου

4)    Βιαννιτάκης Μιχαήλ του Ιωάννου

5)    Βολυράκης Νικόλαος του Ιωάννου

6)    Βουργάκη Καλλιόπη του Γεωργίου

7)    Γαρεφαλάκης Νικόλαος του Γεωργίου

8)    Γερακιανάκης Ιωάννης του Νικολάου

9)    Γερομαρκάκη Στυλιανή του Μαρίνου

10) Γιαννικάκη Αθηνά του Εμμανουήλ

11) Δερμιτζάκης Κωνσταντίνος του Μάρκου

12) Θεοδωράκη Μαρίνα του Γεωργίου

13) Κακουλάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ

14) Καναβάκη Άννα του Κωνσταντίνου

15) Καριχημάκη Μαριάνα του Ιωάννου

16) Κατροτζανής Εμμανουήλ του Γεωργίου

17) Κώτσης Χρήστος του Αθανασίου

18) Λιανάκης Χρυσοβαλάντης του Εμμανουήλ

19) Λουτσέτης Εμμανουήλ του Νικολάου

20) Μανδουραράκης Εμμανουήλ του Ιακώβου

21) Μαυράκης Κωνσταντίνος του Χαραλάμπους

22) Μαχαιρά Χαρίκλεια του Εμμανουήλ

23) Παναγιωτάκης Εμμανουήλ του Μιχαήλ

24) Παπαδάκης Πέτρος του Ιωάννου

25) Παράσογλου Χρυσούλα του Κωνσταντίνου

26) Πατεράκης Εμμανουήλ του Ιωάννου

27) Πετράκη Ελευθερία του Εμμανουήλ

28) Πυθαρούλης Αντώνιος του Στυλιανού

29) Σωμαράκης Δημήτριος του Νικολάου

30) Τουρλάκης Γεώργιος του Δημητρίου

31) Τσακιράκης Γεώργιος του Μιχαήλ

32) Τσομπάνογλου Ειρήνη του Γεωργίου

33) Χαιρετάκης Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου

34) Χατζηνάκης Μιχαήλ του Εμμανουήλ

Εκλογική Περιφέρεια Μακρύ Γιαλού

1)    Κοπανάκης Κωνσταντίνος του Μιχαήλ

2)    Πετάση Ευαγγελία του Μιχαήλ

3)    Πιτροπάκης Θεόδωρος του Ιωάννου

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Δημοτική Κοινότητα Ιεράπετρας

1)    Γερομαρκάκη Αναστασία του Νικολάου

2)    Ζυγάκης Μαρίνος του Γεωργίου

3)    Μαυράκης Χαράλαμπος του Κωνσταντίνου

4)    Παρθενάκη Γεωργία του Γεωργίου

5)    Σουργιαδάκη Φωτεινή του Ιωάννου

6)    Χαραλαμπάκη Σοφία του Νικολάου

7)    Χιωτάκης Μιχαήλ του Θεοφάνη

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Τοπική Κοινότητα Αγ. Ιωάννου

1)    Ιντζεκαράς Μιχαήλ του Εμμανουήλ

2)    Ματζανά Σπυριδούλα του Δημητρίου

Τοπική Κοινότητα Αγ. Στεφάνου

1)    Γερομαρκάκης Παναγιώτης του Χαραλάμπους

Τοπική Κοινότητα Ανατολής

1)    Κανακάρη Μαρία του Δημητρίου

2)    Πυργιωτάκης Χρυσοβαλάντης του Δημητρίου

3)    Χαραλαμπάκης Χαράλαμπος του Νικολάου

Τοπική Κοινότητα Καβουσίου

1)    Γραμματικάκης Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου

2)    Χαλκιαδάκης Κωνσταντίνος του Νικολάου

Τοπική Κοινότητα Καλαμαύκας

1)    Κρασσά Κλειώ του Ευστρατίου

2)    Νικολαράκης Ιωάννης του Νικολάου

Τοπική Κοινότητα Κάτω Χωριού

1)    Βαρελάκη Δέσποινα του Κωνσταντίνου

2)    Ζυγάκης Εμμανουήλ του Σπυρίδων

3)    Μανδρέκα Γεωργία του Σπυρίδων

4)    Τσακμάκογλου Ειρήνη του Αντωνίου

Τοπική Κοινότητα Μαλών

1)    Μυκωνιάτης Συμεών του Ελευθερίου

2)    Παπαδάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ

Τοπική Κοινότητα Μύρτου

1)    Ανυφαντάκη Γεωργία του Νικολάου

Τοπική Κοινότητα Παχειάς Άμμου

1)    Γερακιανάκης Αντώνιος του Νικολάου

Τοπική Κοινότητα Σχινοκαψάλων

1)    Μουστακάκης Ιωάννης του Ελευθερίου

2)    Σφυράκη Νίκη του Εμμανουήλ

[separator top=”10″ style=”shadow”]

Γ) Το Συνδυασμό με το όνομα «ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ»

Υποψήφιος Δήμαρχος Θεοδόσιος Καλαντζάκης του Ιωάννη

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Εκλογική Περιφέρεια Ιεράπετρας

  1. Αγιαννιωτάκη Μαρία του Νικολάου
  2. Αρώνη – Μπαχλιτζανάκη Θεονύμφη (Έφη) του Μιχαήλ
  3. Ασπραδάκης Γεώργιος του Χρήστου
  4. Γαϊτανάκης Λεωνίδας του Νικολάου
  5. Γεωργαλάκης Εμμανουήλ του Μανούσου
  6. Γιακουμάκης Γεώργιος του Στυλιανού
  7. Διακάκης Εμμανουήλ του Γεωργίου
  8. Δουρμαντάκης Μιχαήλ του Γεωργίου
  9. Κανταρτζής Ιωάννης του Νικολάου

10. Κιρμίζογλου Ευστάθιος του Γρηγορίου

11. Κόλλια – Αντωνάκη Δέσποινα του Μιχαήλ

12. Κορνάρος Χαράλαμπος του Νικολάου

13. Λουκάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ

14. Λουτσέτης Εμμανουήλ (Μάνος) του Ανδρέα

15. Λυρατζάκης Κωνσταντίνος του Εμμανουήλ

16. Μαλλιωτάκης Ιωάννης του Γεωργίου

17. Μαστοράκης Γεώργιος του Ιωάννη

18. Μαστοράκης Πέτρος του Εμμανουήλ

19. Μουζουράκης Αλέξανδρος του Εμμανουήλ

20. Μπαλαντινάκης Ιωάννης του Εμμανουήλ

21. Νταραράς Ηλίας του Κωνσταντίνου

22. Πανταζής Αργύριος του Θεοδοσίου

23. Παπαδάκης Ιωάννης του Γεωργίου

24. Παπαδοπετράκης Ανδρέας του Γεωργίου

25. Περαντώνη Ειρήνη του Γεωργίου

26. Πετράς Αντώνιος του Εμμανουήλ

27. Προϊστάκη Μαρία του Γεωργίου

28. Σκυβάλου Ρουμελιωτάκη Μαρία του Νικολάου

29. Σουραβλής Χριστόφορος του Εμμανουήλ

30. Σουριαδάκη Ελένη του Αριστείδη

31. Σπυριδάκης Μιχαήλ του Πέτρου

32. Σφυράκη – Λιαπάκη Μαρία του Γεωργίου

33. Φιλανδαράκης Μιχαήλ του Γεωργίου

34. Φραγκούλης Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου

35. Χασάπη – Φρονιμάκη Κυριακή (Κική) του Ευστράτιου

36. Χατζημαρκάκη Χρυσούλα (Χρύσα) του Κωνσταντίνου 

Εκλογική Περιφέρεια Μακρύ Γιαλού

1)    Βρυγιωνάκης Εμμανουήλ του Γεωργίου

2)    Τζιρβελάκης Ιωάννης του Μιχαήλ

3)    Χατζάκης-Καζάνης Ιωάννης του Μιχαήλ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

Δημοτική Κοινότητα Ιεράπετρας

1)    Αγγελάκη – Καναβάκη Δέσποινα του Χριστόφορου

2)    Αγγελάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ

3)    Γαϊτανάκης Νικόλαος του Εμμανουήλ

4)    Δρακάκη – Καναβάκη Κηριακούλα (Λίτσα) του Ιωάννη

5)    Καββουσανάκης Γεώργιος του Νικολάου

6)    Κασσαπάκης Γεώργιος του Μιχαήλ

7)    Κοκολάκη – Περακάκη Ευπραξία του Μιχαήλ

8)    Παπαδάκης Μιχαήλ του Γεωργίου

9)    Παπαϊωάννου Εμμανουήλ του Αθανασίου

10) Περακάκη Αικατερίνη του Κωνσταντίνου

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ

ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Τοπική Κοινότητα Αγίου Ιωάννου

1)    Γαϊτανάκη Άννα του Γεωργίου

2)    Λιοντάκης Γεώργιος του Νικολάου

 Τοπική Κοινότητα Αγίου Στεφάνου

1)    Καραμιτέλιου Ερασμία του Γεωργίου

2)    Ρεμουντάκης Επαμεινώνδας του Γεωργίου

3)    Στεφανάκης Σταύρος του Στυλιανού

4)    Τσαμπανάκης Ηρακλής του Νικολάου

 Τοπική Κοινότητα Ανατολής

1)    Γερακιανάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ

2)    Λουτσέτη Μαριάννα του Ευαγγέλου

3)    Μπαλαντινάκη Χαρά του Γεωργίου 

Τοπική Κοινότητα Καβουσίου

1)    Πλουτινάκη Ειρήνη του Μιχαήλ

2)    Χαλκιαδάκης Ιωάννης του Αριστείδη 

 Τοπική Κοινότητα Καλαμαύκας

1)    Γαρεφαλάκης Εμμανουήλ του Πέτρου

2)    Δελημπαλταδάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ

3)    Περακάκης Πολύδωρος του Χαραλάμπου

4)    Πιτοπουλάκη Αγγελική του Νικολάου

Τοπική Κοινότητα Κάτω Χωριού

1)    Γράσσος Σπυρίδων του Εμμανουήλ

2)    Δραγατάκη Άννα του Παντελή

3)    Περάκης Ιάκωβος του Μιχαήλ

Τοπική Κοινότητα Μακρυλιάς

1)    Μαστοράκης Εμμανουήλ του Ιωάννη

2)    Παπαδάκης Γεώργιος του Ιωάννη

 Τοπική Κοινότητα Μαλών

1)    Αρχοντουλάκης Χαράλαμπος του Ιωάννη

2)    Μανιδάκης Δημήτριος του Εμμανουήλ

3)    Παπαδοπετράκης Γεώργιος του Παντελή

Τοπική Κοινότητα Μεσελέρων

1)    Χατζάκης Χαράλαμπος του Εμμανουήλ 

Τοπική Κοινότητα Μεταξοχωρίου

1)    Λαμπράκης Κωνσταντίνος του Νικολάου

 Τοπική Κοινότητα Μύθων

1)    Βασιλάκη Δέσποινα του Εμμανουήλ

 Τοπική Κοινότητα Ορεινού

1)    Λιανάκης Γεώργιος του Σάββα

2)    Προεστάκης Μιχαήλ του Εμμανουήλ

 Τοπική Κοινότητα Παχειάς Άμμου

1)    Καμενάκης Εμμανουήλ του Γεωργίου

2)    Κανάκη Αναστασία του Εμμανουήλ

3)    Ματζαράκης Σταύρος του Δημητρίου

Τοπική Κοινότητα Σταυροχωρίου

1)    Ζουμπουλάκης Ιωάννης του Αλεξάνδρου

2)    Κουτσελάκη Καλλιόπη του Γεωργίου

3)    Φουρδουλεράκη Δήμητρα του Στυλιανού

4)    Χαρδάκης Μιχαήλ του Εμμανουήλ

 Τοπική Κοινότητα Σχινοκαψάλων

1)    Σφυράκης Χρυσοβαλάντιος του Γεωργίου

2)    Χατζάκης-Καζάνης Μιχαήλ του Πέτρου

3)    Παπαδάκης Ευάγγελος του Νικολάου

[separator top=”10″ style=”shadow”]

Δ) Το Συνδυασμό με το όνομα «ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ»

Υποψήφιος Δήμαρχος Μαχαιράς Μιχαήλ του Ιωάννη

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Εκλογική περιφέρεια Ιεράπετρας

1)    Αγαπουλάκη Αικατερίνη του Εμμανουήλ

2)    Βεντουρής Νικόλαος του Μιχαήλ

3)    Γκουντουλογιάννης  Γεώργιος του Γρηγορίου

4)    Γράσσου Αικατερίνη του Στεφάνου

5)    Δασκαλάκης Παύλος του Εμμανουήλ

6)    Δατσέρη Σοφία του Αδαμαντίου

7)    Καλαϊτζάκης Εμμανουήλ του Ιωάννου

8)    Καλαϊτζίδης Γεώργιος του Πολυκάρπου

9)    Καραλάκης Γεώργιος του Στυλιανού

10) Καραμπατζάκης Ευάγγελος του Ιωάννου

11) Κατσαβδάκης Κωνσταντίνος του Εμμανουήλ

12) Κελεπούρης Κωνσταντίνος του Δημητρίου

13) Κοντοπόδη Μαρία του Ιωάννου

14) Λαμπράκης Ιωάννης του Χαραλάμπους

15) Λιοντάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ

16) Λιοντάκης Μιχαήλ του Νικολάου

17) Μαργετάκης Εμμανουήλ του Ανδρέα

18) Μαχαιράς Ιάκωβος (Μάκης) του Νικολάου

19) Μουστάκας Θεόδωρος του Ανδρέα

20) Μπαλοθιάρης Κωνσταντίνος του Γρηγορίου

21) Μπάρμπα Δανάη του Σπυρίδωνα

22) Μπαχλιτζανάκη Ζαχάρω (Ζαχαρούλα) του Δημητρίου

23) Μπιλάλης Ανδρέας του Φωτίου

24) Μπιμπίκα Κωνσταντίνα (Νάντια) του Ευθυμίου

25) Μυλωνά – Μαμαντοπούλου Ειρήνη (Ήρα) του Γεωργίου

26) Ξανθάκη Αγγελική (Αλίκη) του Εμμανουήλ

27) Πακιουφάκης Γεώργιος του Κωνσταντίνου

28) Παπαδάκης Μιχαήλ του Ιακώβου

29) Παϋσανίδου Μαρία του Ανδρέα

30) Πετράκης Αντώνιος του Κωνσταντίνου

31) Πλεξουσάκης Ευάγγελος του Εμμανουήλ

32) Ρεμεδιάκη Μιχαέλα του Νικολάου

33) Σαμπιωτάκης Θεόδωρος του Αντωνίου

34) Σερεμέτης Απόστολος του Βασιλείου

35) Σιγανού Καλλιόπη του Γεωργίου

36) Σουργιαδάκη Αικατερίνη του Γεωργίου

37) Σφακιανάκης Χριστόφορος του Γεωργίου

38) Τζεβελεκάκης Κωνσταντίνος του Γεωργίου

39) Τζωρτζάκης Αλέξιος του Γεωργίου

40) Τσαγκαράκης Νικόλαος του Δημητρίου

41) Τσικαλουδάκης Αντώνιος του Εμμανουήλ

42) Φανουράκη Στυλιανή του Νικολάου

43) Φραντζεσκάκης Εμμανουήλ του Νικολάου

44) Χανιωτάκης Νικόλαος του Χριστοφόρου

45) Χαραλαμπάκη Άρτεμις του Νικολάου

46) Χατζάκη – Σταυρακάκη Μαριλένα του Γεωργίου

47) Χατζάκης Γεώργιος του Αντωνίου

48) Χριστοδουλάκη Ελένη του Νικολάου

Εκλογική Περιφέρεια Μακρύ Γιαλού

1)    Δημογεροντάκης Κωνσταντίνος του Γεωργίου

2)    Παπαδάκης Νεκτάριος του Εμμανουήλ

3)    Παπαζάχος Γεώργιος του Σωτηρίου

4)    Παπαϊωάννου Μιχαήλ του Ιωάννου

5)    Ταρσαναλής Ιωάννης του Κωνσταντίνου

6)    Ψαρουδάκης Δημήτριος του Γεωργίου

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Δημοτική  Κοινότητα  Ιεράπετρας

1)            Αντωνού Εμμανουήλ – Χρήστος του Νικολάου

2)            Δασενάκη – Τζιρή Ειρήνη του Γεωργίου

3)            Κανουπάκη Ευθυμία (Μυρτώ) του Πάρη

4)            Κουγιουμουτζάκη Ουρανία (Ράνια) του Ελευθερίου

5)            Κουλάκη Φωτεινή του Αντωνίου

6)            Μαστοράκης Δημήτριος του Αντωνίου

7)            Ξανθάκη – Σιγανού Καλλιόπη του Εμμανουήλ

8)            Σκαρβέλη Αικατερίνη του Γεωργίου

9)            Τσαγκαράκη Μαρία του Γεωργίου

10)         Τσέρος Ηλίας του Μαρίνου

11)         Φλουράκη Ειρήνη του Νικολάου

12)         Χαμηλάκης Εμμανουήλ του Νικολάου

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Τοπική Κοινότητα Αγίου Ιωάννη

1)    Λαμπράκης Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου

2)    Λαμπράκης Νικήτας του Ιωάννου

3)    Μαλέλλη Ελένη του Νικολάου

4)    Ξενικάκης Εμμανουήλ του Γεωργίου

Τοπική Κοινότητα Αγίου Στεφάνου

1)    Καναβάκη Αναστασία του Ιωάννου

2)    Παπαδάκη Ευαγγελία του Νικολάου

3)    Τσαμπανάκη Ελευθερία του Νικολάου

Τοπική Κοινότητα Ανατολής

1)    Αγγελάκης Μιχαήλ του Ευαγγέλου

2)    Γερακιανάκης Εμμανουήλ του Ευαγγέλου

3)    Γιώρμα – Καραμπατζάκη Νίκη του Σαράντου

4)    Μαλλιωτάκης Γεώργιος του Μιχαήλ

Τοπική Κοινότητα Καβουσίου

1)    Μπαυγιαδάκη – Κυριάκου Νίκη του Δημητρίου

2)    Περβολαράκης Αντώνιος του Μιχαήλ

3)    Πλακαντωνάκης Κωνσταντίνος του Ιωάννου

4)    Σπυρέλλης Νικόλαος του Βασιλείου

Τοπική Κοινότητα Καλαμαύκας

1.       Δραγασάκη – Πιτοπουλάκη Αικατερίνη του Εμμανουήλ

2.       Μαλλιωτάκη Παρασκευή (Ευη) του Γεωργίου

Τοπική Κοινότητα Κάτω Χωριού

1.       Δασενάκης Απόστολος του Γεωργίου

2.       Κονσολάκη Ευαγγελία του Εμμανουήλ

3.       Τομαδάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ 

Τοπική Κοινότητα Μακρυλιάς

1.       Χατζάκης Εμμανουήλ του Νικολάου

Τοπική Κοινότητα Μαλλών

1.       Βολυράκη Μαρία του Γεωργίου

Τοπική Κοινότητα Μεταξοχωρίου

1.       Δαγαλάκη Ελευθερία του Μιχαήλ

Τοπική Κοινότητα Μουρνιών

1.       Πατεράκης Εμμανουήλ του Γεωργίου

2.       Τζανάκης Μιχαήλ του Φιλίππου

Τοπική Κοινότητα Μύρτους

1.       Λαμπρίδη – Καπαράκη Αγάπη του Ανανία

2.       Μανουσάκης Ιωάννης του Ευαγγέλου

3.       Χανιαλάκης Ιωάννης του Γεωργίου

Τοπική Κοινότητα Ορεινού

1.       Κουφάκης Εμμανουήλ του  Θεοδώρου

Τοπική Κοινότητα Παχειάς Άμμου

1.       Γιαννικάκης Γεώργιος του Κωνσταντίνου

2.       Δουβίτσας Αριστομένης (Άρης) του Βελισσάριου

3.       Ζυγάκη Δέσποινα του Εμμανουήλ

4.       Κωστάκης Ιωάννης του Κωνσταντίνου

Τοπική Κοινότητα Σταυροχωρίου

1.       Μαχαιρά Μαριάννα του Εμμανουήλ

2.       Πευκιανάκης Εμμανουήλ του Νικολάου

3.       Πιπεράκης Γεώργιος του Κωνσταντίνου

4.       Τζανάκη Μαρία (Ρίκα) του Νικολάου

Τοπική Κοινότητα Σχινοκαψάλων

1.       Στασινόπουλος Νικόλαος του Θεοδώρου

2.       Σωκιανός Διονύσιος του Ιωάννου

Τοπική Κοινότητα Χριστού

1.       Πετσαγγουράκη Ευδοξία του Γεωργίου

[separator top=”10″ style=”shadow”]

Ε) Το Συνδυασμό με το όνομα «ΕΝΩΜΕΝΗ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ»

Υποψήφια Δήμαρχος Βλάσση Ελένη του Φιλίππου

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Εκλογική Περιφέρεια Ιεράπετρας

1)    Αθανασάκης Ιωάννης του Εμμανουήλ

2)    Αναγνωστάκη Αργυρή του Ευστρατίου

3)    Βαγγέλας Κωνσταντίνος του Ευαγγέλου

4)    Βλάσσης Ιωάννης του Φιλίππου

5)    Γαϊτανάκη Στέλλα-Κωνσταντίνα του Εμμανουήλ

6)    Γαϊτανάκης Στυλιανός του Νικολάου

7)    Γαροφαλάκης Ανδρέας του Μιχαήλ

8)    Γιαννιός Μιχαήλ του Νικολάου

9)    Δαβίλλας Αθανάσιος του Φωτίου

10) Διαμαντόπουλος Βασίλειος του Σταύρου

11) Κακλαμάνος Ανδρέας του Ιωάννη

12) Καπαράκης Ανδρέας του Ιωάννου

13) Κατροτζανάκη Ευαγγελία του Ιωάννου

14) Κλώνος Ελευθέριος του Κωνσταντίνου

15)  Κοϊνάκη Γαρυφαλιά του Μενελάου

16) Κοϊνάκη Χριστίνα του Δημητρίου

17) Κριτσωταλάκη Δέσποινα του Γεωργίου

18) Κυπριωτάκης Κωνσταντίνος του Εμμανουήλ

19) Λανουδάκη Βασιλική του Γεωργίου

20) Λαμπρινουδάκη Ασπασία του Νικολάου

21) Λιάγκου Δέσποινα του Κωνσταντίνου

22) Λουκάκης Ιωάννης του Γεωργίου

23) Μαρκάκη Μαρία του Γεωργίου

24) Μεταξάκη Αρετή του Κωνσταντίνου

25) Μεταξάκης Κωνσταντίνος του Γεωργίου

26) Μπαρκαλάκης Αλέξανδρος του Αθανάσιου

27) Μπαχλιτζανάκη Μαρία του Γεωργίου

28) Μπουρλάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ,

29)  Νικητίδης Σωκράτης του Νικήτα

30) Παντελάκης Ιωάννης του Εμμανουήλ

31) Γεωργαλάκη Θεονύμφη (προσθήκη – διόρθωση 12.05.2014)

32) Παπαμιχαήλ Ελευθέριος του Ευάγγελου

33) Πατεράκη Ευπραξία του Ευάγγελου

34) Πατεράκης Γεώργιος του Εμμανουήλ,

35) Πετράκης Μιχαήλ-Νικόλαος του Εμμανουήλ

36) Πηγιάκη Καλλιόπη του Εμμανουήλ

37) Πυργιωτάκη Ιωάννα του Εμμανουήλ

38) Ραϊνάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ

39) Ρασούλης Μηνάς του Χαράλαμπου

40) Ρεμεδιάκης Μιχαήλ του Ιωάννου

41) Σκουλούδη Σοφία του Κυριάκου

42) Σκυβάλου Αναστασία του Ιωάννου

43) Σμπόνια Μαρία του Γεωργίου

44) Τζίτζικας Ελευθέριος του Γρηγορίου

45) Φασουλάκη Ειρήνη του Κωνσταντίνου

46) Φωτιάδη Μιχαέλα-Ελένη του Γεωργίου

47) Φωτιάδης Γεώργιος του Μιχαήλ

48) Χαραλαμπάκη Νικολέτα του Νικολάου

49) Ψυλλάκης Ιωάννης του Γεωργίου 

Εκλογική Περιφέρεια Μακρύ Γιαλού

1)    Γερολύμου Κυριακή του Ελευθερίου

2)    Κάββαλου Σταυρούλα του Δημητρίου

3)    Μιχελάκης Βασίλειος του Νικολάου

4)    Τριχάκη Άννα του Γεωργίου

5)    Χατζηδημητρίου Κωνσταντίνος του Βενέδικτου

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Δημοτική Κοινότητα Ιεράπετρας

1)    Αχλάτης Χρίστος του Θεοδώρου

2)    Βλάσση Μαρία του Ιωάννου

3)    Γαϊτανάκης Νικόλαος του Εμμανουήλ και της Ειρήνης

4)    Γαλανάκη Ιωάννα του Κωνσταντίνου

5)    Καπανταϊδάκης Χρυσοβαλάντης του Εμμανουήλ

6)    Λελεκάκης Ιωάννης του Κωνσταντίνου

7)    Μανιαδάκη Ευχαριστία του Στυλιανού

8)    Μαράκης Λάμπρος του Νικολάου

9)    Μαυρικάκη Μαρία του Ιωάννου

10) Μίγγα Νεκταροφιλία του Δημήτριου

11) Συριτούδης Ιωάννης του Αθανάσιου

12) Τζαβάρα Δέσποινα του Ιωάννη

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ

ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Τοπική Κοινότητα Αγίου Ιωάννη

1)    Γιακουμάκης Κωνσταντίνος του Γεωργίου

2)    Παπαδάκη Λιλίκα του Εμμανουήλ

3)    Παπαθανασίου Νικόλαος του Γεωργίου

Τοπική Κοινότητα Ανατολής

1)    Χανιωτάκης Σπυρίδων του Ευαγγέλου 

Τοπική Κοινότητα Γδοχίων

1)    Μπαρμπεράκη Ευαγγελία του Χρόνη

Τοπική Κοινότητα Καβουσίου

1)    Βασιλάκη Σταυρούλα του Κωνσταντίνου

2)    Μακρής Νικόλαος του Μόσχου

Τοπική Κοινότητα Καλαμαύκας

1)    Καλαϊτζάκης Εμμανουήλ του Νικολάου

2)    Μαράκης Εμμανουήλ του Αντωνίου

3)    Νικολαράκη Χρυσούλα του Γεωργίου

Τοπική Κοινότητα Κάτω Χωριού

1)    Λιάγκος Κωνσταντίνος του Θωμά

2)    Μαυροκουκουλάκης Εμμανουήλ του Γεωργίου

Τοπική Κοινότητα Μακρυλιάς

1)    Κονταξάκης Εμμανουήλ του Μιχαήλ

Τοπική Κοινότητα Μαλλών

1)    Καπαράκη Σοφία του Γεωργίου

 

Τοπική Κοινότητα Μουρνιών

1)    Κάτση Ευστρατία του Χρήστου

Τοπική Κοινότητα Μύθων

1)    Θεοδωρίδης Γεώργιος του Ελευθερίου 

Τοπική Κοινότητα Μύρτους

1)    Λεμπιδάκης Σπυρίδων του Νικολάου

2)    Τζίτζικα Αικατερίνη του Ελευθερίου 

Τοπική Κοινότητα Παχειάς Άμμου

1)    Σολιδάκης Ιωάννης του Κωνσταντίνου

Τοπική Κοινότητα Ρίζης

1)    Βουλγαράκη Ανθή του Μιχαήλ

Τοπική Κοινότητα Αγίου Στεφάνου

1)    Τζιρβελάκης Νικόλαος του Εμμανουήλ

2)    Τριχάκης Νικόλαος του Εμμανουήλ

Τοπική Κοινότητα Ορεινού

1)    Αγιανιωτάκης Γεώργιος του Νικολάου

2)    Βασαρμιδάκης Εμμανουήλ του Χρήστου

3)    Φωτιάδης Εμμανουήλ του Χαριλάου

Τοπική Κοινότητα Σταυροχωρίου

1)    Λυγδοπούλου Νίκη του Στυλιανού

2)    Μαθιουδάκη Ευαγγελία του Εμμανουήλ

3)    Μπουρλάκη Χρυσάνθη του Κωνσταντίνου

Τοπική Κοινότητα Σχινοκαψάλων

1)    Κλουβάτος Πέτρος του Φίλιππου

2)    Μουστακάκη Αγλαΐα του Ελευθερίου

3)    Μουστακάκη Καλλιόπη του Ιωάννου

[separator top=”10″ style=”shadow”]

 ΣΤ) Το Συνδυασμό με το όνομα «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

Υποψήφιος Δήμαρχος Προϊστάκης Γεώργιος του Ιωάννη

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

Εκλογική Περιφέρεια Ιεράπετρας

1)            Αντωνάκης Γεώργιος του Νικολάου

2)            Βασαρμίδη – Κουγιουμουτζάκη Μαρία του Μιχαήλ

3)            Βολυράκη Αθηνά του Γεωργίου

4)            Βουζουνεράκη Καλλιόπη του Εμμανουήλ

5)            Γαλάνης Χρήστος του Νικήτα

6)            Δερμιτζομανωλάκης Ιωάννης του Γεωργίου

7)            Ζαφειράκης Εμμανουήλ του Γεωργίου

8)            Ζαχαριαδάκης Εμμανουήλ του Θεοδοσίου

9)            Ζερβάκης Εμμανουήλ του Γεωργίου

10)         Καραλάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ

11)         Καραλάκης Εμμανουήλ του Ευσταθίου

12)         Καραλής Αθανάσιος του Άγγελου

13)         Κατρίνης Εμμανουήλ του Στυλιανού

14)         Κατσαράκη – Κωνσταντακάκη Μαρία του Μιχαήλ

15)         Κατσιδονιώτη Γεωργία του Ευστρατίου

16)         Κολοβού – Λιοντάκη Μαρία του Ιωάννη

17)         Κουγιουμουτζάκης Γεώργιος του Ιακώβου

18)         Κουφάκης Εμμανουήλ του Γεωργίου

19)         Κριτσωτάκης Κωνσταντίνος του Εμμανουήλ

20)         Κωνσταντακάκη – Προϊστάκη Μελπομένη του Στέφανου

21)         Λεμπιδάκης Ιωάννης του Γεωργίου

22)         Λυρατζάκης Ιωάννης του Εμμανουήλ

23)         Μιχελάρου Μαρία του Αντωνίου

24)         Μοναχός Ιωάννης του Γεωργίου

25)         Νοτάκης Κωνσταντίνος του Νικολάου

26)         Παπάζογλου Παναγιώτης του Άγγελου

27)         Πατεράκης Γεώργιος του Ιωάννη

28)         Περάκη Μαρία του Εμμανουήλ

29)         Προϊστάκης Εμμανουήλ του Ιωάννη

30)         Σταματάκη – Πιτροπάκη Αικατερίνη του Μιχαήλ

31)         Σωμαράκης Γεώργιος του Νικολάου

32)         Ταμπακάκης Παύλος του Νικολάου

33)         Τζάρος Αλέξανδρος του Νικολάου

34)         Τραχανά Μαρία του Μιχαήλ

35)         Φουντουλάκη Στυλιανή του Κωνσταντίνου

36)         Χατζάκης Γεώργιος του Ιωάννη

37)         Χατζάκης Εμμανουήλ του Ιωάννη

38)         Χρηστάκης Ιωάννης του Εμμανουήλ

39)         Χρυσός Αντώνιος του Εμμανουήλ

40)         Χρυσοφάκη – Σακκαδάκη Ελένη του Εμμανουήλ

Εκλογική Περιφέρεια Μακρύ Γιαλού

1)            Βρυγιωνάκης Νικόλαος του Στυλιανού

2)            Δερμιτζάκης Ιωάννης του Εμμανουήλ

3)            Δημογεροντάκης Παντελής του Μιχαήλ

4)            Λιανάκης Γεώργιος του Αλέξανδρου

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

 

Δημοτική Κοινότητα Ιεράπετρας

1)            Καβάγκα – Λυρατζάκη Βασιλική του Ιωάννη

2)            Κουρμουλάκη – Μαραγκάκη Μαρία του Κωνσταντίνου

3)            Λουπασάκη – Δερμιτζάκη Αικατερίνη του Εμμανουήλ

4)            Μαράκη Ελένη του Μιχαήλ

5)            Μπαλαντινάκης Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου

6)            Παπαγεωργίου Μιχαήλ του Ιωάννη

7)            Προεστάκης Θεόκλητος του Κωνσταντίνου

8)            Σταυρακάκης Εμμανουήλ  του Νικολάου

9)            Τσιριντάνη – Λαμπράκη Μαρία  του Κωνσταντίνου

10)         Χαλέπης Γεώργιος του Συμεών

11)         Χριστάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ

12)         Ψυλλινάκη – Ζαχαριουδάκη Όλγα του Εμμανουήλ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

Τοπική Κοινότητα Αγίου Ιωάννη

1)            Παναγιωτάκης Μενέλαος του Εμμανουήλ

2)            Πρωτογεράκης Εμμανουήλ του Ιωάννη

3)            Σακκαδάκη – Μπαχλιτζανάκη Μαρία του Μιχαήλ

4)            Σκουλούδης Γεώργιος του Νικολάου

Τοπική Κοινότητα Ανατολής

1)            Αγγελάκης Χαράλαμπος του Χαραλάμπους

2)            Μπιλανάκης Εμμανουήλ  του Αντωνίου

3)            Φουντουλάκη – Λαμπράκη Καλλιόπη  του Μιχαήλ

4)            Χαραλαμπάκης Ελευθέριος του Εμμανουήλ

Τοπική Κοινότητα Γδοχίων

1)            Δασκαλάκης Ιωάννης του Γεωργίου

2)            Μαρκάκη – Παπαδοπούλη Ελπινίκη του Γεωργίου

Τοπική Κοινότητα Καβουσίου

1)            Καψούλιου Αικατερίνη του Μιχαήλ

2)            Ρεμεδιάκης Ιωάννης  του Εμμανουήλ

3)            Φιοράκης Ιωάννης  του Γεωργίου

4)            Γιακουμεττή – Χαλκιαδάκη Σοφία του Γεωργίου

Τοπική Κοινότητα Καλαμαύκας

1)            Δαγαλάκης Ιωάννης του Γεωργίου

2)            Ζερβαλάκης Χριστόφορος  του Κωνσταντίνου

3)            Νοτάκης Νικόλαος  του Αντωνίου

4)            Ψυλλινάκη – Μπιλανάκη Ειρήνη του Εμμανουήλ

Τοπική Κοινότητα Κάτω Χωριού

1)            Κριτσωτάκης Δημήτριος του Νικολάου

2)            Πισκοπάκη Αμαλία  του Βασιλείου

3)            Σουργιαδάκη Αντιγόνη  του Κωνσταντίνου

4)            Σουργιαδάκης Ιωάννης του Εμμανουήλ

Τοπική Κοινότητα Μακρυλιάς

1)    Γιακουμάκης Βενιζέλος του Μιχαήλ

2)    Μπουρνέλης Εμμανουήλ του Χαράλαμπου

Τοπική Κοινότητα Μαλλών

1)          Βενιτουράκη Μαριάνθη του Εμμανουήλ

2)          Μαρκόπουλος Ιωάννης του Αθανασίου

3)          Τερζάκης Μιχαήλ του Εμμανουήλ

4)          Τσακιράκης Γεώργιος του Μιχαήλ

Τοπική Κοινότητα Μεσελέρων

1)            Καπανταϊδάκης Παύλος του Εμμανουήλ

2)            Σκουλούδης Εμμανουήλ του Γεωργίου

Τοπική Κοινότητα Μεταξοχωρίου

1)            Διαμαντάκη – Ψιμουλάκη Δέσποινα του Μιχαήλ

Τοπική Κοινότητα Μουρνιών

1)            Δαμασκηνάκης Εμμανουήλ του Ιωάννη

2)            Τσαγκατάκης Ιωάννης του Εμμανουήλ

Τοπική Κοινότητα Μύρτους

1)            Καλαϊτζή Ασπασία του Χρήστου

2)            Κουτουλάκης Ανδρέας  του Κωνσταντίνου

3)            Παντελάκης Αλέξανδρος  του Ελευθερίου

4)            Πηγιάκης Εμμανουήλ του Γεωργίου

Τοπική Κοινότητα Μύθων

1)            Κουμαρτζής Κωνσταντίνος του Εμμανουήλ

2)            Παπαδοπούλη – Σηφάκη Γαρυφαλιά του Εμμανουήλ

3)            Ταυλάκης Γεώργιος του Ιωάννη

Τοπική Κοινότητα Παχειάς Άμμου

1)            Κατσάρκης Γεώργιος του Εμμανουήλ

2)            Περονικολή – Κοϊνάκη Μαρία του Γεωργίου

3)            Ραπάνης Γεώργιος του Αντωνίου

Τοπική Κοινότητα Ρίζας

1)            Αλεξάκης Εμμανουήλ του Γεωργίου

2)            Πηγιάκης Μιχαήλ του Σταύρου

Τοπική Κοινότητα Χριστού

1)            Μπλαζάκης Γεώργιος του Νικολάου

2)            Πετσαγγουράκης Αιμίλιος του Γεωργίου

Τοπική Κοινότητα Αγ. Στεφάνου

1)            Γιαπιτζάκης Εμμανουήλ του Φανουρίου

2)            Πατεράκης Θεόκλητος του Εμμανουήλ

Τοπική Κοινότητα Ορεινού

1)            Κουρμουλάκης Εμμανουήλ του Νικολάου

2)            Προϊστάκη Δέσποινα του Ελευθερίου

Τοπική Κοινότητα Σταυροχωρίου

1)            Δερμιτζάκης Νικόλαος του Αλέξανδρου

2)            Κάραλής Δημήτριος του Ιωάννη

3)            Τσομπανάκη Ελένη του Γεωργίου

Τοπική Κοινότητα Σχινοκαψάλων

1)            Λαπιδάκης Βασίλης του Γεωργίου

2)            Πιτροπάκης Νικόλαος του Μάρκου

3)            Σφυράκη Δέσποινα του Μιχαήλ

4)            Σφυράκης Εμμανουήλ του Ιωάννη

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στη Νεάπολη, την 3 Μαΐου 2014.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

[separator top=”10″ style=”shadow”]

1η web έκδοση 05.05.2014  – (αντιγραφή από αρχείο που στάλθηκε με email από την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου)

Παράρτημα πληροφοριών & υπερσυνδέσεων

[checklist icon=”arrow” iconcolor=”” circle=”yes”]

[/checklist]

[separator top=”20″ style=”shadow”]

Πληροφορίες σύνταξης και ανάρτησης

[xyz-ihs snippet=”Adminsignature”]

[alert type=”general”]Για πληροφορίες που ενδέχεται να υπάρξουν μεταβολές, μεταγενέστερες από τη ημερομηνία 1ης δημοσίευσης,  παρακαλούμε να ανατρέχετε στον επίσημο ιστοχώρο του Υπουργείο Εσωτερικών[/alert]